A kormány 2022. november 30-án született határozatában fogadta el a Nemzeti Digitalizációs Stratégiát, ami a 2022 és 2030 közötti időszakban határozza meg a hazai digitalizáció terén kitűzött célokat, és tervezett intézkedéseket.

A Nemzeti Digitalizációs Stratégia (a továbbiakban: Stratégia, NDS) ahhoz kíván hozzájárulni, hogy Magyarország a digitális átalakulás szükségszerűségét felismerve a digitális infrastruktúrát, gazdaságot, oktatást és a digitális közszolgáltatásokat állítsa versenyképességi és modernizációs törekvéseinek középpontjába.

A Stratégia elkészítésének aktualitását egyrészt a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2020-as lezárása, másrészt az a tény adja, hogy az Európai Unió 2021-2027-es időszakra vonatkozó regionális és kohéziós politikájának öt központi prioritása közül az „Intelligensebb Európa” beruházási prioritás explicite kiemeli a digitalizáció fontosságát – egy szintre emelve az innováció, valamint a kis- és középvállalkozások fejlesztésének tématerületeivel. A digitalizációs területen az elsőrendű EU-s dokumentum 2030-ig a Digitális Iránytű (A digitális évtizedhez vezető út) szakpolitikai program, amely a vállalkozások digitális átalakulása, a közszolgáltatások digitalizálása, a biztonságos és fenntartható digitális infrastruktúrák, valamint a digitális készségek fejlesztése határozza meg az irányokat. Ezen célokat a Nemzeti Digitalizációs Stratégia is leképezi pillérstruktúrájával.

Az NDS keretstratégiaként rendszerezi, egységes szerkezetbe foglalja, aktualizálja, illetve szükség szerint kiegészíti a digitalizációval összefüggésben eddig elkészült kormányzati dokumentumok helyzetértékelését, jövőképét és eszközrendszerét.

Cikk Information

Website link
A teljes stratégiai dokumentum URL-je
Részletek
Digitális technológia/szakosodás
Digitális készségek
Digitális készségszint
Alapszintű
Középszintű
Emelt szintű
Földrajzi terület - Ország
Magyarország
Kezdeményezés típusa
Uniós intézményi kezdeményezés

Szólj hozzá