A digitális gazdaság és társadalom indexe (DESI – Digital Economy and Society Index) 2022-es adatsorában Magyarország a 22. helyen szerepelt, míg, ha a DESI index vállalkozások által inegrált digitális szolgáltatások eredményét vizsgáljuk, sajnálattal tapasztalhatjuk, hogy Magyarország mindössze a 25. helyen áll. Ezek az adatsorok is alátámasztják, hogy a magyar vállalkozásoknak jelentős támogatásra van szükségük a digitális transzformáció rögös útján való előrelépés érdekében. Az Európai Bizottság által életre hívott EDIH hálózat ezen a helyzeten hivatott javítani.

Az EDIH (European Digital Innovation Hubs) az Európai Bizottság meghatározása szerint olyan szolgáltató jellegű szervezet vagy konzorcium, amely digitális transzformációban támogatja a vállalkozásokat (különösen a mikro-, kis- és középvállalkozásokat), illetve az állami szektor intézményeit. Az EDIH háttértámogatást biztosít azon vállalkozások, intézmények részére, akik fejleszteni szeretnék üzleti/termelési folyamataikat és szolgáltatásuk javítása érdekében digitális technológiákat használnának fel. Teszi mindezt a különböző technológiák (pl. AI, HPC) bevezetés előtti tesztelésével és ezekhez kapcsolódó tanácsadással, illetve készségfejlesztéssel, képzések szervezésével. Továbbá segítséget nyújt a finanszírozási források, tőkebevonási lehetőségek megtalálásában, valamint a témában érdekeltek összekapcsolásában.

Az EDIH-ek hálózatba szervezése révén olyan non-profit egyablakos ügyintézési helyek létrehozatala a cél, amelyek valamennyi vállalkozás számára hozzáférhetővé teszik a legfrissebb digitális technológiákat.

A DigitalTech EDIH a vállalatok digitális átállásának elősegítése érdekében négy technológiai területen – kiberbiztonság, fintech, edtech és blockchain technológiák – nyújt a tanácsadás mellett továbbképzési szolgáltatásokat az ügyfelek számára. Technológiai képzéseket üzletfejlesztési képzés is kiegészíti, hogy ügyfeleink komplex megoldást kaphassanak digitális transzformációs terveik megvalósításához, problémáik megoldásához.

A DigitalTech EDIH konzorcium kétfél partnertípust tömörít annak érdekében, hogy az ügyfelek a lehető leghatékonyabb szolgáltatást kapják miközben az ügyfélélmény is pozitív. A projekt szakmai partnerei egyetem, akik az adott technológiai terület kiválóságát képviselik. Szakembereik az egyes alterületükön sokéves tapasztalattal rendelkező személyek. Az egyetemi szakmai partnerek sorát további szakértő partnerek egészítik ki, mint pl. a Blockchain Egyesület vagy az EIT Digital és a KDRIÜ, akik a blockchain technológia alkalmazása, illetve az üzletfejlesztés tekintetében segítik az ügyfeleket. A partnerség másik csoportja kifejezetten az ügyfelek ügyfélútjának végig kíséréséért illet az ügyfelek ezen úton való támogatásáért felelősek.

Képzések

A képzési katalógus összeállítása során a DigitalTech EDIH konzorcium partnerei figyelembe vették, hogy a potenciális ügyfelek előre láthatóan különböző fejlettségi szinttel fognak rendelkezni a különböző technológiai területek tekintetében. Ennek megfelelően a kezdő szinttől a nagyon haladóig mindenféle szintű képzést lehet találni a kínálatban. A kiberbiztonság területét nézve pl „A kiberbiztonság alapjai” a legkezdőbbek számára nyújt hasznos információkat, míg a Posztkvantumkriptográfiai kurzus egyértelműen más a haladó szintű ismeretekkel rendelkezők számára kínál releváns tudást.

A konzorcium 2023 tavasza óta kínálja online, hibrid és adott esetben csak kizárólag személyes megjelenésűre tervezett kurzusait, így az elmúlt hónapok eredményekén már több száz résztvevő szívott magába hasznos tudást a digitális transzformációban való előre lépéshez.

Képzéseink keretében kisebb csoportokban fél, illetve 1-2 napos szakmai továbbképzésekre van lehetőség.

A képzések folyamatosan kerülnek fel a portálra, melyet ennek megfelelően érdemes folyamatosan figyelni. Bővebb információ a képzésekről és jelentkezés az alábbi oldalon lehetséges: https://event.digitaltechedih.hu/esemenyek/

A képzés költségei

A képzés minden olyan hazai KKV, és small mid-cap vállalkozás számára térítésmentes, amely rendelkezik még fel nem használt de minimis vagy KKV innovációs kerettel, ugyanis a képzés díjának fele ezen keretből kerül levonásra, mivel a képzés (szolgáltatás) keretében a DigitalTech konzorcium állami támogatást ad át a vállalkozásnak.

A képzés keretében a „diák” felnőttképzésben részesül, ennek megfelelően a képző szervezettel felnőttképzési szerződés születik a hatályos magyar szabályozásnak megfelelően.

Jó gyakorlatok Information

Website link
Szervezet URL-je
DigitalTech EDIH
Célcsoport
A munkaerő digitális készségei.
Digitális technológia/szakosodás
Digitális készségek
Digitális készségszint
Alapszintű
Középszintű
Emelt szintű
Földrajzi terület - Ország
Magyarország
Iparági területe az oktatásnak és képzésnek
Tovább nem részletezett általános programok és képesítések
Kezdeményezés típusa
Uniós intézményi kezdeményezés
A finanszírozás típusa
Állami
Szervezet

Szólj hozzá