A Bizottság 2024. július 2-án közzétette a digitális évtized helyzetéről szóló második éves jelentést, amely értékeli a 2030-ig tartó digitális évtized politikai programjában meghatározott célkitűzések és célok megvalósítása terén – uniós és nemzeti szinten egyaránt – elért eredményeket.

A jelentés az EU digitális átalakulásának fő mozgatórugóit és kihívásait vizsgálja, ideértve az új geopolitikai paradigmát, a versenyképesség előmozdítását egy összetett gazdasági környezetben, a generatív mesterséges intelligencia által formált új korszakba való belépést, valamint az emberek és a társadalmak elkötelezettségének fenntartását egy egyre inkább hibrid környezetben.

A digitális évtized helyzete 2024-ben

Az idei jelentés fokozott fellépésre szólítja fel a tagállamokat, hogy ambiciózusabbak legyenek, mivel a digitális évtized digitális infrastruktúrával, vállalkozásokkal, készségekkel és közszolgáltatásokkal kapcsolatos céljainak elérése kritikus fontosságú az EU jövőbeli gazdasági jóléte és társadalmi kohéziója szempontjából. Ezzel összefüggésben a Bizottság aktualizálta az egyes uniós tagállamokra vonatkozó országspecifikus és horizontális ajánlásokat is az azonosított hiányosságok kezelése érdekében.

A jelentésből kiderül, hogy még jelentős munkát kell végezni a digitális készségekre vonatkozó 2030-as célok elérése érdekében: az EU lakosságának csupán 55,6%-a rendelkezik legalább alapvető digitális készségekkel, és a jelenlegi ütemben az IKT-szakemberek száma 2030-ra mindössze a 12 milliót fogja elérni, ami jóval elmarad a 20 millió európai uniós céltól. Az elöregedő népesség, az egyre inkább technológia által vezérelt társadalom és a digitálisan képzett tehetségekért folytatott növekvő verseny közepette a jelentés koherensebb és stratégiaibb beruházási, irányítási és kapacitásépítési keretet szorgalmaz a hatékony és inkluzív digitális készségek és tehetségfejlesztés érdekében.

A tagállamoknak prioritásként kell kezelniük a digitális oktatásba és készségekbe történő beruházásokat a digitális készségek és kompetenciák oktatásban és képzésben való elsajátításának javításáról szóló tanácsi ajánlással összhangban, beleértve a leginkább rászoruló csoportokra irányuló célzott politikákat is. Fontos támogatni a fiatalokat, különösen a lányokat, hogy korán megismerkedjenek a STEM területeivel (tudomány, technológia, mérnöki tudományok és matematika), népszerűsíteni a szakképzést és az egész életen át tartó tanulást az IKT területén, bővíteni az egyetemek által kínált fejlett digitális készségek palettáját, könnyíteni a felsőoktatási intézmények közötti együttműködést, erősíteni az ipari integrációt, és elősegíteni a sokszínűséget és a befogadást, különösen a nők esetében.

További információk

A digitális évtized helyzetéről szóló 2024. évi jelentésről további információk az Európai Bizottság hivatalos honlapján találhatók.

Tekintsd meg a kiadvány mellékleteit, amelyekben az egyes fókuszterületekre vonatkozó információk találhatók: Közlemény, I. melléklet – Versenyképesség és szuverenitás, emberek, intelligens környezetbaráttá tétel, szakpolitikai koherencia és szinergiák, és tekintsd meg a bizottsági szolgálatok feljegyzéseit közvetlenül a bizottsági szolgálati munkadokumentumban (SWD).

Cikk Information

Digitális készségszint
Alapszintű
Középszintű
Emelt szintű
Digitális szakértő
Digitális technológia/szakosodás
Mesterséges intelligencia
Kiberbiztonság
Internet of Things
Big Data
Blockchain
Robotika
Kiterjesztett valóság
Virtuális valóság
Nagy teljesítményű számítástechnika (HPC)
Gépi tanulás
Felhőalapú számítástechnika
5G
Távközlés
Wi-fi
Kvantumszámítástechnika
Szoftver
Mobilalkalmazás fejlesztés
Webfejlesztés
Mikroelektronika
Digitális készségek
Földrajzi terület - Ország
Európai Unió
Kezdeményezés típusa
Uniós intézményi kezdeményezés

Szólj hozzá