Az informatikai ágazat a nemzetgazdaság szempontjából egyre fontosabb szerepet játszik, „A Programozd a jövőd!” – GINOP 3.1.1. projekt legfontosabb célja pedig az, hogy a következő években minél több diplomás fiatal kezdje meg pályafutását az informatikai szektorban.

A projekt kiemelt feladatai a fiatalok érdeklődésének felkeltése az informatikus pálya iránt, a munkaerő-kínálat fejlesztése, az egyetemi informatikai képzések fejlesztése és támogatása, a felsőoktatási informatikai kompetenciafejlesztés, valamint kiemelt cél, hogy az egyetemi informatikai képzési rendszer megfelelő piacképes tudást nyújtson az egyetemistáknak.

A projekt tartalma

A projekt több elem összekapcsolásával jött létre, azonban mindegyik egy közös célt szolgál: az oktatási intézmények és az IKT vállalkozások közötti együttműködés támogatását és ösztönzését.

A projekt egyik elemét az olyan informatikai kutatások képezték, melyek segítségével sikerült egy olyan tudásbázist kialakítani, mely támogatja az informatikai képzés megújítását. A kutatás során azt kívánták felmérni a projektben résztvevő kutatók, hogy az IKT vállalkozásokban melyek a legfontosabb munkaerőpiaci igények, és hogy a hallgatók mely kompetenciáinak fejlesztése a legfontosabb. A kutatás során a tudásbázis kiépítése céljából cégeket, informatikusokat, középiskolai diákokat és felsőoktatásból lemorzsolódott diákokat kérdeztek meg.

Az informatikai képzést nyújtó egyetemek és a környezetükben működő IKT vállalkozások együttműködésének támogatása céljából számos egyetemet sikerült bevonni a projektbe, több képzési csomag született meg, illetve többféle gyakornoki program és interdiszciplináris képzés is kidolgozásra került.

A projekt során hangsúlyos volt az informatikai pályaorientáció is, mely az informatikai szakmák népszerűsítését szolgálta a diákok körében. A projekt keretén belül számos személyes jelenlétes és online pályaorientációs előadást tartottak, és összesen majdnem 15.000 diák vett részt ezeken.

A projekt keretén belül több digitális élményközpontot is kialakítottak, melyek elsődleges célja a diákok IT pályára történő terelése.

A projekt legfontosabb eredményei

A projekt keretén belül az informatikai kutatás adatgyűjtésének célja elsősorban az informatikai ágazat munkaerőpiaci igényeinek feltérképezése volt, és a kutatás során sikerült egy átfogó képet kapni az IKT szektor munkaerőpiaci helyzetéről és a prognosztizálható jövőképéről.

A kutatás eredményei szerint az elmúlt években az IKT szakemberek piacán a kereslet lényegesen nagyobb mértékben nőtt, mint a kínálat. A felmérés eredményei szerint jelenleg majdnem 10 ezer informatikai állás betöltetlen, azonban a cégek ennél jóval több informatikai szakembert lennének képesek felszívni, ha nem kellene a munkaerőhiány realitásával számolniuk. A kutatók az elmúlt pár év képzési oldali kibocsátási adatait is vizsgálták, és a legfőbb következtetés az, hogy a képzési kibocsátás és az informatikai munkaerőpiaci igények nem érnek össze, ezért a mennyiségi és minőségi munkaerőhiány is jelentős a piacon. A munkaerőpiaci igények és a képzési kibocsátás közti olló várhatóan nem fog szűkülni az elkövetkező néhány évben.

Az oktatói pool projektelem elsődleges célja, hogy az informatikai vállalatoknál szükséges gyakorlati tudás beépüljön az egyetemi informatikai képzések tananyagába annak érdekében, hogy a hallgatók piaci értelemben is releváns gyakorlati ismeretekkel kerüljenek ki a munkaerőpiacra. Az oktatói pool legfontosabb eredménye, hogy 22 felsőoktatási intézménnyel és 42 IKT vállalattal sikerült együttműködésre lépni, ennek eredményeként pedig az IKT vállalatok szakemberei egyetemi vendégelőadások keretében osztják meg tapasztalataikat az intézmények hallgatóival.

A projekt keretén belül létrehozott gyakornoki program elsősorban tehetséggondozó támogatást nyújtott a felsőoktatási intézmények hallgatóinak, akiknek jelentkezés esetén lehetőségük volt releváns szakmai gyakorlatot szerezni az együttműködő IKT vállalatoknál.

Az interdiszciplináris programok támogatása keretén belül új szakképzési programok kerültek kidolgozásra, többek között az alábbi témákban: Emberi érzékelés és informatika, agráripari folyamattervezés, virtuális környezet tervezés stb. A kidolgozott szakképzési programok több új tudományterületet is magukban foglalnak, a képzések pedig a jövőben szabadon szervezhetők lesznek bármely magyarországi felsőoktatási intézményben.

Jó gyakorlatok Information

Website link
Ugyanaz, mint az URL
Programozd a jövőd!
Célcsoport
Az IKT-szakemberek és más digitális szakértők digitális készségei.
Digitális készségek az oktatásban.
A munkaerő digitális készségei.
Digitális készségek mindenki számára
Digitális technológia/szakosodás
Digitális készségek
Digitális készségszint
Középszintű
Alapszintű
Emelt szintű
Földrajzi terület - Ország
Magyarország
Iparági területe az oktatásnak és képzésnek
Tovább nem részletezett információs és kommunikációs technológiák (IKT)
Kezdeményezés típusa
Nemzeti kezdeményezés
A finanszírozás típusa
Állami

Szólj hozzá