Az Európai Bizottság javaslatot tett az európai digitális személyazonosság új keretére, amely az EU valamennyi polgára, lakosa és vállalkozása számára elérhetővé válik. A polgárok az európai digitális személyiadat-tárcákon keresztül a telefonjukon keresztül hozzáférhetnek a dokumentumokhoz és megoszthatják azokat, valamint igazolni tudják személyazonosságukat. Online szolgáltatásokat is igénybe vehetnek nemzeti digitális azonosításukkal, amelyet az egész régióban elismernek. Az európai digitális személyazonossági keretrendszer nagyon nagy platformokba való integrálása előnyös lesz az európai polgárok számára, mivel ezeknek a platformoknak a felhasználó kérésére el kell fogadniuk az európai digitális személyiadat-tárcák használatát, például életkoruk bizonyítása érdekében. Az európai digitális személyiadat-tárca használata mindig a felhasználó választása lesz.

Az új rendelet értelmében a tagállamok digitális pénztárcákat kínálnak a polgároknak és a vállalkozásoknak, lehetővé téve számukra, hogy nemzeti digitális személyazonosságukat más személyes jellemzők – például vezetői engedélyük, oklevelük és bankszámlájuk – igazolásával kapcsolják össze. A tárcákat a tagállamok által elismert szervezetek bocsátják rendelkezésre, amelyek magukban foglalhatnak hatóságokat vagy magánszervezeteket is. Minden európai polgár rendelkezik majd online hozzáférési szolgáltatásokkal anélkül, hogy személyes azonosítási módszereket kellene alkalmaznia vagy szükségtelenül meg kellene osztania a személyes adatokat; ez egy olyan megoldás, amely lehetővé teszi az európai polgárok számára, hogy továbbra is teljes mértékben ellenőrizzék az általuk megosztott adatokat.

A javaslatot a Bizottság ajánlása kíséri annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb megvalósuljon, felkérve a tagállamokat, hogy 2022 szeptemberéig hozzanak létre közös eszköztárat, és haladéktalanul kezdjék meg a szükséges előkészítő munkát. Ennek az eszköztárnak tartalmaznia kell a műszaki architektúrát, a bevált gyakorlatokra vonatkozó szabványokat és iránymutatásokat.

A Bizottság a tagállamokkal és a magánszektorral egyidejűleg együtt fog működni az európai digitális személyazonosság technikai vonatkozásaival kapcsolatban. Az európai digitális személyazonossági keret végrehajtása hozzájárul a Digitális Európa program céljaihoz, és számos tagállam a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében nemzeti terveiben az e-kormányzati megoldások, köztük az európai digitális személyazonosság alkalmazását irányozta elő.

Ez a keret a Bizottság 2030-ig tartó időszakra vonatkozó digitális iránytűjén belül létezik, amely számos olyan célt és mérföldkövet határoz meg, amelyeket az európai digitális identitás elő fog segíteni. 2030-ra valamennyi kulcsfontosságú közszolgáltatásnak elérhetőnek kell lennie az interneten, és minden polgárnak hozzá kell férnie az elektronikus orvosi nyilvántartásokhoz; a polgárok 80%-ának elektronikus azonosítási megoldást kell használnia. Az európai digitális személyazonossági keret ezért hozzájárul Európa tervezett digitális átalakulásának megvalósításához.

© Európai Unió, 2021

Cikk Information

Website link
Digitális készségszint
Alapszintű
Középszintű
Emelt szintű
Digitális szakértő
Digitális technológia/szakosodás
Digitális készségek
Földrajzi terület - Ország
Európai Unió
Kezdeményezés típusa
Uniós intézményi kezdeményezés

Szólj hozzá