Az Oktatási és Tudományügyi Minisztérium (MoES) és az „EPALE Nemzeti Támogató Szolgálat” projekt együttműködve a Lett Információs és Kommunikációs Technológiai Szövetséggel (LIKTA) szemináriumot tartott felnőttoktatók számára „A digitális kompetenciák közös értelmezése felé: elmélet és gyakorlat” címmel.

A szeminárium célja a felnőttoktatók és a felnőttképzésben résztvevők között, a digitális kompetenciákról és azok közös értelmezéséről szóló vita aktualizálása és előmozdítása volt, összhangban a DigComp 2.2 digitális kompetencia-keretrendszerrel. A szemináriumon iparági szakértők tartottak előadásokat, továbbá elméleti anyagok mellett gyakorlati tapasztalatokat és ajánlásokat osztottak meg.

Alapvető fontosságú, hogy az egész életen át tartó tanulási programok megvalósítói – beleértve a nem formális (iskolarendszeren kívüli) oktatási programok üzemeltetőit is – megértsék a digitális kompetencia-keretrendszer 2.2-es szakaszát (DigComp 2.2) és előmozdítsák annak a nemzeti szintű megvalósítását. Ugyanilyen fontos azonosítani a bevált gyakorlatok példáit és az eddig megfigyelt kihívásokat a nem formális oktatási programok tartalmának a DigComp 2.2 szintjei szerinti megalkotásával, valamint ennek a szintnek a meghatározásához szükséges ismeretek, készségek és attitűdök felmérésével.

Az iparági szakemberek előadásait követően lehetsőség nyílt minden résztvevő számára, hogy személyesen is beszélgethessen a szakértő kollégákkal. Ezalatt, az ún. „speed dating” alatt, mindenki megvitathatta a DigComp 2.2 gyakorlati megvalósításával kapcsolatos aktuális kérdéseket és kihívásokat. A szeminárium végén az IKT-szakértők (Information and Communications Technology Experts) és a felnőttképzéssel foglalkozó szakemberek elismerték, hogy mind a döntéshozóknak, mind az ágazat képviselőinek folytatniuk kell a tárgyalásokat és a vitákat a keretrendszer nem formális oktatásban való alkalmazásának előmozdítása érdekében. 

A szeminárium videó formájában.

További információ és a szakértők előadásai.

A szemináriumot az Oktatási és Tudományügyi Minisztérium szervezte a Lett Köztársaság Oktatási és Tudományügyi Minisztériumával együttműködésben az Európai Bizottság „EPALE Nemzeti Támogató Szolgálat” elnevezésű Erasmus+ projektjének keretében (az Európai Bizottság 101074777. sz. támogatási megállapodása – EPALE NSS LV).

Cikk Information

Digitális készségszint
Középszintű
Emelt szintű
Digitális szakértő
Digitális technológia/szakosodás
Digitális készségek
Földrajzi terület - Ország
Lettország
Kezdeményezés típusa
Nemzeti kezdeményezés
Szerző
Loranne Avsar Zammit
Website link

Szólj hozzá