Az Európai MI-iroda az Európai Unió egész területén a mesterséges intelligenciával (MI) kapcsolatos szakértelem fő összekötője lesz. Kulcsszerepet fog játszani a mesterséges intelligenciáról szóló jogszabály végrehajtásában – különösen az általános célú mesterséges intelligencia tekintetében – a megbízható mesterséges intelligencia kifejlesztésének és használatának, valamint a nemzetközi együttműködésnek az elősegítése terén. A hivatal betartatja a szabályozásokat, támogatja a nemzeti szerveket és elősegíti az innovációt, miközben a tájékozott döntéshozatal érdekében együttműködik a különböző ágazatok szakértőivel. Az alábbiakban tájékozódhatsz az MI-iroda feladatairól:

A mesterséges intelligenciáról szóló jogszabály (AI Act) támogatása és az általános célú MI szabályok érvényesítése 

Az MI-iroda támogatja a mesterséges intelligenciáról szóló jogszabály végrehajtását a következők révén:

 • A következetes alkalmazás biztosítása a tagállamokban, beleértve az uniós szintű tanácsadó szervek létrehozását és az információcsere megkönnyítését.
 • Értékelési eszközök és módszertanok kidolgozása az általános célú MI modellekhez, beleértve a rendszerszintű kockázatokkal járó modellek osztályozását is.
 • Együttműködés vezető mesterséges intelligencia fejlesztőkkel, a tudományos közösséggel és más szakértőkkel, hogy kidolgozzák a legmodernebb gyakorlati kódexeket, részletezve a szabályokat.
 • A szabályok esetleges megsértésének kivizsgálása, a modell képességeinek értékelése és a szolgáltatóktól korrekciós intézkedések kérése.
 • Iránymutatások és egyéb eszközök biztosítása a mesterséges intelligenciáról szóló jogszabály hatékony végrehajtásának és megfelelőségének nyomon követéséhez.

A megbízható mesterséges intelligencia fejlesztésének és használatának megerősítése: 

A Bizottság célja a megbízható mesterséges intelligencia népszerűsítése a belső piacon. Az MI-iroda köz- és magánszervezetekkel – többek között startupokkal – együttműködve a következő feladatokat látja el:

 • Intézkedések és irányelvek ösztönzése a mesterséges intelligencia társadalmi és gazdasági előnyeinek maximalizálása érdekében az egész EU-ban.
 • Iránymutatás nyújtása a bevált gyakorlatokról, és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos tesztkörnyezetekhez és tesztelési lehetőségekhez, valamint más támogató európai keretrendszerekhez való hozzáférés megkönnyítése.
 • A megbízható mesterséges intelligenciára összpontosító innovatív ökoszisztémák támogatása, ezáltal megerősítve az EU versenyképességét és gazdasági fejlődését.
 • A Bizottság támogatása a transzformatív MI eszközök hasznosításában és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos műveltség fokozásában a különböző ágazatokban.

A nemzetközi együttműködés támogatása

Nemzetközi szinten az MI-iroda megerősíti az EU megközelítését azáltal, hogy:

 • Támogatja a megbízható mesterséges intelligenciát világszerte, és együttműködik hasonló intézményekkel.
 • Elősegíti a nemzetközi együttműködést és irányítást a mesterséges intelligenciával kapcsolatos egységes globális megközelítés kialakítása érdekében.
 • Segítséget nyújt a mesterséges intelligenciáról szóló nemzetközi megállapodások kidolgozásában és végrehajtásában, a tagállamok támogatása mellett.

A hatékonyság biztosítása érdekében az MI-iroda folyamatosan figyelemmel kíséri az MI ökoszisztémáját, a technológiai fejlődést, a piaci trendeket és a potenciális kockázatokat.

Együttműködés az intézményekkel, szakértőkkel és érintettekkel

Az MI-iroda különböző intézményekkel, szakértőkkel és érintettekkel, köztük az Európai Mesterséges Intelligencia Testülettel és az Algoritmikus Átláthatóság Európai Központjával működik együtt. Kapcsolatot tart továbbá a tudományos közösséggel, és fórumokon keresztül összegyűjti a technikai szakértelmet. Emellett felügyeli a vállalkozások szerepvállalására vonatkozó mesterséges intelligenciára vonatkozó paktumot és hozzájárul a politikai párbeszédre irányuló európai MI szövetséghez. Ezek az erőfeszítések összhangban vannak a mesterséges intelligenciáról szóló koordinált tervvel, amelynek célja a mesterséges intelligencia megbízható fejlesztésének népszerűsítése az EU-n belül.
 

Tudj meg többet az MI-irodáról.

Cikk Information

Website link
Háttérinformáció URL-je
Európai MI-iroda
Digitális készségszint
Alapszintű
Középszintű
Emelt szintű
Digitális szakértő
Digitális technológia/szakosodás
Mesterséges intelligencia
Digitális készségek
Földrajzi terület - Ország
Európai Unió
Kezdeményezés típusa
Uniós intézményi kezdeményezés

Szólj hozzá