A digitalizáció tovább fejlődik Európában, a kibervédelmi fenyegetések növekednek, ezért az EU új szabályozással válaszolt, annak érdekében, hogy javítsa a hálózati és információs rendszerek biztonságát.

Ebben a cikkben részletesen bemutatjuk a NIS2 irányelvet, a NIS2 jelentőségét, valamint azokat a változásokat, amelyeket vállalkozások és szervezetek ismerniük kell, hogy meg tudjanak felelni az új előírásoknak.

Legfontosabb információk

 • A NIS2 irányelv célja az Európai Uniós szintű általános kiberbiztonsági ellenállóképesség javítása.
 • Az új irányelv új követelményeket és kötelezettségeket vezet be, amelyeknek az szervezeteknek meg kell felelniük a kiberbiztonsági felkészültség biztosítása érdekében.
 • Az irányelv hatálya kiterjed az alapvető szolgáltatásokat biztosító szervezetekre és a digitális szolgáltatókra.
 • A kötelezettségek a biztonsági és ellenállóképességi intézkedéseket is magukban foglalják.
 • Az irányelv meghatározza az incidensjelentési és együttműködési követelményeket, és hangsúlyozza az információmegosztás fontosságát.
 • A szervezetek számára a nem megfelelésnek az új kiberbiztonsági szabályozás szerint súlyos következményei lehetnek, melyek kezelése a nemzeti illetékes hatóságok hatáskörébe tartozik.

Mi a NIS2 irányelv célja?

A NIS2 irányelv egy európai szabályozás, melynek célja a kiberbiztonság megerősítése az Európai Unió területén. A NIS2 (Network and Information Systems 2) irányelv meghatározza a digitális biztonsági szabályokat, amelyeknek az alapvető szolgáltatásokat nyújtó szervezetek (ESPs) és digitális szolgáltatóknak (DSPs) meg kell felelniük.

Az irányelv fő céljai a következők:

 • Biztosítani az alapvető szolgáltatások, mint a közlekedés, az energia, a banki és az egészségügy rendelkezésre állását és ellenálló képességét.
 • Csökkenteni a kibertámadások kockázatát.
 • Fokozni az együttműködést és az információk megosztását az EU tagállamai és vállalatok között.

A NIS2 Irányelv betartásával a szervezetek növelhetik kiberbiztonsági ellenálló képességüket, és jobban megvédhetik hálózataikat és információs rendszereiket a kiber támadásokkal szemben.

A NIS2 irányelv kulcsfontosságú elemei

A NIS2 irányelv jelentős változásokat hozott a kiberbiztonság terén, új követelményeket és kötelezettségeket vezetve be a szervezetek számára. Ezek a változások az Európai Unió hálózatainak és információs rendszereinek a továbbfejlesztését célozzák két alapvető területen: a biztonság és az ellenálló képesség vonatkozásában.

1. Új kötelezettségek a digitális szolgáltatók számára

Az NIS2 irányelv egyik kulcsfontosságú változása az irányelv hatályának kiterjesztése további digitális szolgáltatóra, mint az online piacterek, keresőmotorok és felhőszolgáltatások. Ezek a szervezetek megfelelő biztonsági intézkedéseket kötelesek bevezetni, továbbá kiberbiztonsági incidens esetén értesíteniük kell a hatóságokat.

2. Szigorúbb incidensjelentési eljárások

Az NIS2 irányelv a korábbiaknál szigorúbb incidensjelentési eljárásokat vezet be, kötelezve a szervezeteket arra, hogy a jelentős kibervédelmi incidensekről az azonosítást követő három órán belül értesítsék a hatóságokat. Emellett a digitális szolgáltatóknak az érintett ügyfeleiket is haladéktalanul értesíteniük kell.

3. Követelmények a biztonságos kommunikációs hálózatokkal kapcsolatban

Az NIS2 irányelv nagyobb hangsúlyt fektet a biztonságos kommunikációs hálózatok biztosítására is, kötelezve a telekommunikációs szolgáltatókat arra, hogy megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket vezessenek be a biztonsági incidensek megelőzésére és kezelésére.

4. Fokozott együttműködés az EU tagállamai között

Az NIS2 irányelv fokozott együttműködést is bevezet az EU tagállamai között, kötelezve azokat arra, hogy működjenek együtt a kiberbiztonsági ellenálló képesség javítása érdekében. A tagállamoknak ki kell alakítaniuk a Számítógépes Biztonsági Incidenskezelő Csoportok (Computer Security Incident Response Teams – CSIRTs) hálózatát, és együtt kell működniük egymással az átfogó, határokon átnyúló kibervédelmi incidensek esetén.

NIS IrányelvNIS2 Irányelv
Az alapvető szolgáltatásokat biztosító szervezeteket és a digitális szolgáltatókat céloztaKiterjesztette a digitális szolgáltatók körét, ideértve az online piactereket, keresőmotorokat és felhőszolgáltatásokat is.
Előírta az alapvető szolgáltatásokat nyújtó szervezeteknek és digitális szolgáltatóknak, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket tegyenek és értesítsék a hatóságokat a kibervédelmi incidensekről.Kiterjesztette a kötelezettségeket a telekommunikációs üzemeltetőkre és szigorúbb incidensjelentési eljárásokat vezetett be.
Ösztönözte a tagállamok közötti együttműködést a kibervédelem terén.Bevezette a tagállamok közötti megerősített együttműködést és létrehozta a Számítógépes Biztonsági Incidenskezelő Csoportok (CSIRTs) hálózatát.

Ezek a változások jelentős lépéseket jelentenek az átfogóbb és erőteljesebb európai kiberbiztonság megteremtése felé. A szervezeteknek gondoskodniuk kell arról, hogy megfeleljenek az új követelményeknek és kötelezettségeknek,  továbbá, hogy védekezzenek a potenciális kiberbiztonsági fenyegetések ellen.

A NIS2 Irányelv Hatálya

A NIS2 Irányelv széles hatókörrel rendelkezik, és számos ágazatot és szervezetet foglal magába. Az irányelv két kategóriában alkalmazható szervezetekre vonatkozik: az alapvető fontosságú szolgáltatásokat nyújtó szervezetekre és a digitális szolgáltatókra.

1. Alapvető szolgáltatásokat nyújtó szervezetek

Az alapvető szolgáltatásokat nyújtó szervezetek olyan szervezetek, amelyek nélkülözhetetlen szolgáltatásokat nyújtanak a társadalom és a gazdaság működéséhez. Ilyen szervezetek például:

 • Kórházak és egészségügyi szolgáltatók
 • Villamosenergia- és vízellátó vállalatok
 • Közlekedési vállalatok
 • Pénzintézetek

2. Digitális szolgáltatók

A digitális szolgáltatók olyan szervezetek, amelyek az alábbi szolgáltatásokat nyújtják (egyet vagy többet):

 • Online piacterek
 • Online keresőmotorok
 • Felhőszolgáltatások
 • Tartalomszétosztási szolgáltatások
 • Domain névrendszer (DNS) szolgáltatók

A direktíva hatálya alá azok a digitális szolgáltatók tartoznak, akik bizonyos küszöbértéket elérnek. Online piacterek esetén például ez a küszöbérték 10 millió aktív felhasználót jelent. Ennek túllépése esetén esik a digitális szolgáltató a NIS2 direktíva hatálya alá. A direktíva hatálya alá tartozó szervezeteknek meg kell felelniük az új kiberbiztonsági szabályoknak és kötelezettségeknek annak érdekében, hogy biztosítsák hálózataik és információs rendszereik biztonságát és ellenálló képességét.

Megfelelési kötelezettségek a NIS2 direktíva szerint

Az NIS2 irányelv betartása létfontosságú a hálózatok és információs rendszerek biztonságának és ellenálló képességének biztosításához. A szervezeteknek számos megfelelési kötelezettségnek kell eleget tenniük annak érdekében, hogy hatékonyan védekezzenek a kibertámadások ellen és hatékonyan csökkentsék a kockázatokat.

Megfelelési kötelezettségLeírás
Biztonsági intézkedésekAz szervezeteknek megfelelő biztonsági intézkedéseket kell bevezetniük annak érdekében, hogy védelmet nyújtsanak hálózataiknak és információs rendszereiknek a kiber támadások ellen. Ide tartozik a incidenskezelési eljárások kialakítása, rendszeres kockázatelemzések elvégzése és az, hogy a biztonságos tervezés elvei beépüljenek a rendszerfejlesztésbe.
Jelentési kötelezettségekAz szervezeteknek 72 órán belül jelenteniük kell az összes jelentős kibertámadást a releváns nemzeti hatóságoknak. A jelentéseknek tartalmazniuk kell specifikus információkat a támadásról, ideértve a típust, a dátumot és időpontot, valamint a működésre gyakorolt hatást
Együttműködés a hatóságokkalAz szervezeteknek együtt kell működniük a nemzeti hatóságokkal a jelentős kibertámadásokkal kapcsolatos nyomozások kapcsán, valamint az információcsere során. Ide tartozik az olyan adatokhoz való hozzáférés biztosítása, amelyek segíthetnek a nyomozásokban, valamint azoknak a felügyeleti intézkedéseknek a betartása, amelyeket a hatóságok elrendelnek.

A NIS2 irányelv kötelezettségeinek betartásának elmulasztása jelentős büntetéseket, valamint a szervezetek hírnevének károsodását eredményezheti. Létfontosságú, hogy a vállalatok és az alapvető szolgáltatásokat nyújtó szervezetek figyelemmel kísérjék az irányelv végrehajtását az egész szervezetükben, és hogy biztosítsák a megfelelőség fenntartásá

Incidensek jelentése és az együttműködéssel kapcsolatos követelmények

A NIS2 irányelv szerint a szervezeteknek robosztus eseményjelentési és együttműködési eljárásokkal kell rendelkezniük. Ez magában foglalja a kibertámadások vagy sérülések azonosítását és ezeknek az illetékes hatóságok felé történő azonnali jelentését.

Az irányelv világos iránymutatásokat tartalmaz az események jelentéséről, biztosítva, hogy a szervezetek minden szükséges információt megadjanak a hatékony válaszlépések megtételéhez. Ide tartozik az esemény hatásának részletezése, a támadás jellege és végrehajtási módszere, valamint az enyhítő intézkedések leírása.

A NIS2 irányelv hangsúlyozza az információmegosztás és az együttműködés fontosságát a kiberfenyegetések elleni válaszlépésekben. Ez magában foglalja az információk megosztását egy szervezeten belül, szervezetek és szektorok között, valamint az illetékes hatóságokkal. Az ilyen együttműködés segít javítani az általános észlelési képességet és növeli a reagálási képességét az incidens vonatkozásában.

Az irányelv megköveteli a hatóságoktól, hogy megfelelő együttműködési csatornákat hozzanak létre, biztosítva ezzel a felelk közötti hatékony kommunikációt és válaszlépések koordinációját. Ez javítja a kiberbiztonsági eseményekre adott válaszok sebességét és hatékonyságát, ezzel minimalizálva azok hatását.

Összefoglalva, a NIS2 irányelv előírja a szervezetek számára a teljes eseményjelentési és együttműködési követelmények kialakításának szükségességét a hatékony kiberbiztonság kezeléséhez. A részvevőknek kiemelten kell kezelniük az információmegosztást és az együttműködést annak érdekében, hogy növeljék a kibervédelem és a kiberfenyegetések hatásainak minimalizálás

Büntetések és a NIS2 irányelv végrehajtása

A hálózatok és információs rendszerek biztonságának és ellenállóképességének biztosítása a NIS2 irányelv alapján elengedhetetlen, és az irányelvnek való megfelelés kritikus fontosságú. A szabályok be nem tartása jogi következményekkel járhat.

A NIS2 irányelv meghatározza a nem megfelelésért járó büntetéseket, amelyeket a nemzeti hatóságok alkalmazhatnak. A bírságoknak arányosnak kell lenniük a megsértés súlyosságával és mértékével.

A NIS2 irányelv végrehajtási mechanizmusa lehetővé teszi a hatóságoknak, hogy bármikor kérjenek bizonyítékot a megfelelésről. Azokban az esetekben, amikor a nem megfelelés kimutatható, ezeknek a hatóságoknak joguk van minden szükséges helyreállító intézkedést tenni, és egyéb intézkedéseket alkalmazni, mint például szankciókat, valamint ideiglenesen vagy legrosszabb esetben véglegesen visszavonni egy szervezet vagy entitás szolgáltatási engedélyét.

A NIS2 irányelvnek való megfelelés nem korlátozódik az Európai Unión belüli szervezetekre, hanem kiterjed az EU-n kívüli digitális szolgáltatókra is. Azok a szervezetek, amelyek nem felelnek meg, megtagadhatják a hozzáférést az EU területén történő üzleti tevékenység végzéséhez.

Következmények a vállalkozások és szervezetek számára

A NIS2 irányelv jelentős következményekkel jár az Európai Unióban működő vállalkozások és szervezetek számára. Habár az új kiberbiztonsági szabályok célja a hálózatok és információs rendszerek általános ellenállóképességének növelése, több kihívást is jelentenek azok számára, akiknek teljesíteniük kell azokat.

A NIS2 irányelv egyik legfontosabb következménye az, hogy megnő a szervezetek felelőssége a hálózatok és információs rendszerek biztonságának és ellenállóképességének biztosításában. Ez magában foglalja a megfelelő technikai és szervezeti intézkedések bevezetését a kiberbiztonsági események megelőzése és hatásuk csökkentése érdekében.

A szervezeteknek készen kell állniuk az események jelentésére és együttműködésre a hatóságokkal, ha kiberbiztonsági incidens következik be. Ehhez incidentkezelési terveket és eljárásokat kell kialakítaniuk annak érdekében, hogy az ilyen esetekre időben és hatékonyan reagálhassanak.

A NIS2 irányelv másik következménye annak potenciális hatása az innovációra és versenyképességre. Habár az új szabályok a kiberbiztonság javítására irányulnak, akadályt is jelenthetnek a kis- és közepes vállalkozások (KKV-k) számára, akik nehézségekbe ütközhetnek a teljesítési kötelezettségek teljesítésében.

Azonban a NIS2 irányelv betartása lehetőségeket is nyújthat vállalkozásoknak és szervezeteknek. Erős kiberbiztonsági intézkedések bevezetésével a szervezetek javíthatják hírnevüket és megerősíthetik ügyfeleik bizalmát. A betartás további üzleti lehetőségeket is nyithat meg.

A NIS2 irányelv jelentős változást hoz a vállalkozások és szervezetek számára a kiberbiztonság megközelítésében. Habár a betartás kihívásokat is jelenthet, lehetőségeket is kínál azoknak, akik elfogadják az új szabályokat és prioritásként kezelik a kiberbiztonsági ellenállóképességet.

Nemzetközi Perspektívák és Együttműködés

A NIS2 irányelvnek messzemenő következményei vannak a kiberbiztonságra, nemcsak az Európai Unión belül, hanem globálisan is. A komplex és folyamatosan változó kiberbiztonsági kihívások kezeléséhez elengedhetetlen a nemzetközi együttműködés és összefogás.

Különböző nemzetközi szervezetek felismerték a NIS2 irányelv jelentőségét, és igyekeznek szorosan együttműködni az EU-val a nemzetközi kiberbiztonság erősítése érdekében. A Egyesült Nemzetek például arra ösztönzi tagállamait, hogy működjenek együtt az információs és kommunikációs technológiák visszaéléseinek megelőzésében és felszámolásában. Emellett a Nemzetközi Telekommunikációs Unió (ITU) kidolgozott egy Globális Kiberbiztonsági Indexet, amely értékeli az országok elkötelezettségét a kiberbiztonság iránt, és eszközként szolgál a legjobb gyakorlatok terjesztésére és megosztására világszerte.

Az EU továbbá partnerségeket alakított ki olyan országokkal is, amelyek nem tartoznak a blokkhoz, például az Egyesült Államokkal, Japánnal és Kanadával, hogy növelje a kiberbiztonsági kérdésekben történő együttműködést és információmegosztást. Az EU – USA Kibertárgyalás például erősíti a transzatlanti partnerséget a kiberbiztonság területén, és együttműködésre ösztönöz a közös célok vonatkozásában.

Nemzetközi Szervezetek és Keretrendszerek a Kibervédelem területén

Szervezet / KeretrendszerCélKezdeményezés
Egyesült NemzetekVisszaélések megelőzése és ellenőrzése az ICT-k vonatkozásábanENSZ fejlesztésekkel foglalkozó nyitott munkacsoport a nemzetközi biztonság vonatkozásában az információ- és távközlési területen
Nemzetközi Távközlési UnióAz országok elkötelezettségének értékelése a kibervédelem terénGlobális Kibervédelmi Index
EU – USA Kibernetikai PárbeszédA transzatlanti partnerség megerősítése a kibervédelem terénEgyüttműködés elmélyítése közös célok és érdekek mentén
Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági EgyüttműködésA biztonságos és ellenálló kibertér népszerűsítéseAPEC Kibervédelmi Keretrendszer
Észak-atlanti Szerződés SzervezetA kibervédelmi képességek megerősítéseNATO Kibervédelem

A NIS2 irányelv hangsúlyozza a tagállamok közötti együttműködés és információmegosztás fontosságát. A digitális térben növekvő interkonnektivitás miatt a kiberbiztonsági fenyegetések transznacionálissá váltak, és egy koordinált, nemzetközi választ igényelnek. Az irányelv bátorítja a legjobb gyakorlatok és tapasztalatok cseréjét annak érdekében, hogy javítsa a kritikus infrastruktúrák és hálózatok védelmét.

A NIS2 irányelv végrehajtása egyedülálló lehetőséget kínál szervezeteknek a kiberbiztonsági kérdésekben való együttműködésre és gyakorlataik összehangolására a nemzetközi kiberbiztonsági normákkal.

Összefoglalás

A NIS2 irányelv jelentős lépést jelent az Európai Unió kiberbiztonsági helyzetének javításában. Az új szabályok és rendelkezések célja a hálózatok és információs rendszerek ellenállóképességének növelése, valamint az alapvető fontosságú szolgáltatást biztosító szervezetek és digitális szolgáltatók esetében biztosítani, hogy megfelelő intézkedések legyenek érvényben a kiberbiztonsági események megelőzéséhez, észleléséhez és reagálásához.

A szervezeteknek szükséges lépéseket kell tenniük a direktíva által előírt új követelmények és kötelezettségek teljesítéséhez. Ide tartozik megfelelő technikai és szervezeti intézkedések bevezetése a hálózatok és információs rendszerek biztonságának és ellenálló képességének biztosításához, az események gyors bejelentése, valamint a nemzeti hatóságokkal és egyéb érintett érdekelt felekkel való együttműködés.

Bár a NIS2 irányelv kihívásokat jelenthet a vállalkozások és szervezetek számára, ugyanakkor lehetőséget is kínál az innovációra és a növekedésre. A kiberbiztonságba való beruházással a szervezetek megerősíthetik hírnevüket, növelheti bizalmukat az ügyfeleik vonatkozásában, és versenyelőnyhöz juttathatják őket.

A NIS2 irányelvnek való megfelelés létfontosságú Európa digitális környezetének biztonságához. Azzal, hogy együtt dolgozunk, és megosztjuk az információkat és erőforrásokat, képesek leszünk legyőzni a társadalmunkat érintő kiberbiztonsági kihívásokat, és biztonságosabb és reziliensebb jövőt biztosíthatunk magunk számára.

Mi az a NIS2 Irányelv?

Az NIS2 Irányelv az Európai Unió egy olyan rendelete, amelynek célja a kibervédelem erősítése az Unió területén. A rendelet konkrét szabályokat és követelményeket határoz meg a szervezetek számára annak érdekében, hogy biztosítsák hálózataik és információs rendszereik biztonságát és ellenállóképességét.

Milyen kulcsfontosságú változásokat hoz az NIS2 Irányelv?

Az NIS2 Irányelv számos kulcsfontosságú változást vezet be az elődjéhez, az NIS irányelvhez képest. Ezek a változások magukban foglalják a hatáskör kiterjesztését több szektorra és entitásra, szigorúbb szabályozási kötelezettségek bevezetését, valamint az incidensjelentés és a együttműködési követelmények megerősítését. A szervezeteknek tisztában kell lenniük ezekkel a változásokkal és megfelelően kell alkalmazkodniuk kibervédelmi stratégiájukban.

Mi a NIS2 irányelv hatálya?

Az NIS2 irányelv az Európai Unió területén működő alapvető szolgáltatásokat biztosító szervezetekre és a digitális szolgáltatókra vonatkozik. Az alapvető szolgáltatásokat biztosító szervezetek közé tartoznak az energiaszektor, a közlekedés, a pénzügy és az egészségügy területén tevékenykedő szervezetek, míg a digitális szolgáltatók az online piacterek, a felhőszámítási szolgáltatások és a keresőmotorokat foglalják magukba. Ezeknek a szervezeteknek meg kell felelniük az irányelvben meghatározott szabályoknak.

Milyen szabályozási kötelezettségek vannak az NIS2 Irányelv alapján?

Az NIS2 irányelv számos szabályozási kötelezettséget ró a szervezetekre. Ezek a kötelezettségek magukban foglják a megfelelő biztonsági intézkedések végrehajtását, amelyek lehetővé teszik a kibervédelmi incidensek hatásának megelőzését és minimalizálását, rendszeres kockázatelemzések végzését, incidenskezelő képességek fenntartását és hatékony információmegosztást és együttműködést a releváns hatóságokkal.

Milyen incidensjelentési és együttműködési követelmények vannak az NIS2 irányelv alapján?

Az NIS2 irányelv alapján a szervezeteknek kötelező jelenteniük a jelentős kibervédelmi incidenseket a nemzeti hatóságnak. Emellett együtt kell működniük a hatósággal, és meg kell adniuk minden szükséges információt az incidenssel kapcsolatban. Ez magában foglalja az incidens hatásának, a megtett válaszintézkedéseknek és az azonosított sebezhetőségeknek a részletes adatait.

Milyen büntetésekkel jár az NIS2 irányelv betartásának elmulasztása?

Az NIS2 irányelv betartásának elmulasztása jelentős büntetéseket vonhat maga után a szervezetek számára. A büntetések eltérhetnek az EU tagállamok között, de magukban foglalhatják a bírságokat, nyilvános megrovásokat és egyéb adminisztratív szankciókat. Fontos, hogy a szervezetek megértsék és teljesítsék a betartással kapcsolatos követelményeket, hogy elkerüljék ezeket a potenciális következményeket.

Milyen következményekkel jár az NIS2 irányelv a vállalkozások és szervezetek számára?

Az NIS2 irányelv számos következményt von maga után a vállalkozások és szervezetek számára. Megköveteli tőlük, hogy beruházzanak erős kibervédelmi intézkedésekbe, biztosítsák hálózataik és információs rendszereik ellenállóképességét, és hatékony incidenskezelő képességeket hozzanak létre. Az irányelv betartása emellett növelheti hírnevüket és megbízhatóságukat a digitális térben.

Hogyan játszik szerepet az NIS2 irányelvben a nemzetközi együttműködés?

A nemzetközi együttműködés kulcsfontosságú a NIS2 irányelvben meghatározott kibervédelmi kihívások kezelésében. A kibertámadások nem ismernek határokat, és az országok közötti együttműködés szükséges a kibervédelem erősítése érdekében. Az irányelv ösztönzi az együttműködést azáltal, hogy elősegíti az információcserét, a legjobb gyakorlatok megosztását és a kibervédelmi keretrendszerek harmonizációját nemzetközi szinten.

Miért fontos betartani az NIS2 irányelvet?

Az NIS2 irányelv betartása létfontosságú az Európai Unió területén működő szervezetek számára. Segít megvédeni az érzékeny és kritikus adatokat, biztosítja a hálózatok és rendszerek biztonságát és ellenállóképességét, és hozzájárul az EU általános kibervédelmi helyzetének javításához. A szabályok betartás emellett segít a szervezeteknek a kibertámadások kockázatainak csökkentésében.

Cikk Information

Website link
Háttérinformáció URL-je
Forrás
Digitális technológia/szakosodás
Mesterséges intelligencia
Kiberbiztonság
Digitális készségszint
Emelt szintű
Földrajzi terület - Ország
Európai Unió
Kezdeményezés típusa
Uniós intézményi kezdeményezés

Szólj hozzá