Háttér

A piaci szereplők által megkívánt készségekkel és kompetenciákkal rendelkező fiatalok képzése kulcsfontosságú, ha elő kívánjuk segíteni a piaci növekedést az IT és más szektorokban is, különösen ott, ahol a kívánt növekedés a digitális technológiák hatékonyságnövelő alkalmazásához kapcsolódik.

Amikor a fiatalok képzéséről/oktatásáról van szó, az akadémiai képzés gyakran kapja azt a kritikát, hogy az oktatás nem tudja követni a gyorsan változó technológiai fejlődést, különösen az informatika területén. A magyar informatikai képzésben nagyon magas a tanárok átlagéletkora, az ott dolgozó tanárok nagy százaléka nem a piacon dolgozik, csak tanít. Az IT szektornak viszont naprakész piaci ismeretekre van szüksége. Az oktatópi pool kezdeményezés célja, hogy az egyetemi hallgatók által az egyetemi órákon elsajátított ismeretek valóban naprakészek, gyakorlatiak legyenek, és az iparágból származzanak, így a diploma megszerzése után rendelkezzenek olyan készségekkel és ismeretekkel, amelyekre a piaci szereplőknek szükségük van.

A nagyszabású országos projekt a „Programozd a jövőd!” célja, hogy az elkövetkező években növelje az informatikai területen végzős hallgatók számát, és ezzel hozzájáruljon a jelenleg tapasztalható, nemzetgazdasági szempontból egyre fontosabbá váló, szakképzett informatikai munkaerőhiány mérsékléséhez. A projekt fő feladata a munkaerő-kínálat javítása, az informatikai kompetenciák fejlesztésének, képzésének támogatása a felsőoktatásban, hogy a képzési rendszer piacképes, a gazdasági szereplők igényeinek megfelelő tudást nyújtson. A projekt azon dolgozik, hogy az egyetemi hallgatók megismerjék az IKT-cégek által használt technológiákat. A projekt az ESZA forrást felhasználó Operatív Program támogatásában valósul meg. A projektben az IVSZ felelős többek között az úgynevezett Oktatói pool koncepciójáért és a szolgáltatás megvalósításáért.

A programelem célja a felsőoktatási intézmények és a környezetükben működő IKT cégek közötti meglévő, illetve új együttműködések kiterjesztése, a cégek piaci szakembereinek bevonása az egyetemek gyakorlati képzésébe. Kiemelt cél a vállalatok gyakorlati tudásának és tapasztalatainak integrálása az informatikai felsőoktatási képzési programokba annak érdekében, hogy a hallgatók gyakorlati technológiai, piaci és üzleti ismereteket és kompetenciákat kapjanak a képzés során az elméleti tudáson túl. Ez a projektelem a két fél közötti együttműködés kialakítását támogatja és gyakorlati támogatást nyújt a konkrét oktatási együttműködésekhez.

Az oktatói pool tevékenység legnagyobb előnye a cégek számára, hogy valós piaci ismereteket vihetnek az egyetemekre, amit később a gyakorlatban is megkövetelnek majd a dolgozóktól. Emellett jelentősen megkönnyítheti a toborzást, hiszen ezek a képzések platformot biztosítanak számukra a hallgatókkal való találkozásra, a tehetséges hallgatók kiszűrésére, akik később akár gyakornokként, akár főállásban elhelyezkedhetnek cégüknél.

A pool az egyetemek számára is fontos, hiszen általános visszajelzés, hogy az egyetemeken hiányoznak a hozzáértő oktatók a hiányzó gyakorlati tudás vagy kapacitás miatt.

Főbb területek: Agility, devops, mesterséges intelligencia, natív felhő, adattudomány, tesztelési biztonság, alacsony kódú platformok, beágyazott rendszertechnológiák, 5G.

Hogyan működik a valóságban?

Egy közvetítő céget választottak ki az oktatói pool szolgáltatás megvalósítására. Az egyetemek a tanév elején határozhatják meg oktatói igényüket. Például van AI tanfolyamuk, de nincs hozzá oktatójuk. Az egyetem oktatói kérelmet küldhet a szolgáltatást megvalósító közvetítő cégnek (a céget beszerzési eljárás eredményeként választották ki). Az egyetemnek lehet egy konkrét ideális tréner a fejében, akit szívesen meghívna (de nem tud fizetni neki), vagy konkrét személy nélkül is fordulhat ehhez a közvetítő céghez (ebben az esetben csak a oktatói igény ténye fix). Ha az egyetemnek volt célszemélye, a Közvetítő felveszi és meghívja az illetőt, szerződést köt vele, támogatja a folyamatot a képzés megvalósulásáig és az oktatónak tiszteletdíjat fizet. Ha az egyetem nem gondolt személyre, akkor a Közvetítő a szolgáltatáson belül már igénybe vett korábbi oktatók között keres (oktatói pool), vagy ha nincs a megadott keresési feltételeknek megfelelő személy, akkor informatikai cég adatbázisában keres megfelelő személyt. Az meghívott vendégelőadók az első oktatói alkalom után azonnal a pool tagjává válnak. A szolgáltatás eredményeként létrejövő adatbázis (pool) a projekthez tulajdona. GDPR indokokból kifolyólag a trénerek listája (sem azon cégek listája, ahol a külső trénerek dolgoznak) nem nyilvános, csak a megvalósult képzések típusairól és a képzések fókuszterületeiről tesznek közzé információkat.

Eddig 4 alkalommal valósult meg ez a pool (4 közbeszerzés 1-1 tanévre)

Az oktatóközvetítés szigorú folyamatainak minőségbiztosítása érdekében kontrollpontot is bevezettek. A piacról érkező vendégelőadó bevonásának igénye kellően korán, még az egyetemi szemeszter megkezdése előtt kikristályosodik az egyetemeknél, ekkor szükséges benyújtaniuk az oktatói igényüket. Az előadó kiválasztását követően az oktatóknak és az egyetemnek közösen kell benyújtaniuk a tervezett kurzusról a témaleírást egy (3 fős) „testületnek”, amely ellenőrzi, hogy a kurzus kiterjed-e támogatható területekre (azokra a területekre, ahol jelenleg tudáshiány tapasztalható a munkaerőpiacon). Elutasítható a témaleírás, ha nem ad piaci ismereteket (pl. Bevezetés a számítástechnikai alapokba), vagy ha az adott témát nem igénylik/keresik a piaci szereplők. A kuratóriumi tagok közül 2 fő informatikus, 1 fő munkaerő-piaci szakértő. Minden szakértő elmondja a saját álláspontját, indokait, és konszenzusban döntenek. A „testület” minden témaleírást megvizsgál.

Az oktatói igények mind hard, mind soft készségek fejlesztését biztosító oktatóra is kiterjedhetnek. Támogatást kapott például a soft skill-ek fejlesztését célzó „IT life” kurzus is, mely projektmenedzsment módszertanokat és gyakorlatokat mutatott be. Sokat panaszkodnak ugyanis az IT cégek, hogy a frissen végzett diplomások nem rendelkeznek megfelelő soft skill-ekkel pl. projekt alapú gondolkodás.

A témaleírás elfogadása után a tréner felkészül a kurzusra és megtartja az előadást. Ez lehet egyetlen lecke, vagy egy egész tanfolyam is. A képzés után a közvetítő cég lezárja az adminisztrációs folyamatot és kifizeti az oktatót. A megfelelő kifizetést a közvetítőnek is rendszeres időközönként teljesíti a projekt. (a projekt költségvetéséből – a tréner díja+ a teljes folyamat lebonyolítása)

Jó gyakorlatok Information

Website link
Háttérinformáció URL-je
Programozd a jövőd projekt
A kezdés időpontja
01/01/2016T00:00:00
Célcsoport
A munkaerő digitális készségei.
Digitális készségek mindenki számára
Az IKT-szakemberek és más digitális szakértők digitális készségei.
Digitális technológia/szakosodás
Digitális készségek
5G
Szoftver
Távközlés
Big Data
Digitális készségszint
Emelt szintű
Digitális szakértő
Földrajzi terület - Ország
Magyarország
Iparági területe az oktatásnak és képzésnek
Szoftver- és alkalmazásfejlesztés és elemzés
Tovább nem részletezett információs és kommunikációs technológiák (IKT)
Adatbázis- és hálózattervezés és adminisztráció
Máshova nem sorolt információs és kommunikációs technológiák (IKT)
Információs és kommunikációs technológiákat (IKT) magába foglaló interdiszciplináris programok és képestítések
Kezdeményezés típusa
Nemzeti kezdeményezés
A finanszírozás típusa
Állami
Szervezet

Szólj hozzá