A  „Skills Upload Jr” a Vodafone Alapítvány kezdeményezése, amelynek célja a digitális készségek terén mutatkozó szakadék kezelése és a K-12 oktatás Európa-szerte történő átalakítása. Az oktatási rendszerek ellenállóbbá, méltányosabbá és innovatívabbá tétele érdekében indított program Albániában, Németországban, Görögországban, Olaszországban, Hollandiában, Portugáliában, Romániában, Spanyolországban és Törökországban működik. A technológia kínálta lehetőségek kihasználása és a kulcsfontosságú köz- és magánszervezetekkel való partnerség révén a Skills Upload Jr célja, hogy megerősítse az oktatókat és a diákokat, inkluzív, zöld és digitális Európát hozzon létre.

Kik tartoznak a célcsoportba?

A Skills Upload Jr elsődleges célcsoprotja a formális és a nem-formális oktatásban résztveő oktatók és diákok. A program előnyben részesíti a hátrányos helyzetű vagy a technológiához korlátozott hozzáféréssel rendelkezőket, beleértve a lányokat, az alacsony társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkező diákokat és a vidéki térségeket. A kezdeményezés iskolákban és technológiai központokban történő működtetésével a Skills Upload Jr hatással van a tágabb oktatási közösségre is, közelebb hozva a technológiát a szülőkhöz és más diákokhoz.

Jelenlegi eredmények

2021-es elindítása óta a Skills Upload Jr jelentős hatással  volt több mint 4 millió diák és tanár életére. A kezdeményezés közvetlenül 510,000 diákot és oktatót képezett, 670,000 személyt ért el a tartalomplatformokon keresztül, és több mint 3 millió ember javát szolgálta oktatási kampányok révén. A program közvetve 19 millió ember életét érintette. Továbbá, a Skills Upload Jr több mint 7500 iskolát ért el, 224 technológiai központot hozott létre vagy társfinanszírozott, 6000 workshopot tartott, és  39 egyetemi képzésbe integrálta a tananyagát, amellyel jövőbeli tanárokat képeznek.

Miért számít ez jó gyakorlatnak?

A Skills Upload Jr a digitális jártassággal kapcsolatos kritikus hiányosságokkal foglalkozik, mivel az EU-ban a fiatalok több mint egyötöde nem rendelkezik alapszintű digitális készségekkel, és az oktatók kevesebb mint 40%-a érzi úgy, hogy készen áll a digitális technológiák használatára az oktatásban. A kezdeményezés tesz a vidéki, társadalmi-gazdasági és nemek közötti egyenlőtlenségek ellen a digitális oktatási lehetőségekhez való hozzáférés terén. Az EU DigComp és más keretrendszerei mentén kidolgozott élvonalbeli oktatási segédanyagok biztosításával a program ösztönzi a kreativitást, az együttműködést, a kritikus gondolkodást és a kommunikációs készségeket az oktatók és a fiatalok körében. Szinkron képzések, nyílt online platform és a köz- és magánszféra együttműködése biztosítja a program hatékonyságát és fenntarthatóságát. A Skills Upload Jr szükség esetén technológiai berendezéseket is kínál, javítva a digitális infrastruktúrát az iskolákban. Ez az inkluzív megközelítés biztosítja, hogy az alulreprezentált csoportok hozzáférjenek a magas színvonalú oktatáshoz, és hozzájussanak azokhoz a forrásokhoz, amelyekre szükségük van a fejlődéshez. A Skills Upload Jr a sikeres nemzetközi együttműködésre jó példája az oktatási innováció terén azáltal, hogy támogatja az oktatókat és a diákokat, előmozdítva a digitálisan művelt és befogadó társadalmat.

Jó gyakorlatok Information

Website link
Ugyanaz, mint az URL
Skills Upload Európa
Digitális készségszint
Alapszintű
Középszintű
Emelt szintű
Digitális technológia/szakosodás
Digitális készségek
Földrajzi terület - Ország
Németország
Görögország
Olaszország
Hollandia
Portugália
Spanyolország
Románia
Albánia
Törökország
Kezdeményezés típusa
Nemzetközi kezdeményezés
Iparági területe az oktatásnak és képzésnek
Tovább nem részletezett általános programok és képesítések
Célcsoport
Digitális készségek az oktatásban.
A finanszírozás típusa
Állami

Szólj hozzá