A Huawei, az AE4RIA és az UNFCCC globális innovációs központja a kettős átálláshoz szükséges ikerkészségeket – a zöld digitális készségeket és munkahelyeket – határozta meg a COP28 konferencián. Ezt azzal a céllal tették, hogy képzési programokat hozzanak létre a zöld digitális munkaerő számára a nulla nettó kibocsátási célok elérésének érdekében. Az ATHENA Kutatóközponttal, az AE4RIA-val, a PwC-vel és az EIT Digital-lal együttműködésben kidolgozott jelentés iránymutatást nyújt a nulla nettó kibocsátási célok eléréséhez elengedhetetlen zöld digitális munkaerő előkészítését célzó képzési programok létrehozásához.

Zöld jelleg és digitalizáció – a digitális készségek új csomagja

A kettős átállás hangsúlyozza, hogy a zöld és digitális készségeket integrálni kell az éghajlat-politikákba, ami elengedhetetlen a klímasemlegesség és a munkahelyek helyreállításához. A jelentés célja, hogy meghatározza a zöld digitális készségek új csomagját, amely elengedhetetlen az egyének készségeinek és továbbképzésének jelenlegi és jövőbeli stratégiáinak kialakításához az EU-n belül és kívül egyaránt. Továbbá ajánlásokat fogalmaz meg az oktatási ágazat számára, hogy az ipari és munkaerőpiaci igények kielégítése érdekében építse be a javasolt taxonómiát a tantervekbe. A jelentés elemzi a fenntarthatósággal és a digitalizációval kapcsolatos uniós politikát, az IKT- és az energiaágazatra összpontosítva, kiemelve a szakpolitikai döntéshozatal szerepét a környezetbarát üzleti modellek és a készségfejlesztés előmozdításában.

Az európai készség- és kompetenciakeret (ESCO) felhasználásával új osztályozási modell kerül bevezetésre az alapvető zöld és digitális készségek és tudás koncepcióinak azonosítása érdekében. A jelentés értékeli az európai munkaerőpiacon a „zöld jelleg és digitalizáció” szintjét, kiemelve azokat a munkahelyeket, amelyek mind a zöld, mind a digitális készségek magas arányát igénylik. A megállapítások adatalapú bizonyítékokkal szolgálnak arra vonatkozóan, hogy az elmúlt évtizedben jelentősen nőtt a zöld és digitális készségeket egyaránt igénylő foglalkozások száma.

Olvasd el a teljes jelentést, és fedezd fel a zöld és digitális készségeket.

Cikk Information

Digitális technológia/szakosodás
Digitális készségek
Digitális készségszint
Alapszintű
Emelt szintű
Középszintű
Földrajzi terület - Ország
Európai Unió
Kezdeményezés típusa
Nemzetközi kezdeményezés

Szólj hozzá