Készülj fel az Európai Ifjúsági Hét (European Youth Week – EYW) 2024. évi rendezvényére, amely az Európai Bizottság által a fiatalok elkötelezettsége és az aktív polgári szerepvállalás előmozdítása érdekében szervezett féléves rendezvény. Az EYW kampány ösztönzi a fiatalok döntéshozatalban való részvételét, elősegíti a fiatalok és a politikai döntéshozók közötti párbeszédet, és végső soron rávilágít az európai fiatalok tehetségére és projektjeire.

Az idei Európai Ifjúsági Hétre és annak számos tevékenységére április 12–19. között kerül sor. Adj terret a benned rejlő lehetőségeknek, és „Adj hangot a víziódnak”, hogy az idei kampány szlogenével éljünk. A szlogenek azonban nem hiába léteznek: és az idei év valóban más, mivel az európai választások már csak egy karnyújtásnyira vannak.

 Az „Adj hangot a víziódnak” több, mint egy szlogen: ez egy cselekvésre való felhívás. Az EU bátorítja a fiatalokat, hogy felszólaljanak és osszák meg véleményüket a kulcsfontosságú kérdésekkel kapcsolatban, és tanusítsanak aktív polgári szerepvállalást. Ha a polgárok elkötelezettek, aktívak a közösségeikben, és előretekintenek, a változás hajtóerejeivé válnak.

Az aktív polgári szerepvállalás felé egy folyamatosan változó digitális világban 

A kampány nem különül el az EU belső piacára, az internetre és a digitális technológiákra vonatkozó stratégiai uniós prioritásoktól. Aktív polgári szerepvállalás nélkül Európa messze nem lesz alkalmas a digitális korra, és fennáll annak a kockázata, hogy nem éri el a Digitális Évtized 2030-ra kitűzött céljait (az európai polgárok 80%-a digitálisan jártas legyen és 20 millióra növekedjen a munkaerőpiacon tevékenykedő digitális szakértők száma). A polgárok döntéshozatalban való részvétele kulcsfontosságú a készségekre és a foglalkoztatásra vonatkozó, 2030-ra kitűzött kiemelt uniós célok eléréséhez is, amelyek a foglalkoztatás 78%-át és a felnőttek éves képzésben való 60%-át célozzák meg. 

A fiataloknak mind a kompetenciákra, mind a készségekre szükségük van a kommunikációhoz, a tanuláshoz, a munkához és a hatalmas digitális világ – biztonságos és felelősségteljes – felfedezéséhez. Felismerve ezt az igényt, az Európa Tanács Digitális Polgárság Oktatása (Digital Citizenship education – DCE) projekt célja, hogy innovatív lehetőségeket biztosítson a fiatalok számára ahhoz, hogy fejlesszék azokat az értékeket, attitűdöket és készségeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy teljes mértékben részt vehessenek az egyre inkább digitalizált gazdaságban és társadalomban. Az Európai Ifjúsági Stratégia (European Youth Strategy) hatékonynak bizonyult a fiatalok aggodalmainak kezelésében. „Hallgass az emberekre” – egy folyamatosan fejlődő adatbázis, amely az európai polgárok demokráciával, önkényuralommal és korunk legfontosabb kérdéseivel kapcsolatos viselkedésének és attitűdjének mozgatórugóit vizsgálja, és reméli, hogy az európai választások előtt 10 millió európai polgárt érhet el, és eltörli a közvéleményt befolyásoló visszhangokat.

EYW a Készségek Európai Évének összefüggésében 

2022-ben az ifjúsági munkanélküliség az EU-ban 14,5% volt, viszont az uniós tagállamok között különbségek vannak. Ezen eltérések ellenére a foglalkoztatással nem rendelkező fiatalok aránya jóval meghaladja a 6,2%-os általános munkanélküliségi rátát. Sürgős fellépésre van szükség a fiatalok oktatáshoz és képzéshez való hozzáférésének megkönnyebbítése és elérhetősége érdekében, és a 2024-es EYW tömeges hatása egy hatalmas lépés a helyes irányba. 

29 ország közel 400 különböző kezdeményezésére és több mint 1 millió résztvevőre kiterjedő tevékenységével a 2024. évi EYW célja, hogy lehetővé tegye a polgárok számára, hogy hangot adjanak véleményüknek az uniós választásokon, és hozzájáruljanak egy rugalmasabb Európa felépítéséhez.

Ne feledkezzünk meg az adatokról

A nyílt hozzáférésű adatok kiemelt szerepet játszanak a fiatalok készségeinek, attitűdjének és ismereteinek fejlesztésében, különösen a digitális oktatás összefüggésében. Alapvető fontosságú a demokratikus részvétel szempontjából is, mivel lehetővé teszi a polgárok számára, hogy kutatásokat folytassanak, elemezzék a tendenciákat, valamint tényeken és számadatokon alapuló véleményt alakítsanak ki a társadalom néhány legsürgetőbb kérdéséről. 

Ez hatással van a munkaerőpiacra is, és felkészíti a fiatalokat a jövőbeli szerepekre különböző iparágakban és szakterületeken. A data.europa.eu oldalon számos témakörrel kapcsolatos adatok széles skálája megtalálható.

Ásd bele magad jobban a témába

Szeretnél többet tanulni? Van egy közös ülés, melynek címe: „Ellenőrizd a tényeket!” A digitális készségek, a kritikus gondolkodás és a nyílt hozzáférésű adatok ereje.” 

Kövesd nyomon a 2024. évi EYW tevékenységeit az Európai Ifjúsági Portálon, nézd meg a tevékenységek térképét, és adj hangot a víziódnak a 2030-ig megvalósítandó jobb Európáért!

Cikk Information

Digitális készségszint
Alapszintű
Középszintű
Emelt szintű
Digitális szakértő
Digitális technológia/szakosodás
Digitális készségek
Földrajzi terület - Ország
Európai Unió
Kezdeményezés típusa
Uniós intézményi kezdeményezés

Szólj hozzá