A Digitális Témahét Magyarország legnagyobb digitális pedagógiai eseménye. 2016-ban indult útjára az Emberi Erőforrások Minisztériumának kezdeményezésére, az IVSZ – Digitális Vállalkozások Szövetsége szervezésében.

2024-ben kilencedik alkalommal, a Belügyminisztérium támogatásával, az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány szakmai koordinációjával megrendezésre kerülő Digitális Témahét célja, hogy a digitális eszközökkel támogatott projektpedagógia és innovatív pedagógiai módszerek terjesztésén keresztül

  • fejlessze a tanulók digitális kompetenciáját, segítse a 21. századi képességek fejlesztését biztosító digitális pedagógiai módszerek terjesztését;
  • szakmai támogatást és hálózati kapcsolódást biztosítson a digitális eszközökkel támogatott innovatív oktatási gyakorlat iránt érdeklődő pedagógus számára;
  • segítse a digitális írástudással és digitális gyermekvédelemmel kapcsolatos ajánlásokat és támogatási formákat közvetíteni a diákok, szülők és pedagógusok felé egyaránt;
  • betekintést nyújtson a legkorszerűbb oktatástechnológiai fejlesztésekbe;
  • folyamatos támogatást biztosítson a járványhelyzet miatt előtérbe került online oktatás hatékony szervezéséhez.

Szakmai támogatás tanárok számára

A szervezők több módon is segítő kezet nyújtanak a tanárok számára. A felkészülést segítik a Tudásbázisban elérhető kész mintaprojekt-csomagok és számtalan pedagógiai segédlet, valamint a szakmai webináriumok. A webináriumok felvételei megtalálhatóak a Digitális Témahét elnevezésű YouTube csatornán azok számára akik újra megnéznék vagy valamiért nem tudtak az eredeti alkalmon részt venni.

Az iskolák nem csupán a saját maguk által szervezett programok révén tudnak bekapcsolódni a Témahétbe, hanem lehetőség van arra is, hogy iskolai csoportok a Témahét partnerei által biztosított ingyenes programokon vegyenek részt.

A programtérképen minden regisztrált intézmény és partnerprogram megjelenik.

Partnerek jelentkezését folyamatosan várják a szervezők.

A 8. Digitális Témahét eredményei

A 8. Digitális Témahéthez közel 800 köznevelési és szakképzési intézmény csatlakozott határon innen és túl. Az iskolák átlagosan három pedagógiai projektet valósítottak meg, összesen 120 ezer tanuló részvételével.

A 2023-as  Digitális Témahét  kiemelt témái a digitális állampolgárság, a digitalizáció jelene és jövője, a technológia eszközei és alkalmazásai, az algoritmikus gondolkodás és programozás mint az alkotás eszközei, illetve a digitális biztonság és digitális esélyteremtés voltak, de a pedagógusok szabadon választhattak egyéb, a tantervhez illeszkedő projekttémákat is. Ehhez a Témahét szervezői támogatást biztosítottak a Projektpedagógia digitális eszközökkel című ingyenes, pedagógiai-módszertani kézikönyv megjelentetésével, 26 szakmai webinárium megszervezésével, illetve a Digitális Témahét YouTube-csatornáján közzétett immár közel 300 online előadással.

A nyolcadik Digitális Témahét pályázati kiírása minden korábbinál több kategóriában és az eddigi legnagyobb, több mint 7 M Ft értékben kínált nyereményeket az intézményi és pedagógus pályázók számára a Belügyminisztérium és a szakmai partnerek jóvoltából. A különböző kategóriákban benyújtható pályázatokra néhány perces, a megvalósított projekteket bemutató videókkal lehet jelentkezni.

A Digitális Témahét 2023-as programjának ünnepélyes díjátadójára és a sikeres projekteket bemutató konferenciára négy év után ismét élő esemény keretében került sor 2023. június 6-án, Budapesten.

Hogyan csatlakozhat egy iskola a Témahéthez?

3 módon tud egy iskola csatlakozni  kezdeményezéshez:

  • Saját projektek indításával. Ehhez módszertani segédanyagokat biztosítunk a Tudástárban, a youtube csatornán, és a felkészítő webináriumokon.
  • Választhatnak a kidolgozott projektek közül! A Tudásbázisban minden évfolyam számára elérhetők projektek.
  • Részt vehetnek a partnereink által szervezett programokon!

A Digitális Témahéthez csatlakozó iskoláknak lehetőségük nyílik az általuk választott témákat digitális eszközökkel és módszerekkel feldolgozni. A részt vevő pedagógusok szakmai tapasztalatokkal, a tanulók élményekkel, az intézmények pedig értékes eszközökkel gazdagodhatnak.

DTH nagykövetek

A Digitális Témahét felállította nagyköveti rendszerét, melynek célja, hogy még szélesebb körben tudja népszerűsíteni a digitális eszközök használatának oktatást támogató használatát, a projektpedagógia és egyéb innovatív pedagógiai módszerek alkalmazását a tanítási-tanulási folyamatokban. Természetesen a nagyköveteknek abban is kiemelt szerepe lehet, hogy tevékenységükkel növeljék a Digitális Témahét eseményein és pályázatain aktívan résztvevő intézmények és pedagógusok számát.

A Nagykövetek, akik tapasztalt projektpedagógusok és széleskörű ismeretekkel rendelkeznek a digitális technológia használatával kapcsolatosan, vállalták, hogy szerepet vállalnak a Digitális Témahét eseményeivel kapcsolatos információk terjesztésében, és segítenek az érdeklődő kollégáknak a Digitális Témahét keretében szervezett projektek tervezésében, megvalósításában. A Nagykövetek ismert szereplői a hazai digitális pedagógia életnek, és számos közösségi médiában jelen vannak. Így bárki megtalálhatja őket, amennyibe támogató ötletekre, segítségre van szüksége.

Bognár Amália magyar-történelem szakos tanár, gyógypedagógus, okleveles pedagógiatanár, a Pannon Egyetem, Humántudományi Kar, Digitális Módszertani Intézet mesteroktatója. Az első Digitális Témahét pedagógus kategória első díja elindította azon az úton, hogy tudatosan összekapcsolja a digitális eszközöket a pedagógia módszereivel, előtérbe helyezze a folyamatos visszajelzés, értékelés folyamatát, motiváló és alkalmazható tudást adjon tanítványainak. Egy digitális élményközpont szakmai vezetőjeként összekapcsolhatta a játékot, az élményszerzést, az alkotást a robotikával, az animációkészítéssel, a virtuális és kiterjesztett valósággal és a mesterséges intelligenciával. Jelenleg a Bazalt-iskola programban kültéri tantermek létrehozásában is részt vesz.

Csányi Juditnak 34 éve dolgozik tanítóként. Az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola igazgatóhelyettese, Békés Vármegye tanító vezető szaktanácsadója, valamint digitális-IKT és tehetségszaktanácsadó. Tagja az IKT MasterMinds Kutatócsoportnak. Elkötelezett híve a 21. századi kompetenciák fejlesztésének, a projektpedagógiának és a gamifikációnak. Célja mindig is az volt, hogy szeressék meg a gyerekek tanulást. Olyan módszereket próbál kidolgozni és használni, amelyek a tehetséges és a hátrányos helyzetű tanulók motivációját is felébresztik. Rendszeres résztvevője, szervezője és sikeres pályázója a Digitális Témahét és a Kódolás Hete programjainak. Tudását szívesen osztja meg kollégáival, így rendszeresen tart képzéseket. Több online tréningje, oktatóanyaga jelent már meg.

Tóth Éva  a BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikumának oktatója, a Modern Iskola oktatási szakportál főszerkesztője. Pedagógiai munkásságát immár 9 éve alapjaiban változtatta meg a Digitális Témahét, és hatására a projektalapú tanulást beépítette a mindennapi rutinba eTwinning és Digitális Témahét projektek, illetve a Kódolás Hete programjainak szervezésével. A projektalapú oktatásra egyfajta hídként tekint az iskola és a munka világa között, hiszen olyan munkaformára és feladatokra és tevékenységekre teremt lehetőséget, melyekkel a diákok leendő munkahelyükön minden bizonnyal találkozni fognak. Fontosnak tarta a kollégák közötti tudásmegosztást, a tapasztalatok átadását és az egymástól való tanulás lehetőségét. Örömmel áll rendelkezésre és segít a projektek tervezésében: pedagógiai alapjainak lefektetésében, projekttervek kidolgozásában és a tanítási-tanulási folyamat digitális eszközökkel történő támogatásában.

Klacsákné Tóth Ágota sok-sok éve tanít matematikát, fizikát és informatikát a Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnáziumban. Eltökélt híve a projektpedagógia alkalmazásának. Projektjei témái átfogóak, több tantárgyat, tudományterületet érintenek. A tanulóközpontú tevékenységek a kísérletezésre, a modellépítésre, digitális eszközökkel történő alkotásra épülnek. Számos projekje nyert nemzetközi, illetve hazai díjat, elismerést. Az EU Code Week hazai vezető tanáraként régóta munkálkodik azon, hogy a kódolás minél több diákhoz eljusson, tanáraik tantárgytól függetlenül beépíthessenek algoritmikus gondolkodást fejlesztő tevékenységeket módszertani eszköztárukba. Hiszi, hogy a programozás tanulásával jobban el lehet igazodni a gyorsan változó digitális világban. A kódolás segít megérteni az új technológiák működését, képességfejlesztő hatása pedig új ötletekre inspirál.

Krepsz-Kapai Bernadett a Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola digitális kultúra tanára, aki gyógypedagógusként az 1-8. évfolyam tanulóival is foglalkozik. Vezető szaktanácsadóként az Intézménytámogató és fejlesztő munkaközösséget koordinálja a Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központnál. Két területen igyekszik kollégái munkáját segíteni: a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának segítése és a digitális pedagógiai szaktanácsadó szakterület. Életét végigkíséri a folyamatos tanulás, szaktanácsadóként a kollégák folyamatos szakmai támogatása. Kezdetektől fogva részt vesz a Digitális Témahét eseményein, igaz először csak egy mini projekttel nevezett. A Digitális Témahét nagyköveteként örömmel segít bárkinek, aki elhatározza, hogy a digitális eszközökkel támogatott pedagógiai módszerek használatának útjára lép.

Skultéty Zoltánné  a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon matematika, angol és informatika tanára. 2003 óta koordinál nemzetközi projekteket. A Digitális Témahetek eseményein a kezdetektől fogva részt vesz, tudja, milyen egyedül megvalósítani egy projektet, és szerencsére azt is megtapasztalta, hogy milyen támogató, együttműködő, kreatív közösségben dolgozni. Tevékeny részese a Code Week Magyarország Konferenciák szervezésének. Az Észak-Magyarországi Régió eTwinning nagykövete is. Intézménye tanulóival rendszeresen részt vesz számos eTwinning, Code Week, Kódolás órája eseményeken és más hazai és nemzetközi programokban. Szívügye a hátrányos helyzetű tanítványai számára az esélyteremtés. Szívügyének tekint más oktatási programokat, projekteket is. Nemcsak tanítani, tanulni is szeret. Lelkesen ismerkedik a mesterséges intelligenciával, és jelenleg az elearning tananyagfejlesztő szakot végzi.

Jó gyakorlatok Information

Website link
Szervezet URL-je
Digitális Témahét
Célcsoport
Digitális készségek az oktatásban.
A munkaerő digitális készségei.
Digitális technológia/szakosodás
Digitális készségek
Digitális készségszint
Alapszintű
Középszintű
Földrajzi terület - Ország
Magyarország
Iparági területe az oktatásnak és képzésnek
Alapfokú programok és képesítések
Kezdeményezés típusa
Nemzeti kezdeményezés
A finanszírozás típusa
Közösségi finanszírozás
Szervezet

Szólj hozzá