A jelentés elemzi az európai videojáték-ipart, valamint a Digitális készségek és munkahelyek koalíciójának szerepét az uniós videójáték-ipar növekedésének és sokszínűségének támogatásában.

Az Európai Bizottság Kommunikációs Hálózatok, Tartalmak és Technológia Főigazgatósága (DG CNECT) megbízásából az Ecorys és a KEA által készített „Az európai videójáték-társadalom értékének megértése” című jelentés a videójátékok európai társadalomra gyakorolt hatását vizsgálja. A tanulmány az európai videójáték-ipar gazdasági, társadalmi és kulturális hozzájárulásait vizsgálja, azzal a céllal, hogy elmélyítse ennek az iparágnak az Európai Unión (EU) belüli megértését. A videójátékok uniós piaca, amely 2022-ben 23,48 milliárd eurót termelt, a kulturális és kreatív iparágak jelentős részét képezi. Terjeszkedése ellenére a kihívások továbbra is fennállnak, ideértve a munkaerő-felvételi nehézségeket, a szabályozás bonyolultságát és a kisebb vállalatok finanszírozási hiányosságait. A befogadás és a sokszínűség javult, de további erőfeszítésekre van szükség. A jelentés hangsúlyozza a stratégiai támogatás és a szakpolitikai változások szükségességét, kiemelve a Digitális készségek és munkahelyek koalíciójának szerepét a növekedés, a versenyképesség és a kulturális hatás támogatásában az EU videójáték-iparában.

Digitális készségek és az európai videójáték-ipar

A tanulmány egyik fontos célja, hogy rávilágítson a videójáték-ipar és a munkaerő előtt álló kihívásokra és problémákra, olyan területekre, amelyeket a korábbi kutatások gyakran figyelmen kívül hagytak. Az eredmények hangsúlyozzák a digitális készségek kulcsfontosságú szerepét az európai videójáték-ipar fejlődésében. A jelentés kiemeli a konszolidált digitális készségekkel rendelkező munkaerő fontosságát, hangsúlyozva, hogy ezek a készségek nemcsak a gazdasági növekedést ösztönzik, hanem az Európai Unió kulturális és társadalmi szerkezetét is alakítják. A digitális készségek jelentőségének felismerése ebben az összefüggésben kiemelkedő fontosságú, mivel rávilágít az oktatási és képzési programokba történő stratégiai beruházások szükségességére, biztosítva az iparág folyamatos innovációját és globális versenyképességét.

A Digitális készségek és munkahelyek koalíciójának szerepe az európai videójáték-iparban

Az EU videójáték-ipara kihívásokkal néz szembe a munkaerő készségeinek hiánya miatt. E probléma kezeléséhez elengedhetetlen az oktatás minőségének és relevanciájának javítása az iparági igények kielégítése érdekében. Az oktatók és az iparági szakemberek közötti együttműködés létfontosságú az oktatási rendelkezések és az ipari igények összehangolásához. Az iparágban működő vállalatoknak be kell ruházniuk az oktatásba és képzésbe a tehetséghiány kezelése érdekében. A képviseleti testületeknek és a nagyobb vállalatoknak elő kell segíteniük az oktatás és az ipar közötti együttműködést és folyamatosan adatokat kell gyűjteniük a készségekkel kapcsolatos követelményekről. Az utolsó ajánlásokban a jelentés felkéri a videójáték-ipart, hogy nagyobb mértékben vegyen részt a meglévő oktatási és készségfejlesztési kezdeményezésekben, például a Digitális készségek és munkahelyek platformjában. Különösen kiemeli, hogy a meglévő uniós kezdeményezések, például a Digitális készségek és munkahelyek koalíciója és tanulószerződéses gyakorlati képzési programokban való aktív részvétel elengedhetetlen a munkaerő tovább- és átképzéséhez. Kiemeli továbbá, hogy a digitális készségek és a munkaplatformok előtérbe helyezése elősegíti az ipar növekedését és hatékonyan kezeli a tehetségek terén mutatkozó hiányosságokat.

Olvasd el a teljes jelentést itt.

© Európai Bizottság

Cikk Information

Website link
Skills Intelligence publikációjának az URL-je
Az európai videojáték-társadalom értékének megértése
Digitális készségszint
Alapszintű
Középszintű
Emelt szintű
Digitális szakértő
Digitális technológia/szakosodás
Digitális készségek
Földrajzi terület - Ország
Európai Unió
Kezdeményezés típusa
Uniós intézményi kezdeményezés
Szerző
Kömlődi Ferenc

Szólj hozzá