A Digitális Közszolgálat, a Digitális Átalakítási Főosztály (Department for Digital Transformation), az Ifjúságpolitikai Főosztály (Department for Youth Policy) és az Egyetemes Közszolgálat (Universal Civil Service) közötti együttműködés keretében kidolgozott nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési terv a digitális készségek fejlesztésének egyik kulcsfontosságú intézkedése. Az Egyetemes Közszolgálat szerveinek jelenlegi hirdetménye 5000 fiatal önkéntest tartalmaz, akik a 2022-es első hirdetményt követően már működő 2000-et követik. Az intézkedés célja, hogy a digitális készségekre vonatkozó nemzeti stratégiában foglaltakkal összhangban hozzájáruljon a digitális készségekkel kapcsolatos jelenlegi szakadék áthidalásához, és pozitív hatást gyakoroljon a közösségekre, többek között a stratégiában előírt egyéb intézkedések integrációi révén.

A 2023. évi intervenciós program benyújtásakor a szerveknek meg kellett jelölniük a program referenciaterületét, amelytől a nekik tulajdonítható önkéntes operátorok maximális száma függ:

  • 150 önkéntes operátor, amennyiben a regionális/önálló tartományokban vagy ugyanazon régió több tartományában vagy nagyvárosaiban zajló intervenciós programról van szó;
  • 300 önkéntes operátor a régiók közötti területen megvalósuló intervenciós program esetében.

A digitális közszolgálati keretprogramban foglaltaknak megfelelően ebben a szakaszban összesen 5000 önkéntes szereplő részvételét tervezik. A nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott célkitűzések szerint a három év alatt (2022–2024) a Digitális Közszolgálat mintegy 10,000 fiatal önkéntes kötelezettségvállalásának köszönhetően 1 millió polgár digitális készségszintjét fogja növelni. Az önkéntesek indulási időpontja minden egyes projekt esetében más és más; azt néhány változó (a kiválasztási eljárások feltételei, a ranglisták összeállítása és vizsgálata, a projekt sajátos igényei) figyelembevételével állapítják meg, és az Ifjúságpolitikai Főosztály és az Egyetemes Közszolgálat honlapján teszik közzé. A Digitális Közszolgálat projektjeiben való részvétel lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy hozzáférjenek egy olyan növekedési és képzési pályához, amelynek célja a digitális területen meglévő tudásuk és készségeik fejlesztése. Ez lehetővé teszi, hogy olyan alapvető tapasztalatokat élhessenek át, amelyek segítik a többi polgárt abban, hogy önállóvá váljanak az internet, valamint a köz- és magán digitális szolgáltatások használata tekintetében.

Cikk Information

Digitális technológia/szakosodás
Digitális készségek
Digitális készségszint
Alapszintű
Középszintű
Emelt szintű
Földrajzi terület - Ország
Olaszország
Kezdeményezés típusa
Nemzeti kezdeményezés

Szólj hozzá