Az IVSZ és a WiTH egyesület (Women in Technology Hungary) együttműködésében 2022-ben került meghirdetésre a „40 év feletti női példaképek a digitális gazdaság területén” című pályázat, melynek folytatására 2023-ban is sor került.

A pályázattal az IVSZ és a WiTH a hagyományosan férfiasnak tartott informatikai és távközlési szektorban példaértékű munkát végző nőket szerette volna a fókuszba állítani egyúttal felhívni a gazdaság szereplőinek és a jövő generációjának figyelmét arra, hogy a női munkavállalók munkájukkal jelentősen hozzájárulnak vállalatuk, a technológia és az IKT szektor, így végső soron a magyar gazdaság versenyképességéhez a technológia területén is.

Háttér

A magyarországi digitális gazdaság, illetve az informatika, infokommunikáció, hírközlés, és elektronikai (IKT szektor) továbbra is küzd a csillapíthatatlan munkaerőhiánnyal, így a pályázat azt is célul tűzte ki maga elé, hogy fókuszba kerüljenek azok a munkavállalók, akikben hatalmas potenciál van, de ez sokszor nem kerül kihasználásra. A pályázat fel szeretné hívni a figyelmet arra, hogy a női munkavállalók, illetve az 50 év felettiek alkalmazása a digitális gazdaságban valamelyest a munkaerőhiányt is enyhíthetné.

A pályázási időszakban olyan szervezetek jelentkezését várták, amelyek büszkék a női alkalmazottjaik teljesítményére, valamint szívesen mutatnának példát a női munkavállalóikon keresztül a szervezeti diverzitásra. A pályázat meghirdetésének a célja az volt, hogy bemutatásra kerüljenek azok a nők, akik példaképnek számítanak a digitális gazdaság valamely területén. Ezzel együtt pedig cél az is, hogy az ágazatban dolgozó nőkkel kapcsolatos sztereotípiák, mint például, hogy „ezek a szakmák nem nőknek valók”, enyhítésre kerüljenek. Mindezenáltal összességében pedig minél több fiatal lányt motiváljunk arra, hogy továbbtanuljanak STEM irányban, minél több pozíciót, akár vezetői pozíciót töltsenek be.

A pályázat célcsoportja

A szervezetek (gazdasági társaság, civil szervezet, kormányzati hivatal stb.) a pályázat során olyan női munkavállalókat tudtak jelölni, akik 40. életévüket már betöltötték, és az alábbi kritériumoknak megfeleltek:

  • elsősorban az IT és IKT szektorban kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, és IT munkakörben jelentős eredményeket értek el
  • mindennapi munkájukkal segítik a technológia, digitalizáció és az IKT szektor elismertségét célzó törekvéseket

A női példaképek jelölését követően zsűri vizsgálta meg a beküldött javaslatokat, melyet követően 2023 februárjában ünnepélyes keretek között hirdették ki a 2023. évi példaképeket:

–    Nagy Nelly, a My Food Protocol AI Analytics Kft. alapítója és vezérigazgatója pedig az „Inspiráló nők”kategóriában vehette át a legjobbnak járó elismerést

–    A zsűri továbbá az „Oktatásért” különdíjjal ismerte el Erdősné dr. Németh Ágnes, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság alelnökének munkáját.

2023 évi kategóriák

A 2023-as pályázati felhívásban az első évhez képest több kategóriában, pontosan 4-ben publikálták a szervezők a felhvást. A jelölteket az alábbi kategóriákra lehetett jelölni (egy szervezet több jelölést is leadhatott):

Innovátor:

Azok a nők, akik a technológiai/mérnöki és IT munkakörben kiemelkedő eredményeket értek el (pl. STEM területen kiemelkedő teljesítmény, tech cég fejlesztője, vezetője stb.).

Inspiráló nő:

Azok a nők, akik mindennapi munkájuk során sokat tettek a technológia, a digitalizáció és az informatika, infokommunikáció, hírközlés és elektronikai szektor elismertségéért. Ebbe a kategóriába várjuk azokat a szakembereket, akik meghatározó szereplői a digitális gazdaságnak, munkájukban olyan kiemelkedő teljesítményt értek el – beosztástól függetlenül –, amellyel példaképei lehetnek a technológiai szektornak (pl. szervezetirányítás, szervezeti egység irányítása, projektirányítás, digitalizáció társadalmi elismertségének növelése stb.).

Az év csapatjátékosa:

Azok a nők, akik különösen az informatika, távközlés, technológia területén, IT/mérnöki munkakörben és az IKT szektorban – beleértve a kormányzati, állami vállalatokat, nonprofit szervezeteket – értek el kiemelkedő teljesítményt, beosztástól függetlenül, ez lehet például innovációs terület vagy egy digitalizációs projekt bevezetése stb.  Ebbe a kategóriába várjuk azon nők jelölését, akik nem vezető beosztásúak, de tudásuk, tapasztalatuk, a szervezetben betöltött szerepük elengedhetetlen az eredményességhez.

Különdíj az oktatásért:

Ebbe a kategóriába várjuk azon nők jelölését, akik példaként szolgálnak a pedagógusi munkásságukért, maradandót alkottak a reál tantárgyak (matematika, fizika, kémia, informatika) népszerűsítésében és a tehetséggondozás területén. A díj célja, hogy hozzájáruljon a tanári munka erkölcsi elismeréséhez, egyben példát mutasson a gazdasági szereplőknek, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák az oktatást, hiszen az igazi befektetés a magyar gazdaság számára a tudásban rejlik. Ebbe a kategóriákba várjuk a közoktatásban, alternatív oktatásban, valamint az egyetemen dolgozó tanárok, oktatók jelölését.

A pályázatok beküldési határideje 2024. február 2. volt, melye követően a zsűri összeült. Az eredmények publikálása 2024. márciusában várható.

Jó gyakorlatok Information

Szerző
Horváth Michelle Anna
Célcsoport
Az IKT-szakemberek és más digitális szakértők digitális készségei.
Digitális technológia/szakosodás
Digitális készségek
Digitális készségszint
Emelt szintű
Digitális szakértő
Földrajzi terület - Ország
Magyarország
Iparági területe az oktatásnak és képzésnek
Tovább nem részletezett információs és kommunikációs technológiák (IKT)
Kezdeményezés típusa
Helyi kezdeményezés
A finanszírozás típusa
Magán
Szervezet

Szólj hozzá