Digitális Európa program (DIGITAL) egy olyan uniós finanszírozási program, amelynek célja, hogy a digitális technológiát a vállalkozások, a polgárok és a közigazgatások számára elérhetővé tegye.

A digitális technológia és infrastruktúra kritikus szerepet játszik magánéletünkben és üzleti környezetünkben. Bízunk bennük, hogy kommunikálnak, dolgoznak, előmozdítják a tudományt és választ adnak a jelenlegi környezeti problémákra. A Covid19-világjárvány nemcsak arra világított rá, hogy mennyire támaszkodunk technológiánkra, hanem arra is, hogy Európa számára mennyire fontos, hogy ne függjön a világ más régióiból érkező rendszerektől és megoldásoktól. Oroszország Ukrajna elleni agresszív háborúja tovább tárta a digitális ellátási láncaink sebezhetőségét, valamint a kiberbiztonságba való beruházás és az EU digitális kapacitásainak drasztikus javítása fontosságát.  

A Digitális Európa program (DIGITAL) stratégiai finanszírozást biztosít e kihívások kezeléséhez, és olyan kulcsfontosságú kapacitásterületeken támogat projekteket, mint például: szuperszámítás, mesterséges intelligencia, kiberbiztonság, fejlett digitális készségek, valamint a digitális technológiák széles körű használatának biztosítása a gazdaságban és a társadalomban. Az európai digitális innovációs központok (EDIH) megerősített hálózatával támogatja az ipart, a kis- és középvállalkozásokat (kkv-k) és a közigazgatást digitális átalakulásuk során.

2023 szeptemberébenúj kapacitásterülettel bővült a félvezetők. A csipekrőlszólójogszabály értelmében DIGITAL finanszírozást mozgósítottak a félvezetőhiány kezelésére azáltal, hogy az Európai Csipkezdeményezésenkeresztül előmozdították a kapacitásépítést.

A több mint 7,9 milliárd eurós összköltségvetéssel a DIGITAL célja, hogy alakítsa az európai társadalom és gazdaság digitális átalakulását, összhangban a 2030-ig tartó időszakravonatkozó digitális iránytűben meghatározott uniós célokkal: A digitális évtized megvalósításának európai módja és a szakpolitikai programban – Út a digitális évtizedhez.

A Digitális Európa program nem foglalkozik elszigetelten a kihívásokkal. Kiegészíti a más uniós programok, például a Horizont Európa (kutatás és innováció) és azEurópai Hálózatfinanszírozási Eszköz (digitális infrastruktúra), aHelyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz és a strukturális alapokrévén rendelkezésre álló finanszírozást,hogy csak néhányat említsünk. Ez a hosszú távú uniós költségvetés, a2021–2027-es időszakra szóló többéves pénzügyi keretrésze.

Tudjon meg többet arról , hogyan juthat finanszírozáshoz

Cikk Information

Website link
Háttérinformáció URL-je
Tudj meg többet!
Digitális technológia/szakosodás
Digitális készségek
Digitális készségszint
Alapszintű
Középszintű
Emelt szintű
Digitális szakértő
Földrajzi terület - Ország
Magyarország
Európai Unió
Kezdeményezés típusa
Uniós intézményi kezdeményezés

Szólj hozzá