Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának (JRC) „A zöld és digitális jövő felé” című szakpolitikai jelentése lett nyelven is elérhető, amelyet a Lett Információs és Kommunikációs Technológiai Szövetség (LIKTA) készített.

Az Európai Unió célja, hogy fenntartható, tisztességes és versenyképes legyen. Bolygónk életben tartása és a gazdasági lehetőségek megragadása érdekében az Európai Unió a környezeti szempontból fenntartható életmódra és gazdaságra való gyors és inkluzív átalakulásban vesz részt. A zöld átalakulás célja a fenntarthatóság elérése, valamint az éghajlatváltozás és a környezetszennyezés elleni küzdelem. Ugyanakkor a digitális technológiák növekvő jelentősége átalakítja a társadalmakat és a gazdaságokat. A digitális átalakulás során az Európai Unió célja, hogy a digitális technológiákat a fenntarthatóság és a jólét szolgálatába állítsa, valamint, hogy a polgárok és a vállalkozások számára lehetővé tegye a jogkörök bővítését.

Ez a tanulmány azt vizsgálja, hogy az Európai Unió hogyan tudja biztosítani, hogy a zöld és a digitális átalakulások sikeresek legyenek. Mind a zöld, mind a digitális átalakuás az Európai Bizottság politikai prioritásai közé tartozik, amelyek hosszú távon fogják alakítani a jövőnket. Bár ez a két egyidejű vagy „iker” átalakulás számos területen erősítheti egymást, nem igazodnak automatikusan egymáshoz. A digitális technológiák például jelentős környezeti lábnyomot hagynak maguk után, ami ellentétes a zöld átalakulás célkitűzéseivel. Ezért fontos a kettős átalakulás kezelésének proaktív és integratív megközelítése a sikeres megvalósítás érdekében.

A tanulmány célja annak elemzése, hogy az Európai Unió hogyan tudja biztosítani, hogy ez a két átalakulás kölcsönösen erősítse egymást. Ennek során a tanulmány elsősorban azokra az ágazatokra összpontosít, amelyek a legnagyobb mértékben bocsátanak ki üvegházhatású gázokat:

  • Mezőgazdaság
  • Épületek és építkezés
  • Energia
  • Energiaigényes iparágak
  • Közlekedés és mobilitás

A fentiek alapján a jelentés megállapítja az Európai Unió zöld és digitális átalakulásának sikeréhez szükséges legfontosabb követelményeket.

A Digitális Iránytű Európa digitális évtizedéhez programja 2030-ra vonatkozó célkitűzéseket határoz meg és kijelöli azt az utat, amely lehetővé teszi az európai polgárok és vállalkozások számára, hogy emberközpontú, fenntartható és gazdagító digitális jövőt ragadjanak meg. Emellett az európai adatstratégia célja, hogy az adatok fokozott hozzáférhetőségének lehetőségét kihasználva egyéni igényeket elégítsen ki, és értéket teremtsen a társadalom és a gazdaság számára.

A vállalkozók előtt álló legfontosabb kihívások Európa zöld és digitális jövőbe való átalakulásának tekintetében a gazdasági fejlődés összefüggésében:

  • Kedvező piacok létrehozása. A piacoknak internalizálniuk kell a termékek környezeti költségeit, hogy hosszú távú beruházási ösztönzőket biztosítsanak a zöld digitális megoldásokhoz, és hogy leküzdjék az értékvesztett eszközöket és az elsüllyedt költségeket.
  • A piaci szereplők sokszínűségének biztosítása. A zöld digitális megoldások piacát nem szabad, hogy néhány nagy szereplő uralja, hanem egészséges ökoszisztémának kell lennie, amely a verseny és az innováció biztosítása érdekében kis- és középvállalkozásokat és startupokat is magában foglal.
  • A munkaerő megfelelő készségekkel való ellátása. Az oktatásnak és a képzésnek biztosítania kell, hogy a munkaerő rendelkezzen a zöld és digitális technológiákkal való munkához szükséges készségekkel, és hogy elegendő számú szakértő álljon rendelkezésre az innováció ösztönzéséhez.

A dokumentum lett nyelvű fordítása az Európai Bizottság Digitális készségek és munkahelyek platformja Lettországban (2020-LV-IA-0217) projekt részeként valósult meg.

Cikk Information

Website link
Skills Intelligence publikációjának az URL-je
A JRC szakpolitikai jelentése: A zöld és digitális jövő felé
Digitális készségszint
Alapszintű
Középszintű
Emelt szintű
Digitális szakértő
Digitális technológia/szakosodás
Digitális készségek
Földrajzi terület - Ország
Európai Unió
Kezdeményezés típusa
Uniós intézményi kezdeményezés
Szerző
Kömlődi Ferenc

Szólj hozzá