A Cyber Fairy Tales projektet 2021-ben indították el. Ez az információtechnológia, a biztonság és a kiberbiztonság területén tevékenykedő szakértők és lelkes közreműködők hosszú távú munkájának eredménye, akik az iskolai oktatásban is részt vesznek.  A fő cél és motiváció az volt, hogy vonzó és pozitív módon magyarázzuk el a kisgyermekeknek az elsődleges kiberbiztonsági fenyegetéseket. A fizikai világhoz hasonlóan a kibervilágban sem csak jó erők vannak, hanem rosszak is; jó emberek, valamint azok, akik gonoszak és rossz szándékaik vannak. Modern társadalmunk egyre nagyobb mértékben függ a digitális technológiáktól. A digitális technológiák jó szolgálatot tesznek, de rossz minták is lehetnek, ha visszaélnek velük, és nem gondolunk a biztonságról. A fizikai világhoz hasonlóan a kibervilágban is számos fenyegetés és kockázat van.

A projekt célja, hogy a jól ismert történetek felhasználásával rávilágítson azokra a különféle veszélyekre, amelyekkel a felhasználók a digitális világban szembesülhetnek, és hangsúlyozza a megfelelő magatartás fontosságát, ugyanakkor illusztrálja annak figyelmen kívül hagyásának lehetséges következményeit.

Kiknek szólnak a mesék?

A projekt az óvodai és a korai alapfokú oktatásban részt vevő 3–7 éves gyermekekre, tanáraikra és szüleikre irányul. A projekt számos eredményt hozott, többek között egy munkafüzet közzétételét, a hat tündérmesét tartalmazó, első könyv kiadását (2022), valamint a 15 óvoda részvételével zajló sikeres kísérleti projektet. A könyvet 200 óvodába és általános iskolába juttaták el. A jövőbeli terv magában foglalja egy második könyv 2023-ban való kiadását, valamint módszertani anyagok kidolgozását a tanárok számára.

Miért jó gyakorlat ez?

A kiber tündérmesék a digitális világban a biztonságos magatartás alapelveit nemcsak a gyermekekhez, hanem szüleikhez, nagyszüleikhez és tanáraikhoz is közelebb hozzák. Mivel klasszikus, jól ismert meséket ültettek át a digitális világi környezetbe, ez lehetővé teszi az olvasók számára, hogy jobban megértsék a fizikai és a digitális világ közötti hasonlóságokat és különbségeket, ezáltal segítve őket abban, hogy jobban eligazodjanak és biztonságosabban viselkedjenek a digitális világban.

Jó gyakorlatok Information

Website link
Ugyanaz, mint az URL
Kiber tündérmesék
Digitális készségszint
Alapszintű
Digitális technológia/szakosodás
Kiberbiztonság
Digitális készségek
Földrajzi terület - Ország
Cseh Köztársaság
Kezdeményezés típusa
Nemzeti kezdeményezés
Iparági területe az oktatásnak és képzésnek
Máshova nem sorolt oktatás
Célcsoport
Digitális készségek az oktatásban.
A kezdés időpontja
30/04/2021T22:00:00
A befejezés időpontja
30/12/2023T23:00:00
A finanszírozás típusa
Állami

Szólj hozzá