A High-Tech Suli program digitális tantermek felszerelésével és a tanárok támogatásával segíti hozzá a gyermekeket ahhoz, hogy a világ megismerése mellett, a bennük rejlő tehetséget is fel tudják fedezni. A cél, hogy a körülmények soha ne állhassanak a tudás útjába és minden adott legyen ahhoz, hogy helyt tudjanak állni a felnőttek sokszor kihívásokkal teli világában. A High-Tech Suli egy kapu a világ megismeréséhez.

A hagyományos, padsoros elrendezésű tantermektől eltérő környezet létrehozásával különböző pedagógiai szituációk alakíthatóak ki és váltogathatóak akár a tanóra közben is. A csoportmunkát támogató teremelrendezés növeli a tanulók aktivitását.

A digitális tábla nemcsak látványosabbá, követhetőbbé teszi a tanórákat, de lényegesen megkönnyíti a tanár munkáját, miközben lehetőséget ad a tanulók saját munkájának bemutatására az osztálytársaik számára is.

A tanári laptop a digitális tanóra központja, ahonnan a tanár vezeti az óra menetét. A laptop fontos kiegészítői a webkamera, a mikrofon, valamint a dokumentumkamera, megvilágított tárgylappal, nagyító és stop motion funkcióval, amely lehetővé teszi kisebb tárgyak, eszközök, minták látványos bemutatását.

Felső tagozatban a tanulás legjobban használható kiegészítő eszköze a laptop, hiszen a tanulók ebben a korban már önállóan írnak, olvasnak, illetve önállóan vagy csapatban, maguk is állítanak elő különböző produktumokat, prezentációs tartalmakat. A tanulói eszközöket töltésre is alkalmas, zárható tárolószekrény kíséri.

A különböző oktatási célú robotok, mint például a LEGO EV3 Mindstorms egységek széleskörűen használhatóak a matematikai és digitális kompetenciák fejlesztésére. Az oktatási célú robotok használata közben a tanulók sok olyan készséget, kompetenciát is elsajátítanak, mint a szabályfelismerés, szabályalkotás, szabálykövetés, a csoportmunka összehangolása, a különböző szerepekben való együttműködés, algoritmizálás, programozás.

A mikrokontrollerek, bár nevükben sci-fi kütyüknek tűnnek, de valójában nagyon egyszerű elektronikus szabályozó eszközökről van szó, amelyek könnyen programozhatóak. Gyakorlatilag mindent ilyen kis elektromos egységek vezérelnek körülöttünk az autóbuszok leszállásjelzőjétől a mikrohullámú sütő menüjéig. Az eszközök játékos felületén keresztül a gyerekek jobban megérthetik, hogy hogyan működik a világ ma.

A 3d nyomtatók digitális modellekből képesek valós, 3 dimenziós tárgyat alkotni. A 3d nyomtatók segítségével a gyerekek az alkotás egy új szintét tapasztalhatják meg, amelyen csak a fantáziájuk szab határt az alkotásnak. A fizikai tárgyak alkotása a szemléltetésen túl a geometria, fizika, sőt a kémia és a biológia tananyagának is a könnyebb megértését, feldolgozását segítik elő.

A program megvalósításának kulcspontja a pedagógusok kiválasztása, képzése és ösztönzése. A kiválasztott pedagógusok eszközhasználati és módszertani képzésben részesülnek, amely felkészíti őket az új eszközök használata mellett számos új, digitális pedagógiai módszertan alkalmazására is, mellette pedig bérkiegészítést is kapnak.

Hazánkban lehetősége van az iskoláknak pályázatot benyújtani az intézmény infrastrukturális, oktatástechnológiai és módszertani fejlesztésére. A pályázat keretében iskolák tudnak pályázni digitális tanterem és digitális eszközökkel támogatott pedagógiai program kialakítására.
A pályázat keretében elnyerhető támogatás célja a köznevelési intézmények infrastrukturális,
oktatástechnológiai és módszertani fejlesztése a következő elemek segítségével minden nyertes
esetében:

  • 1 db digitális tanterem kialakítása (meglévő tanterem festése, dekorálása és felszerelése);
  • 3 felső tagozaton (is) tanító pedagógus ösztöndíj támogatása 5 hónapra;
  • 3 felső tagozaton (is) tanító pedagógus képzése, mentorálása 5 hónapon keresztül.

A pályázat támogatási értéke nyertes pályázatonként bruttó 40 millió forint.
A pályázat keretében elsősorban általános iskola felső tagozatos tanulócsoportjai számára alakítható ki
tanterem.

Bővebb információ: https://www.hightechsuli.hu/HTS_5_palyazati_kiiras.pdf

Jó gyakorlatok Information

Website link
Szervezet URL-je
High-Tech Suli program
Célcsoport
Digitális készségek az oktatásban.
Digitális technológia/szakosodás
Digitális készségek
Digitális készségszint
Alapszintű
Földrajzi terület - Ország
Magyarország
Iparági területe az oktatásnak és képzésnek
Alapfokú programok és képesítések
Kezdeményezés típusa
Nemzeti kezdeményezés
A finanszírozás típusa
Állami
Szervezet

Szólj hozzá