A hazai kis- és közepes vállalkozások, a small mid-cap vállalkozások és a közszféra szervezetei számára kínál egy speciális támogatási forrást a 2022 októbere óta már Magyarországon is működő EDIH hálózat.

Az EDIH (European Digital Innovation Hubs) az Európai Bizottság meghatározása szerint olyan szolgáltató jellegű szervezet vagy konzorcium, amely digitális transzformációban támogatja a vállalkozásokat (különösen a mikro-, kis- és középvállalkozásokat), illetve az állami szektor intézményeit. Az EDIH háttértámogatást biztosít azon vállalkozások, intézmények részére, akik fejleszteni szeretnék üzleti/termelési folyamataikat és szolgáltatásuk javítása érdekében digitális technológiákat használnának fel. Teszi mindezt a különböző technológiák (pl. kiberbiztonság, edtech, fintech stb.) bevezetés előtti tesztelésével és ezekhez kapcsolódó tanácsadással, illetve készségfejlesztéssel, képzések szervezésével. Továbbá segítséget nyújt a finanszírozási források, tőkebevonási lehetőségek megtalálásában, valamint a témában érdekeltek összekapcsolásában.

A DigitalTech EDIH konzorcium Magyarországon a kiberbiztonság, a blockchain, a fintech és az edtech technológiai területeken szektorfüggetlenül segíti az ügyfeleit (fent említett célközönség) tanácsadási és képzési szolgáltatásaival. A technológiai szolgáltatások sok esetben kiegészülnek üzletfejlesztési szolgáltatásokkal, hiszen maga a technológia a szervezet fejlesztése nélkül sokszor nem hozza meg a kívánt eredményt.

Állami támogatással a vállalkozásfejlesztésért

Az elmúlt években már megszokhatták a vállalkozások, hogy az operatív programok lehetőséget kínálnak arra, hogy állami finanszírozásból fejlesszék a hosszadalmas pályázatokon nyertes pályázók a vállalkozásukat.

A DigitalTech EDIH hálózat nem pályázati felhívás alapján kerül kapcsolatba az ügyfelekkel, hanem egy regisztrációs folyamaton kell az ügyfeleknek átmenniük, majd ezt követően attól függően, hogy képzési vagy tanácsadási szolgáltatást kíván az ügyfél igénybe venni a folyamat gyorsabban vagy még néhány lépés megtételével zárul, végül pedig a szervezet igénybe veheti a kívánt szolgáltatást, amennyiben bizonyos kizáró feltételek nem állnak fenn.

A szolgáltatások során a vállalkozások állami támogatásban részesülnek, amely következtében az adott szolgáltatás(ok)ért nem szükséges fizetniük.

A DigitalTech EDIH szolgáltatásaiért az ügyfeleknek tehát nem kell valós pénzügyi tranzakcióval fizetniük. Erre azért van lehetőség, mert a DigitalTech EDIH a szolgáltatásait részben uniós, részben pedig hazai állami támogatásból valósítja meg. A vállalkozások így átadott állami támogatásban részesülnek, mely a szolgáltatás értékének 50%-a. A vállalkozásnak akkor nem szükséges valósan fizetniük és élvezhetik a szolgáltatást az állami támogatás terhére, ha az adott szervezetnek van még elegendő fel nem használt állami támogatási kerete az adott jogcímen. Annak érdekében, hogy egy-egy vállalkozás ne részesülhessen aránytalanul nagy állami támogatásban a különböző jogcímeken nyújtható állami támogatás mértékét az Európai Unió szabályozza: mind a de minimis, mind a KKV innovációs jogcím keretében 3 évente 200 000 EUR támogatásban részesülhet egy vállalkozás. Azt, hogy az adott vállalkozás az elmúlt 3 évben mekkora állami támogatási keretet használt fel a különböző jogcímeken a vállalkozás könyvelője tudja megmondani.

Összegezve a fentieket, a DigitalTech EDIH ügyfelek hosszas pályázás nélkül juthatnak vállalkozásfejlesztési célú állami támogatáshoz (digitális fejlődés célú), mely a munkavállalók képzésében és/vagy egyedi tanácsadásban tud megvalósulni. Sok esetben természetesen a tanácsadás eredménye valamilyen beruházás, beszerzés lesz, így ezen lépések megvalósítására nagy valószínűséggel a vállalkozásnak további finanszírozási lehetőséget kell igénybe vennie. A lehetséges opciók tekintetében a EDIH hálózat ugyancsak segítséget tud nyújtani.

Élj Te is ezzel az egyedülálló lehetőséggel, juss hozzá technológiai vagy azt kiegészítő üzletfejlesztési tanácsadáshoz vagy képzéshez sokkal rövidebb idő alatt, mint egy klasszikus pályázati felhívás.

Bővebb információ: www.digitaltechedih.hu

Finanszírozási lehetőség Information

Website link
Szervezet URL-je
A DigitalTech EDIH honlapja
Célcsoport
A munkaerő digitális készségei.
Az IKT-szakemberek és más digitális szakértők digitális készségei.
Digitális készségek az oktatásban.
Digitális technológia/szakosodás
Kiberbiztonság
Digitális készségek
Blockchain
Internet of Things
Webfejlesztés
Mobilalkalmazás fejlesztés
Felhőalapú számítástechnika
Big Data
Mesterséges intelligencia
Digitális készségszint
Alapszintű
Emelt szintű
Középszintű
Digitális szakértő
Földrajzi terület - Ország
Magyarország
Iparági területe az oktatásnak és képzésnek
Máshova nem sorolt oktatás
Marketing és hirdetés
Tovább nem részletezett üzleti és közigazgatási ismeretek
Tovább nem részletezett információs és kommunikációs technológiák (IKT)
Máshova nem sorolt információs és kommunikációs technológiák (IKT)
Máshova nem sorolt biztonsági szolgáltatások
Kezdeményezés típusa
Uniós intézményi kezdeményezés
Célcsoport
Középfokú végzettséggel rendelkező/tankötelezettséget teljesített személyek
Felsőfokú végzettséggel (6. EKKR-szint) rendelkező személyek
Felsőfokú oktatásban részt vevő személyek (EKKR 7)
Felsőfokú oktatásban részt vevő személyek (EKKR 8)
Felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek (EKKR 7)
Felsőfokú (6. EKKR-szint) oktatásban részt vevő személyek
3 évnél rövidebb szakmai tapasztalattal rendelkező személyek
10 évnél hosszabb szakmai tapasztalattal rendelkező személyek
A finanszírozás formája
Pénzügyi eszköz
Közreműködő szervezet
DigitalTech EDIH

Szólj hozzá