A Horizon Európa program által finanszírozott XR4ED projekt (Extended Reality for Education) célja, hogy támogassa a különböző típusú szervezeteket az XR oktatási megoldások fejlesztésében és validálásában. Az XR4ED Open Call két részre bontható: a fejlesztői felhívás és a kísérleti felhívás, mindkettő célja az XR4ED platform fejlesztése harmadik féltől származó megoldások segítségével.

A projekt hat tematikus területre oszlik: 

 • Virtuális kirándulás terepen

 • Tartalom létrehozása és feltárása

 • Az éghajlatváltozással és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos kihívások tudatosítása

 • Fiatal szakemberek képzése és továbbképzése

 • Távoktatás és vegyes oktatási megoldások

 • Inkluzivitás és hozzáférhetőség

Cél

A fejlesztők számára szóló felhívás (call for developers) célja, hogy XR technológiákat alkalmazó digitális tanulási megoldásokat biztosítson, beleértve a hardvert és a szoftvert, ezáltal gazdagítva az XR4ED platformot. A pályázóknak ki kell választaniuk a hat terület egyikét, és arra a témára kell megoldást javasolniuk. Ennek a felhívásnak az a célja, hogy a korai prototípusokat egy fejlettebb szakaszba juttassa.

A kísérleti fázisra fókuszáló felhívás (call fro pilots) arra összpontosít, hogy piacképes oktatási termékeket hozzon létre, amelyek a hat terület egyikét érintik. Ezeket a termékeket az oktatási intézményekkel együttműködve kísérleti tesztelésnek vetik alá. A kifejlesztett megoldásoknak nyílt szabványokon kell alapulniuk, és az európai megoldáskatalógusban kerülnek közzétételre.

A két nyílt pályázati felhívás integrálásával az XR4ED projekt célja a platformja validálása és gazdagítása megoldásokkal, bemutatva ezáltal a létrehozott XR technológiai fejelsztési platformban rejlő potenciált.

Célcsoport

A végfelhasználóknak az oktatásban, a képzésben és a tanulásban érdekelt szervezeteknek kell lenniük, ez magában foglalja az iskolákat, a középiskolákat, az egyetemeket és a szakképzési szervezeteket.

Támogathatósági kritériumok

A fejlesztőknek szóló felhívásban:

 • Csak startupok, kkv-k és a közepes piaci tőkeértékű vállalatok támogathatók.

 • A támogatható szervezetek egyedül vagy 2–3 szervezetből álló konzorciumként páláyzhatnak

A kísérleti tesztelési fázisra fókuszáló pályázat esetében:

 • Csak startup vagy kkv által vezetett konzorcium nyújthat be pályázatot.

 • A konzorciumot alkotó szervezetek lehetnek startupok, kkv-k, közepes piaci tőkeértékű vállalatok, egyetemek, szakképzési és oktatási szervezetek, valamint nonprofit szervezetek.

Mindkét felhívás esetében:

 • A támogatható országok közé tartoznak az uniós tagállamok és a Horizon Európa társult országai

Finanszírozás

 • Teljes költségvetés: legfeljebb 4,6 millió EUR

 • Projektenkénti összeg: legfeljebb 230.000 EUR

 • A finanszírozott projektjavaslatokszáma: 10 mindkét felhívás esetében

Idővonal

A pályázatok benyújtásának határideje mindkét pályázati felhívás esetében 2024. július 3., közép-európai idő szerint 17:00 óra.

Finanszírozási lehetőség Information

Website link
Pénzügyi lehetőség URLje
XR4ED Nyitott felhívások
Digitális készségszint
Digitális szakértő
Digitális technológia/szakosodás
Szoftver
Digitális készségek
Földrajzi terület - Ország
Európai Unió
Kezdeményezés típusa
Nemzetközi kezdeményezés
Iparági területe az oktatásnak és képzésnek
Tovább nem részletezett oktatás
Célcsoport
Digitális készségek az oktatásban.
Célcsoport
Átképzést igénylő munkavállalók
Felsőfokú (6. EKKR-szint) oktatásban részt vevő személyek
Középfokú oktatásban részt vevő személyek
Felsőfokú oktatásban részt vevő személyek (EKKR 7)
Felsőfokú oktatásban részt vevő személyek (EKKR 8)
A finanszírozás formája
Támogatás

Szólj hozzá