Egy nemzetközi konzorcium a németországi Ruhr University Bochum Munkatudományi Intézetének vezetésével három éven át dolgozta ki azokat az intézkedéseket, amelyek segítik a vállalatokat abban, hogy lépést tartsanak a digitalizációval, beépíthessék azt a folyamataikba. Az Európai Unió által finanszírozott „Digital Coach” projekt olyan sikeres volt, hogy mostanra a legjobb gyakorlatok projektjeként ismerték el. 

Az új digitális technológiák – különösen a mesterséges intelligencia – megkövetelik a vállalati kultúra folyamatos változását, a munkafolyamatok újratervezését, valamint új készségek fejlesztését és bővítését. A „Digital Coach” elnevezésű uniós projekt ezekkel a kérdésekkel foglalkozik: a digitális kompetenciák fejlesztését szolgáló tanulási formákkal és helyszínekkel, valamint a tanulás sikeres átültetésével a szakmai kontextusba, hogy a vállalkozások digitális transzformációja sikeres legyen.  

Mivel foglalkozik egy digitális coach? 

A digitális trénerek a digitális transzformáció belső és külső támogatói. A belső innovációs támogatók a szervezet azon tagjai, akiknek feladata, hogy közvetlenül a helyszínen elemezzék és továbbfejlesszék a szervezet digitális transzformációval kapcsolatos innovációs képességét. Őket támogathatják a külső innovációs szakértők, akik ismerik az egyes digitális technológiák finanszírozási lehetőségeit, valamint rendelkeznek megfelelő kapcsolati hálózattal.  

„A digitális coach olyan személy, aki hatékonyan kommunikálja a változásokat, bevonja az alkalmazottakat, és segít leküzdeni az új technológiákkal szembeni ellenállást.” – magyarázza Martin Kröll professzor, a projekt vezetője.  

A digitális trénerek támogatják a vállalkozásokat a digitális üzleti modellek kidolgozásában és megvalósításában. Ennek során különösen az ügyfeleken és ágazatokon átívelő megközelítésekre támaszkodnak, ezáltal új lehetőségeket tárnak fel a vállalkozások számára, és a folyamatok valamennyi résztvevőjének bevonásával vezetik be az agilis folyamatszemléletet. 

Tanulás az alapja mindennek 

A nemzetközi program elsődleges célja az volt, hogy a különböző méretű társaságokat a digitális transzformációban támogató szakembereket, digital coach-okat képezzenek. A módszertani alapok és a koncepció tisztázását követően elindult a képzéshez használható tananyagok fejlesztése. A projektben résztvevő hazai szakemberek a Corporate Strategy for Digital Transformation and Agile Project Management című témakör kidolgozását vállalták, majd ezt egységes szerkezetbe foglalták, elkészítették a tananyagot. 

„A tudásanyagot olyan információkkal egészítettük ki, mint hogy miként célszerű kialakítani a digitális stratégiát, milyen ipar 4.0 technológiák állnak ehhez rendelkezésre, milyen fejlesztéseknél érdemes használni az agilis módszertant.” – mondta el Tordai Balázs, az IVSZ szakértője, a projekt munkatársa. 

Ezen tananyag elsajátítását követően egy digital coach fel tudja mérni, hogy az adott vállalat milyen szinten van a digitalizációt tekintve, ki tud dolgozni egy menetrendet az igényekhez alkalmazkodó fejlesztésre, ehhez eszközöket javasol, és igény szerint végigkíséri a folyamatot a vállalatnál.  

Hazai közreműködés és szakértés 

A 3 éves projekt indulásakor a BME Ipar 4.0 Technológiai Központ definiálta a projektben később alkalmazott ügyfélutakat, harmonizálta azt a többi ország módszertani és tartalmi megközelítésével, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint az IVSZ-szel együttműködve. A feladat végrehajtása során élesben, valós magyar kkv-kal tesztelték a projekt által kidolgozott módszertanokat, majd az így kapott, már finomhangolt eredményeket illesztették vissza a folyamatba. 

Hatások és eredmények 

Az uniós projekt hatása többek között abban is megmutatkozik, hogy a projektben résztvevő partnerországok egyetemein a Digital Coach képesítési programja készül, és az európai partnerországok résztvevő ipari és kereskedelmi kamarái is kínálják a Digital Coach szolgáltatást. 

A BME Ipar 4.0 Technológiai Központban egy 6 alkalmas „Digital Coach Light” tréning indul, a BME GTK-n pedig ez év szeptemberétől egy fél éves, posztgraduális képzés keretében okítják a digitalizációs menedzsereket, szervezeti és üzleti trénereket. 

Az IVSZ pedig a konzorciumi partnerekkel együttműködve a Digital Coach projekt módszertani eredményeit ülteti át a gyakorlatba a Digitaltech EDIH ügyfélmenedzsereinek felkészítése során. 

Cikk Information

Szerző
Kaiser Edit
Website link
Szervezet URL-je
A hír forrása
Digitális technológia/szakosodás
Digitális készségek
Digitális készségszint
Digitális szakértő
Emelt szintű
Földrajzi terület - Ország
Magyarország
Európai Unió
Kezdeményezés típusa
Uniós intézményi kezdeményezés

Szólj hozzá