Az Európai Bizottság által a CEF program keretében társfinanszírozott Human Centered AI Masters projekt keretében a 10 tagú nemzetközi konzorcium mesterképzést dolgozott ki AI területen, mely képzés nem csak a diákok technológiai felkészültségét helyzete a fókuszba, hanem az AI fejlesztések etikai kérdéseit is. A HCAIM projekt 2021 január elején idult és 2024. februárjában sikeresen zárul miután közel 100 diák vett részt a pilot képzésekben 4 európai egyetemen.

A képzés 4 európai egyetemen már elérhető volt a jelentkező diákok számára pilot jelleggel 2022 őszétől kezdődően. Magyarországon a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem informatikai karán hallgató diákoknak volt lehetőségük a HCAIM modulokba belehellgatni és így egy speciális kiegészítő képzést elvégezni.

A képzés keretében elkészült tanyagok online moduljai a projekt zárását követően még további két évig szabadon elérhetőek az érdeklődők számára a projekt honlapján. Az online modulok áttekintése révén az érdeklődők megismerhetik a képzés tartalmát és fejlesztheti fejlett digitális készségeiket a mesteréseg intelligencia és a fejlesztések etikai vonatkozásai tekintetében.

A program kiterjed a mesterséges intelligencia technikai, etikai és gyakorlati elemeire. A tanulási tartalmat az MLOps életciklusának három szakasza – gépi tanulási modellek fejlesztése, bevezetése és karbantartása – köré fejlesztették ki, így három alapvető modult állítottak elő a fent említett ML-Ops fázisokkal összhangban: Modellezés (A. modul), Alkalmazás (B modul) és Értékelés (C modul). A negyedik modul (D modul) lefedi a diplomát, amely lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy megmutassák, hogy önállóan képesek megoldani az iparág által javasolt kihívásokat az emberközpontú mesterséges intelligencia területéhez kapcsolódó jelenlegi igények és követelmények alapján.
Minden modul, amelynek technikai, gyakorlati és etikai fókusza van, több tanulási eseményből áll, amelyek lehetnek előadások, oktatóanyagok, interaktív megbeszéls vagy gyakorlat. Összesen 135 tanulási eseményt fejlesztettek ki és tettek ingyenesen elérhetővé a projekt honlapján. A tananyag 11 tanulási blokkra bontható az alábbiak szerint:

Modellezés (A. modul)

 1. Technikai fókusz: A mesterséges intelligencia megalapítása
 2. Gyakorlati fókusz: Mesterséges intelligencia modellezése
 3. Etikai hangsúly: Etikai fundamentumok

Alkalmazás (B modul)

 1. Technikai fókusz: mélytanulás
 2. Gyakorlati fókusz: Szervezeti MI
 3. Etikai hangsúly: Megbízható mesterséges intelligencia

Értékelés (C modul)

 1. Technikai fókusz: Jövőbeli mesterséges intelligencia
 2. Gyakorlati fókusz: Társadalmilag felelős mesterséges intelligencia
 3. Etikai hangsúly: Megfelelés, Jogszerűség, Emberiség

Diplomamunka (D modul)

 1. Etikai hangsúly: Etikai fundamentumok
 2. Útmutató a szakdolgozathoz

Digitális készség erőforrás Information

Szerző
IVSZ
Website link
Célcsoport
Az IKT-szakemberek és más digitális szakértők digitális készségei.
Digitális technológia/szakosodás
Mesterséges intelligencia
Digitális készségszint
Emelt szintű
Földrajzi terület - Ország
Európai Unió
Magyarország
Iparági területe az oktatásnak és képzésnek
Tovább nem részletezett oktatás
Célnyelv
Angol
Kezdeményezés típusa
Uniós intézményi kezdeményezés
Módszertan (hosszú leírás)

A program kiterjed a mesterséges intelligencia technikai, etikai és gyakorlati elemeire. A tanulási tartalmat az MLOps életciklusának három szakasza – gépi tanulási modellek fejlesztése, bevezetése és karbantartása – köré fejlesztették ki, így három alapvető modult állítottak elő a fent említett ML-Ops fázisokkal összhangban: Modellezés (A. modul), Alkalmazás (B modul) és Értékelés (C modul). A negyedik modul (D modul) lefedi a diplomát, amely lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy megmutassák, hogy önállóan képesek megoldani az iparág által javasolt kihívásokat az emberközpontú mesterséges intelligencia területéhez kapcsolódó jelenlegi igények és követelmények alapján.
Minden modul, amelynek technikai, gyakorlati és etikai fókusza van, több tanulási eseményből áll, amelyek lehetnek előadások, oktatóanyagok, interaktív megbeszéls vagy gyakorlat. Összesen 135 tanulási eseményt fejlesztettek ki és tettek ingyenesen elérhetővé a projekt honlapján.

Célcsoport
Felsőfokú (6. EKKR-szint) oktatásban részt vevő személyek
Felsőfokú végzettséggel (6. EKKR-szint) rendelkező személyek
3-10 éves szakmai tapasztalattal rendelkező személyek
Felsőfokú oktatásban részt vevő személyek (EKKR 7)
Felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek (EKKR 7)
Készségforrás típusa
Egyéb képzési anyagok
Szervezet
BME

Szólj hozzá