A Digitális Európa program által társfinanszírozott, Csehországban működő Nemzeti Koordinációs Központ (NCC-CZ) projekt célja, hogy elősegítse a tudományos és a magánszektor közötti együttműködést a kiberfenyegetésekkel szembeni ellenálló képesség megerősítése érdekében.

A kiberbiztonsági ellenálló képességre vonatkozó nyílt pályázati felhívás ezt a célt kívánja előmozdítani a kapacitásfejlesztést fokozó, az ágazatközi együttműködést támogató és a kiberbiztonsággal kapcsolatos tudatosságot növelő projektek támogatásával. Ezen erőfeszítések révén a kezdeményezés innovatív megoldásokat és átfogó oktatási programokat fog kidolgozni a felmerülő kiberbiztonsági kihívások hatékony kezelése érdekében.

Várható eredmény

A kezdeményezés elsődleges célja a tudományos és a magánszektor közötti együttműködés fokozása közös projektek révén, ami végső soron a kiberfenyegetésekkel szembeni ellenálló képesség növelését szolgálja az egyes támogatási területek konkrét részcéljainak elérésével:

  • Kapacitás- és készségfejlesztés: A nemzeti és európai kiberbiztonsági szakértelem bővítése új és intenzív képzési programok révén a jelenlegi szakemberek és a feltörekvő tehetségek számára.

  • Ágazatközi és nemzetközi együttműködés támogatása: A tudomány, a magánszektor és a közintézmények közötti együttműködés megerősítése a bevált gyakorlatok megosztása és az újonnan felmerülő kiberbiztonsági kihívásokra vonatkozó innovatív megoldások kidolgozása érdekében.

  • Kiberbiztonsági tudatosságnövelés: A nyilvánosság és az érdekelt felek tudatosságának növelése a kiberbiztonsági fenyegetésekről és a védelmi intézkedésekről célzott kampányok és oktatási programok révén.

Jogosultsági kritériumok

  • A támogatható országok az EU-tagállamok és az EGT-országok

  • A támogatható szervezetek az informatika, a kiberbiztonság vagy más érintett ágazatok területén működő kkv-k vagy startupok. A kiberbiztonság területén kutatással, oktatással vagy tudatosságnöveléssel foglalkozó, kiberbiztonsági projektekben tapasztalattal rendelkező oktatási és kutatási szervezetek

Finanszírozás

  • Teljes költségvetés: legfeljebb 150 000 euró

  • Projektenkénti összeg: legfeljebb 30 000 euró

  • Finanszírozási arány: a támogatható költségek legfeljebb 100%-a, de a projektnek megítélt pénzügyi támogatás lehet kevesebb, mint a pályázatban igényelt összeg.

Határidő

A pályázatok benyújtásának határideje 2024. augusztus 18., brüsszeli idő szerint 17 óra.

Finanszírozási lehetőség Information

Digitális készségszint
Alapszintű
Középszintű
Emelt szintű
Digitális szakértő
Digitális technológia/szakosodás
Kiberbiztonság
Digitális készségek
Földrajzi terület - Ország
Európai Unió
Izland
Norvégia
Kezdeményezés típusa
Nemzeti kezdeményezés
Iparági területe az oktatásnak és képzésnek
Tovább nem részletezett üzleti, közigazgatási és jogi tevékenység
Célcsoport
3 évnél rövidebb szakmai tapasztalattal rendelkező személyek
3-10 éves szakmai tapasztalattal rendelkező személyek
10 évnél hosszabb szakmai tapasztalattal rendelkező személyek
Célcsoport
A munkaerő digitális készségei.
Digitális készségek az oktatásban.
A finanszírozás formája
Támogatás

Szólj hozzá