A digitális készségmutatót (DSI) kétévente teszik közzé, és széles körű tájékoztatást nyújt az EU lakosságának alapvető digitális készségeiről. Florian Tursky, a digitalizációért és a távközlésért felelős államtitkár így nyilatkozott: „A digitális szolgáltatási eszköz jelzi, hogy hol kell javítanunk, és ezért fontos alapja a digitális készségek előmozdítását célzó célzott intézkedéseknek.”

Alapvető digitális tudás és mérése

A DSI jelenlegi változata a háztartások IKT-használatáról szóló 2021. évi európai felmérésen alapul. 

A digitális kompetenciák mérése az európai DigComp modell szerint történt, amely a következő öt kompetenciaterületből áll: Információk és adatok, kommunikáció és együttműködés, digitális tartalom létrehozása, biztonság, problémamegoldás. A digitális kompetencia alapszintjét csak azok igazolják, akik mind az öt területen rendelkeznek legalább alapvető digitális ismeretekkel. 

Eredmények Ausztria esetében: Főbb pontok és fejlesztési területek

A 27 tagú EU-hoz képest Ausztria átlagon felüli eredményt ért el az általános mutató tekintetében: A 16–74 év közötti lakosság mintegy 63%-a rendelkezik legalább alapvető digitális készségekkel, szemben az uniós átlag mindössze 54%-ával. Ausztria különbsége azonban az élen álló Finnország és Hollandia között meglehetősen magas, 79%-os. Az osztrák lakosság a „Kommunikáció és együttműködés” kompetencia területén rendelkezik a legmagasabb szintű ismeretekkel. Ezzel szemben az osztrák lakosságnak van a legnagyobb felzárkózási igénye a „digitális tartalom létrehozása” és a „biztonság” hatáskörébe tartozó területeken.

A „Digitális tudás Ausztriában és az Európai Unióban” című jelenlegi elemző jelentést a STATISTIK AUSTRIA készítette, és elérhető a digitalaustria.gv.at. A rövidítés angol nyelven is elérhető.

A kompetencia szintjére gyakorolt hatások

A különböző szociodemográfiai változók korrelációt mutatnak a kompetencia szintjével, mindenekelőtt az elért legmagasabb szintű oktatással: Míg a kötelező iskolai végzettséggel rendelkezők körülbelül 40%-ban rendelkeznek alapvető digitális ismeretekkel, ez 81% a középiskolai végzettséggel rendelkezők esetében. A kompetenciaszint és a korcsoport közötti kapcsolat szintén egyértelmű: az 55–64 évesek csoportjában csak 53%-uk rendelkezik alapvető digitális készségekkel, a 65–74 évesek körében csak 35%. Ezenkívül úgy tűnik, hogy egyértelmű kapcsolat áll fenn a foglalkoztatási helyzettel, mivel az oktatásban vagy foglalkoztatásban részt vevő személyek átlagosan sokkal jobban teljesítenek, mint a nem foglalkoztatottak.

A nemek vagy az urbanizáció foka kisebb mértékben befolyásolja a digitális kompetencia szintjét. A 65–74 évesek közül a legidősebb korcsoportban csak egyértelmű a nemek közötti különbség (itt a férfiak átlagban jobb pontszámot érnek el, mint a nők). A városokban élők 71%-ban rendelkeznek alapvető digitális készségekkel, a vidéki területeken pedig csak 59%-kal.

A digitális készségek támadása Ausztria számára

Ausztria digitális készségfejlesztési programja – az osztrák digitális készségekkel foglalkozó offenzíva – különböző intézkedéseket határoz meg a digitális készségek továbbfejlesztése érdekében. 

Ausztria-szerte mintegy 3500 „Digitális mindenhol” workshop tanítja az alapvető digitális készségeket, és a „Digital Everywhere Plus” továbbképzési kínálat célzott lehetőségeket kínál a elmélyítésre. Ezek az ajánlatok Ausztria kis közösségeiben is zajlanak, lehetővé teszik az alacsony küszöbértékű hozzáférést, és célcsoport-specifikus ajánlatokkal egészülnek ki (például az idősek számára). A program célja például annak biztosítása, hogy 2030-ra Ausztriában a lehető legtöbb ember rendelkezzen alapvető digitális készségekkel.

© freepik.com, pressfoto

Cikk Information

Website link
Készség erőforrás támogató dokumentum url
DSI Digitális Készségmutató Ausztria
Digitális készségszint
Alapszintű
Középszintű
Digitális technológia/szakosodás
Digitális készségek
Földrajzi terület - Ország
Ausztria
Kezdeményezés típusa
Nemzetközi kezdeményezés
Szerző
Ádelhardt Izabella

Szólj hozzá