Az Európai Tanács 2023. november 23-án ajánlásokat fogadott el az európai oktatási és képzési rendszerek digitális átalakításának előmozdítása, valamint annak biztosítása érdekében, hogy az uniós polgárok és a munkaerő kompetenciái és készségei megfeleljenek a digitális kornak. 

A Tanács által 2023 novemberében megfogalmazott ajánlások (mostantól nevezzük csomagnak) azt várják el az EU oktatási rendszerétől, hogy tartson lépést az idővel. Ez azt jelenti, hogy képesnek kell lennie arra, hogy időtálló készségeket fejlesszen és a kettős digitális és zöld átállás előmozdítására készítse fel az embereket, ahelyett, hogy a folyton változó körülményekhez alkalmazkodik. 

Két ajánlás az európai oktatás és képzés átalakítására 

A Covid19-világjárvány Európában vízválasztó pillanat volt az oktatás számára, feltárta az oktatási és képzési rendszereink legnagyobb hiányosságait, és rávilágított arra, hogy javítani kell azok rezilienciáját, hozzáférhetőségét és inkluzivitását. A digitális évtizedre vonatkozó átfogó uniós stratégia célja, hogy 2030-ra az uniós polgárok 80%-a rendelkezzen legalább alapvető digitális készségekkel. Ugyanez vonatkozik az IKT-szakértőkre is, akiknek addigra 20 millió főnek kell lennie. Mivel Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke 2023-at a készségek európai évének kiáltotta ki, az EU fokozza az oktatási és képzési rendszerek reformjára irányuló törekvéseit – most és a jövőben is. 

Digitális készségek és kompetenciák

Ennek fényében, az oktatási és képzési rendszerek lassan reagáltak a digitális átalakulás hatásaira, ami magas munkanélküliséghez vezetett  a fiatalok körében (bár az elmúlt években csökkent), ugyanakkor a szakképzett munkaerő hiánya miatt nehézkes a betöltetlen álláshelyekre megfelelő szakembert találni. Évek óta nem reagált a munkaerőpiac változó elvárásaira sem a formális, sem a nem-formális oktatás, így több erőfeszítésre van szükség e szakadék áthidalásához. 

Ebbe beletartozik az, hogy az oktatás és képzés igényeire összpontosítsunk, ha digitális transzformációról van szó, intézkedéseket hozzunk meg minden szinten  (az iskola előtti nevelésben, az alapfokú oktatásban, a középfokú oktatásban és a szakképzésben, a felsőoktatásban, a felnőttoktatásban), az egész életen át tartó tanulás perspektívájában gondolkodjunk, valamint a lakosság minden korcsoportja (pl. fiatalok, felnőttek és szakemberek) számára tervezzünk.

A digitális készségekről és kompetenciákról szóló tanácsi ajánlás azt javasolja a tagállamoknak, hogy állapodjanak meg a digitális oktatásra és készségekre és kompetenciákra vonatkozó nemzeti és adott esetben regionális stratégiákról vagy stratégiai megközelítésekről, és felkéri a tagállamokat, hogy:

  • határozzák meg vagy vizsgálják felül az ilyen készségek és kompetenciák elsajátításának biztosítására irányuló nemzeti célkitűzéseket
  • hozzanak a „kiemelt vagy nehezen elérhető csoportokat” célzó intézkedéseket
  • erősítsék a digitális készségeket és kompetenciákat az alap- és középfokú oktatásban
  • mozdítsák elő a digitális készségek különböző tantárgyak keretében, transzverzálisan történő oktatását
  • fejlesszék minden hallgató digitális készségeit és kompetenciáit a felsőoktatásban, tanulási lehetőségeket kínálva minden szinten és tudományterületen
  • biztosítsanak lehetőséget a felnőttek számára a digitális készségek elsajátítására és kezeljék az IKT-szakemberhiányt

Digitális oktatás és képzés: a legfontosabb támogató tényezők

Ezzel egyidejűleg a sikeres digitális oktatást és képzést lehetővé tevő fő tényezőkről szóló tanácsi ajánlás arra is összpontosít, hogy az oktatási és képzési rendszereket miként lehet alkalmassá tenni a digitális korra. Iránymutatást nyújt arra vonatkozóan, hogy miként lehet felkészíteni az embereket arra, hogy kreatívan, biztonságosan és felelősségteljesen használják a technológiát, és jobban megértsék, hogy e technológiák milyen különböző hatásokkal járhatnak. 

Egyéb intézkedések mellett felkéri a tagállamokat arra, hogy:

  • építsék be a digitális technológiákat a tanításba és segítsék a tanárokat azok használata terén
  • támogassák a digitális oktatási eszközök fejlesztését, beleértve a mesterséges intelligencia hatására irányuló kutatásokat is
  • hozzanak kiberbiztonsági intézkedéseket az oktatás és képzés területén, beleértve a tudatosságnövelést is
  • ruházzanak be a hálózati fejlesztésekbe, a digitális infrastruktúrába és a digitális hozzáférhetőségbe az oktatás és a képzés területén

További információra lenne szükséged? Tekintsd meg a sajtóközleményt és az alábbi két ajánlás szövegét. 

Cikk Information

Digitális technológia/szakosodás
Digitális készségek
Digitális készségszint
Alapszintű
Digitális szakértő
Emelt szintű
Középszintű
Földrajzi terület - Ország
Európai Unió
Kezdeményezés típusa
Uniós intézményi kezdeményezés

Szólj hozzá