A digitalizáció, az automatizáció és az ipar 4.0 térhódításával a munkaerőpiac jelentős változásokon megy keresztül. Bizonyos szakmák eltűnőben vannak, ezzel párhuzamosan pedig új szakmák emelkednek fel. Ezek a tendenciák a magyar munkaerőpiacot sem hagyják érintetlenül. A felgyorsult techológiai fejlődés és a digitalizáció nem csak a szakmákat formálja át, de a munkavégzés jellegét is. A kommunikációs technológiáknak köszönhetően a munkavégzés sok esetben időtől és helyszíntől függetlenül is lehetségessé válik. Seli Júlia, Hosznyák András és Harkányi Ádám Máté, az Oktatási Hivatal felsőoktatási szakértői 2020-as kutatásukban azt vizsgálták, hogy a Diplomás Pálykövetési Rendszer (DPR) adatai alapján milyen tendenciák figyelhetők meg az egyes informatikus munkakörök betöltésében.

A kutatók azt vizsgálták, hogy hét egymást követő évfolyamban miként változott az egyetemen abszovált hallgatók munkaköri megoszlása a felsőoktatási végzettséget követő másfél évben az informatikához köthető munkakörök esetében. Az informatikához köthető munkakörök esetében a Foglalkoztatás Egységes Osztályozási Rendszerének (FEOR) kódjait vették alapul. A korábbi osztályozási rendszert (FEOR-93) újra kellett gondolni, hiszen a technológiai változások a munkaköröket is jelentősen átalakították. Az osztályozási rendszer 2010-ben került újragondolásra, így született meg a FEOR-08.

A legfontosabb tendenciák az informatikai munkakörök betöltésében

A vizsgálatban a kutatók a 2011 és 2017 között, az alap-, mester- és osztatlan képzéseken abszolváltakat figyelték a végzésüket követő másfél évben. Öt nagyobb informatikai FEOR munkakört vettek be az elemzésbe, és megállapították, hogy az öt nagyobb informatikai FEOR munkakörből négyben jelentősen növekvő arányban helyezkedtek el az abszolvált hallgatók a végzésüket követő időszakban. A dolgozók számában a legjelentősebb emelkedést a szoftverfejlesztő munkakörben figyelték meg, a vizsgált periódusban megháromszorozódott az ebben a munkakörben dolgozók száma. Jelentős növekedést figyeltek meg továbbá az egyéb szoftver- és alkalmazásfejlesztő munkakörben is. Csökkenés csak egy munkakör esetében volt megfigyelhető, az egyéb
adatbázis- és hálózati elemző, üzemeltető szakmánál.

Az 5 legnagyobb informatikai FEOR munkakörön dolgozók arányának változása 1,5 évvel a végzés után
(Forrás: Seli-Hosznyák-Harkányi: Egyes informatikai munkakörök betöltésének tendenciái a Diplomás Pályakövetési Rendszer (DPR) adatai alapján)

Az informatikai munkaköröket betöltők megoszlása képzési területenként

A kutatók azt is vizsgálták, hogy az informatikus képzési területeken kívül milyen egyéb képzési területekről érkeznek jellemzően hallgatók az informatikai szakmákba. A szoftverfejlesztő munkakör esetében legnagyobb arányban informatikai képzséről érkeztek az avbszolváltak a vizsgált periódusban, de egyre többen érkeznek valamilyen műszaki képzési területről is szoftverfejlesztő munkakörbe.

Az egyéb szoftver- és alkalmazásfejlesztő, -elemző FEOR munkakörben dolgozók képzési háttere egészen sokszínűnek mondható. Bár a legtöbben még mindig informatikai képzési területről érkeznek az abszolváltak, de jellemzőek a gazdaságtudományi, műszaki, bölcsészettudományi és természettudományi képzési területek is.

Szintén vegyes képet kaphatunk az egyéb adatbázis- és hálózati elemző, üzemeltető FEOR munkakörben dolgozó végzettek képzési területek szerinti megoszlása esetén is. A rendszerelemző (informatikai) FEOR munkakörben dolgozók a vizsgált időszakban legnagyobb arányban valamilyen informatikai vagy gazdaságtudományi területen végeztek.

Azt láthatjuk tehát, hogy az informatikai munkakörök betöltése esetében egyre nagyobb mértékű sokszínűséget láthatunk a frissen abszolváltak képzési hátterének tekintetében.

Cikk Information

Digitális technológia/szakosodás
Webfejlesztés
Szoftver
Mobilalkalmazás fejlesztés
Digitális készségek
Big Data
Gépi tanulás
Mesterséges intelligencia
Digitális készségszint
Emelt szintű
Középszintű
Digitális szakértő
Földrajzi terület - Ország
Magyarország
Kezdeményezés típusa
Nemzeti kezdeményezés

Szólj hozzá