A Digitális Európa program keretében a kulcsfontosságú kapacitású területeken működő szakosított oktatási programok célja, hogy támogassák a felsőoktatási intézmények kiválóságát, világelsővé téve őket a jövő digitális szakembereinek képzésében. E kezdeményezés célja, hogy növelje a fejlett digitális készségekre vonatkozó oktatási kínálat kapacitását, előmozdítva a dinamikus digitális oktatási ökoszisztémákat. Ezek az ökoszisztémák felsőoktatási intézményekből, ipari innovátorokból és kutatási partnerekből álló együttműködések, amelyek vonzzák és megtartják a világ legkiválóbb tehetségeit. A finanszírozott intézkedések hozzá fognak járulni ahhoz a célhoz, hogy az EU-ban 2030-ig 20 millió IKT-szakember álljon rendelkezésre, amint azt a digitális évtized szakpolitikai programja is körvonalazza, és segíteni fog az EU-t jelenleg érintő jelentős digitális készséghiány megszüntetésében.

Területek

A felhívás 10 kiválasztott területen 10 projekt finanszírozására irányul. Így 5 kiválasztott digitális területen fogja támogatni a kulcsfontosságú digitális készségek fejlesztését és bevezetését:

 • Virtuális világok

 • Edge computing

 • Kvantumszámítás

 • Fotonika

 • Robotika és automatizálás

Emellett olyan interdiszciplináris programokat is finanszírozni fog, amelyek célja a zöld digitális készségek elsajátítása a zöld átálláshoz kapcsolódó négy konkrét ágazatban:

 • Mezőgazdaság

 • Közlekedés

 • Megújuló energia

 • Hulladékgazdálkodás

Végül a 10 kiválasztott terület közül utolsóként támogatni fogja a fejlett digitális készségek elsajátítását célzó programokat a kormány és az állami szektor számára.

Várható eredmények

A projektektől a következő eredmények elérését várják:

 • Felsőoktatási intézményekből, kutatószervezetekből, vállalkozásokból és más érdekelt felekből álló konzorciumok oktatási programokat és önálló modulokat terveznek és kínálnak a fejlett digitális készségek területén a fejlett digitális technológiák fejlesztői és felhasználói számára.

 • A felsőoktatási intézményeket digitális megoldásokkal, berendezésekkel és infrastruktúrával korszerűsítik, különös tekintettel az informatikai rendszerek interoperabilitására.

 • A hallgatókat ösztöndíjakkal (oktatási programokban és gyakornoki programokban való részvételhez) vagy egyéb pénzügyi és támogatási intézkedések révén támogatják.

 • Strukturális és fenntartható partnerségek jönnek létre a konzorcium tagjai között.

Támogathatósági kritériumok

 • A pályázatot legalább 4 különböző országból származó minimum 6 független szervezetből álló konzorciumnak kell benyújtania.

 • A konzorciumnak erősen ajánlott legalább három felsőoktatási fokozatot odaítélő felsőoktatási intézményt, legalább két ágazati partnert és legalább egy további független kutatószervezetet/hub-ot vagy kompetencia-/kiválóközpontot bevonnia.

 • Támogatható országok: az uniós tagállamok és a Digitális Európa programhoz társult országok

Finanszírozás

 • Teljes költségvetés: legfeljebb 55 millió EUR

 • A finanszírozott projektjavaslatokszáma: legfeljebb 10 projekt

Idővonal

A pályázati felhívást 2024. július 4-én nyitják meg, a pályázatok benyújtásának határideje pedig 2024. november 21., közép- európai idő szerint 17 óra.

Következő események

2024. július 5-én, közép-európai idő szerint 10.00 órakor kerül megrendezésre egy dedikált Info Day és Pitching rendezvény. További információ itt található.

Finanszírozási lehetőség Information

Digitális készségszint
Alapszintű
Középszintű
Emelt szintű
Digitális szakértő
Digitális technológia/szakosodás
Robotika
Virtuális valóság
Kvantumszámítástechnika
Digitális készségek
Földrajzi terület - Ország
Európai Unió
Kezdeményezés típusa
Uniós intézményi kezdeményezés
Iparági területe az oktatásnak és képzésnek
Oktatási elemet tartalmazó interdiszciplináris programok és képesítések
Célcsoport
A munkaerő digitális készségei.
Digitális készségek az oktatásban.
Célcsoport
Felsőfokú (6. EKKR-szint) oktatásban részt vevő személyek
Felsőfokú oktatásban részt vevő személyek (EKKR 7)
Felsőfokú oktatásban részt vevő személyek (EKKR 8)
A finanszírozás formája
Támogatás

Szólj hozzá