A dolgok nem álltak meg, mióta a Facebook csodagyereke, Mark Zuckerberg a metaverzumról kezdett beszélni. De mi is ez pontosan? A kifejezés egy teljesen megvalósult digitális világ leírására szolgál, amely túlmutat azon, amelyben élünk. Gondolj rá úgy, mint egy új, interaktívabb és még valóságosabb internetre – egy olyan internetre, ahol a világ bármely pontján találkozhatsz barátaiddal, bárkivel beszélgethetsz, sétálhatsz egy olyan helyen, ahová mindig is szerettél volna eljutni. Vagy miért ne találkozhatnál kedvenc művészeiddel, és próbálhatnád ki, milyen velük együtt játszani élőben a színpadon?

Lehet, hogy a való világban (még) nem tudunk egy ujjcsettintéssel utazni, de ez a metaverzumban lehetségessé válik. A virtuális világok valóban egyre nagyobb teret hódítanak: egyre kifinomultabbá válnak, tisztább képekkel és valódi emberekre hasonlító avatárokkal. Az Európai Bizottság becslései szerint 2030-ra egyre több ember fogja használni a metaverzumot – egy új típusú digitális átalakulást, új kihívásokkal és új lehetőségekkel.

A virtuális világok segítenek abban, hogy jobban teljesítsünk a való világban

Metaverse számok – A globális piaci növekedés szektoronkénti előrejelzése

Az internet rendkívül gyors ütemben fejlődik. A web 3.0-val vagy az internet harmadik generációjával online környezetünk fő jellemzői a nyitottságban, a decentralizációban és a felhasználói szerepvállalásban gyökereznek. A web 4.0, a következő lépés a folyamatban, amely lehetővé teszi számunkra, hogy még tovább haladjunk – integrálva a digitális tárgyakat a fizikaiakkal, egyesítve a virtuális és valós környezeteket és lehetővé téve, az ember és gépek közötti fokozott interakciót, olyan módon, ahogyan eddig még nem láttuk. A kihívások továbbra is fennállnak, de a lehetőségek hasonlóan hatalmasak és átívelnek a különböző iparágakon. A digitalizáció az EU versenyképességének egyik fő mozgatórugója, és mint fő technológiai átalakulás, a web 4.0 kinyitja az ajtót a „zökkenőmentesen összekapcsolt, intelligens és magával ragadó világ” előtt. A virtuális világok globális piacának mérete a becslések szerint a 2022. évi 27 milliárd euróról 2030-ra több, mint 800 milliárd euróra nő.

Az orvostudományban a virtuális világok lehetővé teszik az orvostanhallgatók és a képzett személyzet számára, hogy teszteljék, hogyan reagálnak a vészhelyzetekre, és innovatív műtéteket hajtsanak végre anélkül, hogy tényleges kockázatot jelentenének a beteg számára. Ez csökkenti a műtéti komplikációk esélyét és pontosabb diagnózist biztosít. Nézd meg szó szerint bármelyik szférát – a virtuális világok segíthetnek olyan megoldások elérésében, amelyek alkalmazása túl költséges vagy túl veszélyes lenne a való életben. A 3D modellek tükrözhetik a globális felmelegedés hatásait, segítve a tudósok megértését az éghajlatváltozással kapcsolatos legfontosabb problémákról és arról, hogy hogyan lehet azokat mérsékelni. A virtuális világok az ipari ágazatokban kevesebb energia-, anyag- és erőforráspazarlást is jelenthetnek. A gyártásban a virtuális világok 2025-re felére csökkenthetik az iparág karbonlábnyomát. Az oktatásban is végtelenek a lehetőségek: a tanárok és diákok interaktívabb tanulási folyamatban vehetnek részt, amely tapasztalatokat épít és felgyorsítja tantárgyaik és a világ megértését.

A virtuális világokra és a web 4.0-ra vonatkozó új stratégia, amely tükrözi az alapvető uniós értékeket

A metaverzum és a fizikai és virtuális világunk közötti szorosabb integráció hatással lesz arra, ahogyan élünk és dolgozunk egymással, és számos lehetséges problémát, de egyben lehetőséget is rejt magában. Az Európai Bizottság 2023. július 11-én sajtóközleményt adott ki, amelyben bejelentette a web 4.0-ra és a virtuális világokra vonatkozó új stratégia elfogadását, valamint egy olyan jövőképet, amely nem csak a következő technológiai átállást kívánja támogatni, hanem „nyitott, biztonságos, megbízható, tisztességes és befogadó digitális környezetet biztosít az uniós polgárok, vállalkozások és a közigazgatás számára”.

Az új stratégiai jövőkép célja, hogy a web 4.0 és a metaverzum olyan terek legyenek, amelyek tükrözik az alapvető uniós értékeket és elveket, valamint azokat a környezeteket, ahol az emberek emberi jogai teljes mértékben érvényesülnek, és ahol az uniós vállalkozások virágozhatnak. A Bizottság stratégiája összhangban van más kulcsfontosságú uniós kezdeményezésekkel és stratégiai elképzelésekkel, például a Digitális Évtized célkitűzéseivel és szakpolitikai programjával, és számos intézkedést és prioritást fog támogatni annak érdekében, hogy Európa (és virtuális világai) alkalmassá váljanak a digitális jövőre.

Ütemterv Európa és virtuális világai digitális jövőre való felkészítésére

A stratégia egyik fő prioritása az emberek támogatása és olyan készségekhez való hozzáférés biztosítása, amelyek elősegítik a tudatosságot, a kritikus gondolkodást és az információ értékelésének képességét, valamint a virtuális világ szakembereinek egy tehetségpont létrehozása. A metaverzum szakértői kulcsfontosságúak az uniós polgárok egésze számára működő virtuális világok létrehozásában: a Bizottság a tagállamokkal együtt tehetséggondozási programot hoz létre a készségfejlesztés támogatása érdekében (például a DIGITAL Europe program keretén belül finanszírozott, a nőket és lányokat célzó programok, vagy a Kreatív Európa program keretein belül a digitális tartalomkészítőket támogató programok).

Annak érdekében, hogy segítse a vállalkozásokat és támogassa őket abban, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki a metaverzumból, a Bizottság stratégiája arra törekszik, hogy elindítsa és bővítse az egész EU-ra kiterjedő ipari web 4.0 ökoszisztémát, amely kiválóságon alapul és kezeli a széttagoltságot. Jelenleg az Európai Unió nem rendelkezik olyan uniós ökoszisztémával, amely a virtuális világok és a web 4.0 értékláncának valamennyi szereplőjét összefogná. Az Európai Unió Horizont Európa programja által finanszírozott, a virtuális világokkal foglalkozó partnerséget 2025-től lehetne elindítani a kutatás kiválóságának és minőségének támogatása, valamint a virtuális világokra vonatkozó ütemterv kidolgozásának elősegítése érdekében. A digitális alkotók és az uniós média is támogatást és finanszírozást kap majd az új eszközök teszteléséhez, a fejlesztők és az ipari felhasználók közötti párbeszéd és együttműködés javításához, valamint a web 4.0 és a virtuális világok szabályozási tesztkörnyezeteinek kialakításához.

Az új uniós stratégia egy másik prioritása a társadalmi fejlődés támogatása és a virtuális közszolgáltatások fejlesztése a metaverzumban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében. Ezt már most is bizonyítják az uniós beruházások, például a „Destination Earth (DestinE)”, „Local Digital Twins for smart communities” vagy a „European Digital Twin of the Ocean”, amelyek lehetővé teszik a kutatók számára a tudomány előmozdítását, az iparágak számára a pontos alkalmazások fejlesztését, a hatóságok számára pedig a megalapozott közpolitikai döntések meghozatalát. A Bizottság két új központi projektet indít el: „CitiVerse”, egy magával ragadó városi környezet, amely várostervezésre és -irányításra használható; és egy európai virtuális emberi ikertestvér, amely reprodukálja az emberi testet, hogy támogassa a klinikai döntéseket és a személyes kezelést.

Végül az új uniós stratégia célja, hogy globális szabványokat alakítson ki a nyílt és együttműködő virtuális világokra és a web 4.0-ra vonatkozóan, és biztosítsa, hogy ezeket nem csak néhány nagy szereplő uralja, mindenki mást hátrahagyva. A Bizottság azt tervezi, hogy javítja az internetirányítás globális szereplői közötti együttműködést és támogatja az uniós alapértékekhez és elvekhez igazodó web 4.0 szabványok kidolgozását.

Bővebben a témáról

A stratégia az Európai Bizottság virtuális világokkal kapcsolatos munkájára, valamint a polgárokkal, a tudományos élet szereplőivel és a vállalkozásokkal folytatott konzultációkra épül. A Bizottság 2023 februárja és áprilisa között megrendezte a virtuális világokkal foglalkozó európai polgári fórumot és felkért 150 véletlenszerűen kiválasztott polgárt, hogy fogalmazzanak meg ajánlásokat egy olyan jövőképre, elvekre és intézkedésekre vonatkozóan, amelyek biztosítják, hogy az EU-ban a virtuális világok tisztességesek legyenek és igazodjanak az emberek igényeihez. Az általuk megfogalmazott 23 ajánlás irányította a web 4.0 és a virtuális világok stratégiájában szereplő konkrét intézkedéseket. 2022. szeptember 14-én az Európai Bizottság elindította a virtuális és kiterjesztett valóság ipari koalícióját, amely közös céllal egyesíti az iparági és politikai döntéshozókat.

Tekintsd meg az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának új jelentését is, amely bemutatja, hogy a virtuális világok következő generációja milyen lehetőségeket és változásokat hozhat a különböző szektorokban, például az oktatásban, a gyártásban, az egészségügyben és a közszolgáltatások területén.

Cikk Information

Digitális készségszint
Alapszintű
Középszintű
Emelt szintű
Digitális szakértő
Digitális technológia/szakosodás
Kiterjesztett valóság
Virtuális valóság
Szoftver
Webfejlesztés
Földrajzi terület - Ország
Európai Unió
Kezdeményezés típusa
Uniós intézményi kezdeményezés
Szerző
Repubblica Digitale

Szólj hozzá