Az IVSZ a Digitális Készségek a Munkahelyekért koalíció vezetőjeként és a digitális készségek fejlesztése mellett már hosszú évtizedek óta hangját hallató szervezetként számos uniós és hazai kezdeményezésben, projektben részt vesz.

A Visegrádi országok digitális átállásért dolgozó szövetségei több évvel ezelőtt egy informális szervezetbe tömörültek annak érdekében, hogy rendszeresen egyeztessenek arról, hogyan lehetne hatékonyabban támogatni a digitális átállást és az ahhoz szükséges digitális készségek fejlesztését. A DigitalV4 együttműködés egyik fontos pillérét az egymás jó gyakorlatainak az átvétele képzi.

Az első jó gyakorlat átadás az IT Fitnesztesztre fókuszált, mely a Szlovák Digitális Készségkoalíció egyik, több mint 10 éve futó kezdeményezése, mellyel a diákok gyakorlati digitális készségeit lehet felmérni. 

A teszt azért volt kiemelten érdekes az IVSZ számára, mert nem létezett akkoriban semmilyen átfogó digitális készségteszt, mellyel a diákok gyakorlati digitális készségeit lehetett volna felmérni és képet kapni róla. Így ebbe, a hiánypótló kezdeményezés való bekapcsolódás kapcsán kérdés nem merült fel.

A 2021-ben megkezdődött egyeztetések eredményeként a 4 szervezet közös pályázatot nyújtott be 2021-ben a Visegrádi Alaphoz, mely a pozitív elbírálást követően támogatást biztosított az IT Fitneszteszt 4 országra való kiterjesztéséhez 2022-ben.

A teszt elsősorban az általános iskola végzős, illetve a középiskolák diákjainak a gyakorlati digitális készségeit méri fel. A teszt az általános iskolai korosztály számára 20, míg a középiskolások számára 25 kérdésből áll. A
kérdések a DigComp kompetenciarendszernek megfelelően 5 területen mérik fel a diákok digitális készségeit, melyek a következők:

I. Internet
II. Biztonság és számítógépes rendszerek
III. Komplex feladat megoldás
IV. Irodai eszközök
V. Kollaboratív eszközök és közösségi hálózatok

A tesztet a magyar diákok az IVSZ lokalizációs munkájának köszönhetően magyarul tölthetik ki, míg a hazánkban élő és Magyarországon iskolába járó külföldi diákok csehül, lengyelül, szlovákul, ukránul és angolul is kitölthetik a tesztet.

A teszt kitöltéséhez folyamatos support-ot biztosított az IVSZ, így, ha egy tanárnak kérdése merült fel a lebonyolítás kapcsán, akkor gyorsan juthatott hozzá hatékony segítséghez. Számos tájékoztató videó is elkészült, ami például abban segítette a tanárokat, hogy hogyan hozhatnak létre virtuális osztályt a portálon annak érdekében, hogy a diákok teszteredményeit nyomon tudják követni. Sok tanár élt 2023-ban ezzel a lehetőséggel, mely jól mutatja, hogy az egyedi eredmények megismerésében és a diákok az alapján való támogatásában mennyire érdekeltek a tanárok.  

Az első évben, 2022-ben, közel 5000 kitöltés érkezett a magyar diákoktól a két tesztkategóriában, melyet 2023-ban sikerült megduplázni. Az eredmények jól láthatóan összefüggenek azzal, hogy a teszt kezd beépülni a tanárok tudatába és már számolnak is a tesztelési lehetőséggel és akár a nyereményjátékkal is, melyen az iskolák is értékes ajándékokat nyerhettek.

A 2023-as tesztről készült összefoglaló jelentés a napokban készült el, melyből átfogó képet lehet kapni a 2023-ban már 5 országban (V4 és Ukrajna) lebonyolított tesztről.

A 2024-es tesztre való előkészületek már javában folynak, ahol továbbra is az együttműködés kap hatalmas szerepet. A tapasztalatok egymással való megosztása, információ arról, hogy mely országban milyen kommunikációs kampánnyal sikerül jobban vagy kevésbé hatékonyan bevonni az iskolákat és diákokat a tesztelésbe, fontos segítség egymás számára.

A 2024-es IT Fitneszteszt április közepén nyílik meg ismét 5 országban és a diákok, és akár a magukban kellő bátorságot érző felnőttek, október 31-ig tudják 6 nyelven kitölteni a tesztet. A diákok és tanárok idén is értékes ajándékokért szállhatnak versenybe, mely motivációs eszköz a tapasztalatok szerint minden résztvevő országban hozzájárult a növekvő kitöltésszámhoz.

Jelen jó gyakorlat nem az IT Fitnesztesztet szándékozik jó gyakorlatként bemutatni, hiszen az már egy korábban, a szlovák koalíció által bemutatott jó gyakorlat. A most bemutatott jó gyakorlat a nemzetközi kiterjesztést és
együttműködést hivatott bemutatni és hangsúlyozni, hiszen enélkül továbbra is csak Szlovákiában lenne elérhető az IT Fitneszteszt.

 

Jó gyakorlatok Information

Szerző
IVSZ
Website link
Készség erőforrás url
IT Fitneszteszt
Célcsoport
Digitális készségek mindenki számára
Digitális technológia/szakosodás
Digitális készségek
Digitális készségszint
Alapszintű
Középszintű
Földrajzi terület - Ország
Magyarország
Cseh Köztársaság
Szlovákia
Lengyelország
Ukrajna
Iparági területe az oktatásnak és képzésnek
Alapfokú programok és képesítések
Kezdeményezés típusa
Nemzetközi kezdeményezés
A finanszírozás típusa
Magán
Szervezet

Szólj hozzá