A Bizottság ma új intézkedéscsomagot terjeszt elő a képzett és tehetséges munkavállalók mobilitásának előmozdítására. A benyújtott intézkedések célja, hogy növeljék az EU vonzerejét a nem uniós országokból származó álláskeresők számára, és megkönnyítsék a munkavállalók mobilitását. A ma bemutatott intézkedések közé tartozik egy új uniós tehetségbázis létrehozása, amely azt hivatott elősegíteni, hogy az uniós munkáltatók és a harmadik országbeli álláskeresők könnyebben egymásra találjanak. Ezen túlmenően a Bizottság olyan intézkedéseket javasol, melyek elősegítik a képesítések elismerését és a tanulói mobilitást.  Az előterjesztett kezdeményezések a készségek európai évének kulcsfontosságú eredményei.

A szakemberhiány Unió-szerte, számos ágazatban és különböző készségszinteken jelentkezik.  A munkaerőhiány megszüntetéséért az EU-nak első körben itthon kell tennie: következetes intézkedésekre van szükség az uniós munkaerő továbbképzése, átképzése és a hazai munkavállalókban rejlő potenciál maradéktalan kiaknázása érdekében, mert ez javítja majd az egységes piac működését. A tagállamokban jelentkező munkaerőhiány kezeléséhez azonban az EU-nak arra is szüksége van, hogy a világ minden tájáról vonzza a megfelelő készségekkel rendelkező, tehetséges munkavállalókat, és azokat megtartsa. A munkaerő-migráció terén harmadik országokkal folytatott együttműködés is kölcsönös haszonnal járhat: nemcsak az uniós országoknak származik előnye belőle, hanem a munkavállalókat küldő partnerországoknak is, hiszen a külföldön szerzett szaktudás és a pénzügyi támogatás erősíti ezeknek az országoknak a gazdaságát.

Ezek a kezdeményezések, melyek segíteni fogják a tagállamokat a tehetségekért folytatott globális versenyben, a következők:

Uniós tehetségbázis: megkönnyíti a munkaerő-felvételt a nem uniós országokból

A Bizottság javaslatot tesz egy uniós tehetségbázis létrehozására, hogy elősegítse a nem uniós országokból érkező álláskeresők felvételét olyan szakmákban, ahol EU-szerte munkaerőhiány van. Innovatív intézkedésről van szó, hiszen ez az első ilyen típusú uniós platform. Meg fogja könnyíteni és fel fogja gyorsítani a nemzetközi munkaerő-felvételt, így a munkáltatók a megfelelő készségekkel rendelkező, rátermett munkavállalók tágabb köréből válogathatnak. A kezdeményezésben a tagállamok önkéntes alapon vehetnek részt, és támogatni fogják a platform működését. A platform tájékoztatást fog nyújtani továbbá a tagállamok munkaerő-felvételi és migrációs eljárásairól, és szilárd biztosítékokat tartalmaz majd a tisztességes munkaerő-felvételi és munkakörülmények szavatolására.

Az uniós tehetségbázis emellett támogatni fogja tehetséggondozási partnerségek létrehozását is. Ez utóbbiak nem uniós országokkal kialakított, testre szabott partnerségek, amelyek munkavállalási vagy képzési célú mobilitási lehetőségeket biztosítanak. Azok az álláskeresők, akik tehetséggondozási partnerség keretében fejlesztették készségeiket, a képesítésüket tanúsító tehetséggondozási partnerségi igazolványt kapnak, amely a részt vevő munkáltatók számára látható lesz. Ha több lehetőség lesz a legális migrációra, ez minden bizonnyal gyengíteni fogja az irreguláris migráció ösztönzőit. A legális migráció lehetőségeinek bővítése mellett mindenképpen gondoskodnunk kell a harmadik országokkal folytatott megerősített együttműködésről a visszafogadások terén.  

A harmadik országokban szerzett képesítések könnyebb és gyorsabb elismerése

A képesítések elismerésének és a nem uniós országokban szerzett készségek érvényesítésének megkönnyítése kulcsfontosságú mind a szakképzett munkaerőt kereső munkáltatók, mind pedig az uniós munkaerőpiacra belépni kívánó harmadik országbeli állampolgárok számára, s ez utóbbiaknak az őket fogadó ország társadalmába való beilleszkedése szempontjából is kiemelt jelentőségű.

A Bizottság intézkedéscsomagot javasol a harmadik országbeli állampolgárok készségei és képesítései elismerésének egyszerűsítése és felgyorsítása érdekében. Ezek az intézkedések, ha elfogadásra kerülnek, korszerűsítik majd az EU jelenlegi képesítéselismerési rendszerét, és közelebb hozzák azt a más tagállamba költöző uniós polgárokra vonatkozó kerethez.

A cél a nemzeti elismerési hatóságok kapacitásának fejlesztése, hogy felgyorsuljanak és egyszerűsödjenek az eljárások, mégpedig a harmadik országbeli képesítések összehasonlíthatóságának és az álláskeresői készségek felmerésének javítása révén. Ez lehetővé teszi majd az elismerési határozatok gyors meghozatalát, hogy mihamarabb be lehessen tölteni az uniós hiányszakmákban, mindenekelőtt a prioritást képező szabályozott szakmákban meglévő üres álláshelyeket.

A tanulási célú mobilitás lehetőségének biztosítása mindenki számára

Az „Európa mozgásban – tanulási mobilitási lehetőségek mindenki számára” című javasolt tanácsi ajánlás célja, hogy ösztönözze a mobilitást az oktatás és képzés minden területén. A tagállamok felkérést kapnak arra, hogy az EU-n belüli tanulási célú mobilitást tegyék az oktatás és képzés szerves részévé, az iskolai oktatástól és a szakképzéstől – kiváltképp a tanulószerződéses gyakorlati képzésektől – a felsőoktatáson és a felnőttoktatáson át az ifjúsági csereprogramokig.

A Bizottság új, ambiciózus célok kitűzését javasolja 2030-ra, mégpedig a mobilitás lehetőségével élők arányának növelését a felsőfokú végzettséggel rendelkezők körében legalább 25%-raa kevés lehetőséggel rendelkező tanulók esetében legalább 20%-raa szakképzésben részt vevő tanulók esetében pedig legalább 15%-ra. A javaslat emellett az európai oktatási térség geopolitikai dimenziójával összhangban előmozdítja, hogy az EU vonzóbb tanulmányi helyszín legyen a harmadik országok tanulói számára. A javaslat a kifejezetten az e célra létrehozott európai polgári vitacsoport által megfogalmazott konkrét ajánlásokra épül, és tartalmazza a Bizottság arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy nyomon követi és támogatja a tagállamokat a célok konkrét megvalósítását célzó nemzeti cselekvési tervek kidolgozásában.

Következő lépések

Az uniós tehetségbázisra vonatkozó bizottsági javaslatról most az Európai Parlament és a Tanács fog tárgyalni. Ami a nem uniós állampolgárok képesítéseinek elismeréséről szóló ajánlást illeti, a Bizottság támogatni fogja a tagállamokat annak végrehajtásában, egyszersmind felkéri őket, hogy tegyenek jelentést a nemzeti kezdeményezésekről, reformokról, bevált gyakorlatokról és statisztikákról. Az „Európa mozgásban” című ajánlást a Bizottság be fogja nyújtani a Tanácsnak megvitatás és elfogadás céljából.

Háttér-információk

Az EU különböző ágazatokban, minden készségszinten tartós munkaerőhiánnyal küzd. A munkanélküliségi ráta továbbra is alacsony (2023 szeptemberében 6,0%), és a betöltetlen álláshelyek aránya tavaly 2,9%-ra nőtt, ami több mint kétszerese a 2012-es szintnek. A demográfiai változások súlyosbítják a munkaerőpiaci kihívásokat. A munkaképes korú népesség az EU-ban 2022 és 2030 között 265 millióról 258 millióra fog csökkenni. Összehangolt fellépés nélkül a jelenlegi tendenciák alááshatják a zöld és digitális átállást, csökkenthetik az EU versenyképességét, és gyengíthetik a közszolgáltatásokat a már amúgy is munkaerőhiánnyal küzdő területeken, például az egészségügyben és a tartós ápolás-gondozás terén.

A nemzetközi munkaközvetítés továbbra is bonyolult és költséges a nem uniós állampolgárok és a munkáltatók számára egyaránt. A tehetséges és képzett munkavállalók mobilitásának egyik fő akadálya, hogy a munkáltatók nem ismerik kellően a más országokban szerzett készségeket és képesítéseket, így nem bíznak bennük. Ez nemcsak az EU vonzerejét csökkenti, hanem ún. agypazarláshoz vezet – hiszen a harmadik országbeli munkavállalók gyakran a képzettségi szintjük alatti munkakörökben dolgoznak.

Jóllehet a tanulási célú mobilitás rendkívül értékes tapasztalatot jelent a készség- és ismeretszerzés szempontjából, és elősegíti a személyes, tanulmányi és szakmai fejlődést, a polgári szerepvállalást és a társadalmi befogadást, továbbra is nagyon alacsony azoknak az európaiaknak az aránya, akik részt vesznek külföldi tanulási tevékenységben.

A tehetségek mobilitását elősegítő csomag előterjesztésére annak folytán került sor, hogy Ursula von der Leyen elnök az Unió helyzetéről szóló 2022. évi beszédében felhívta a figyelmet a harmadik országbeli állampolgárok képesítéseinek elismerésével kapcsolatos akadályokra, melyek sok esetben fékezik a legális migrációt. A tehetségmobilitási csomag a képzett és tehetséges munkavállalókra vonatkozó csomaggal és az új migrációs és menekültügyi paktummal kapcsolatban folyamatban lévő munkára épít, és a munkaerő- és szakemberhiány kezelésére irányuló stratégiai megközelítésével hozzájárul a készségek európai évének, vagyis az EU idei kampányévének égisze alatt kitűzött célok megvalósításához.

A közleményt a táblázatban lévő linkre kattintva olvashatod el.

Cikk Information

Website link
Skills Intelligence publikációjának az URL-je
Közlemény a képzett és tehetséges munkavállalók mobilitásáról
Digitális technológia/szakosodás
Digitális készségek
Digitális készségszint
Digitális szakértő
Alapszintű
Középszintű
Emelt szintű
Földrajzi terület - Ország
Európai Unió
Kezdeményezés típusa
Uniós intézményi kezdeményezés

Szólj hozzá