Az elmúlt években a transzformáció meghatározó része volt az üzleti életnek. A folyamatosan változó gazdasági környezethez való alkalmazkodás, a digitalizáció és a komplex vevői igények okozta kihívások hatalmas nyomást helyeztek a vállalatokra, hogy azok folyamatosan megújuljanak. Felmerül a kérdés, hogyan tudjuk elhárítani vagy tompítani vállalatunk életében ezt a nyomást? Hogyan tudunk gyorsan reagálni és akár előnyt kovácsolni a gyors reakciónkkal? A válasz a Horváth csoport tanulmánya alapján a hatékonyságot biztosító, reziliens működési forma kiválasztásában rejlik.

Mit értünk hatékonyság alatt?

Az IFUA Horváth megközelítése alapján a válasz a kérdésre nagyon egyszerű: a célunk eléréséhez a hasznos dolgokkal foglalkozunk. Képessé tesszük vállalatunkat arra, hogy több terméket értékesítsen, és ezzel több értéket teremtsen a tulajdonosi kör számára.

Bizonyított, hogy a funkcionális felépítés helyett a vevői igények kiszolgálására berendezkedett vállalatok gyorsabbak, innovatívabbak, hatékonyabbak és ellenállóbbak.

Ezen vevői igények kiszolgálását nagyban támogatja, ha a szervezeti felépítésünk is erre rendezkedik be. A tanulmány szerint a nem közvetlen ügyfélkiszolgálást érintő területek esetén (pl.: adminisztratív területek, könyvelés) az az ideális, ha működésüket a lehető legegyszerűbben tartjuk vállalatunkban.

Tapasztalatunk alapján fontosnak tartjuk azonban kihangsúlyozni azt is, hogy a CFO terület számára hatalmas lehetőség rejlik abban, hogy felismerje, hogyan tudja aktívan támogatni az üzletet az értéklánc első lépésétől az utolsóig.

Mit jelent az End-to-End felépítés a gyakorlatban?

Miközben a vállalatok nagy része tisztában van az End-to-End felépítéssel járó hasznokkal, működésüket mégis funkciók köré szervezi, mint például a Termelés, Gazdasági terület, HR vagy IT. Ezzel szemben az End-to-End felépítés lényege, hogy az egyes, funkciókon átívelő folyamati elemeket egészében kezeljük (például Purchase-to-Pay vagy Order-to-Cash), így integrált, korai felismerésen alapuló rendszert tudunk kiépíteni, mely a termékeket és a vevőket helyezi a középpontba.

Tapasztalatunk alapján az ügyfeleink már szeretnék lebontani a korlátokat a funkcionális területek között és szervezeti felépítésüket elmozdítani az End-to-End logika felé. Ez utóbbi nem csak az erőforrás-szükséglet csökkenésével, hanem a transzparencia fokozódásával és magasabb minőségű, gyorsabb munkafolyamatokkal kecsegtet számukra. A teljes üzleti potenciál kiaknázásához szükséges vállalati átalakulás első lépése a vevő kiszolgálására irányuló tudatosság növelése, mellyel azonosítani tudjuk lehetőségeinket.

Min alapszik az IFUA Horváth megközelítése?

Amennyiben a fenti hasznok elérése érdekében célunk az End-to-End működés kialakítása, az IFUA Horváth keretrendszere segíthet Önnek az úton: koncepciónk négy területre bontja a transzformációt a teljeskörűséget szem előtt tartva:

  • Digitális teljesítménymenedzsment – a stratégiai célok teljesülésének mérését szolgálja, beleértve az irányítási modell és a mutatószámok kialakítását, visszamérését;
  • Integrált End-to-End folyamatok – egy teljeskörű folyamati térkép kialakításával foglalkozik, amely a termékeket és a vevőket (belsőket és külsőket egyaránt) helyezi fókuszba, lefedve az értéklánc összes elemét;
  • Emberi erőforrás és szervezeti változás – biztosítja, hogy a működési és szervezeti változáshoz megfelelő kompetenciákkal, meghatározott szerepekkel és felelősségi körökkel felruházott erőforrások rendelkezésre álljanak;
  • IT rendszerek és architektúra – az End-to-End folyamatok gördülékeny lefutásához szükséges vállalati rendszerek biztosításával és integrációjával foglalkozik.

Koncepciónk utolsó elemével több vállalatnak a következő időszakban esedékes SAP S/4HANA implementációk okán önmagában foglalkozni szükséges, amely az IFUA Horváth jó gyakorlatát követve szintén End-to-End folyamati megközelítésen alapszik. A cikkünk elején említett hasznok kiaknázásához és a tervezett rendszerátállás könnyítéséhez is nagy előrelépés tehető azzal, ha a fentebb tárgyalt összes elemet azonos, az End-to-End működési logika mentén alakítjuk ki.

Ha szeretné megkapni angol nyelvű tanulmányunkat, kérje el a diana.lekly@horvath-partners.com címen a következő adatok megadásával: név, beosztás, vállalat, telefonszám.

Cikk Information

Szerző
Kónya Brigitta
Website link
Háttérinformáció URL-je
Forrás
Digitális technológia/szakosodás
Digitális készségek
Digitális készségszint
Középszintű
Emelt szintű
Földrajzi terület - Ország
Magyarország
Kezdeményezés típusa
Helyi kezdeményezés

Szólj hozzá