Háttér

A magyar ICT cégek komoly hiánnyal találják szemben magukat ha szakképzett/betanított/diplomás IT munkaerőt szeretnének alkalmazni. Az informatikus hallgatók kb. 50%-a a diploma megszerzése előtt abbahagyja az egyetemi tanulmányait a jól fizetett szakmai állásajánlatok elfogadása miatt. Ugyanakkor az egyetemisták gyakran nem rendelkeznek a legújabb technológiák ismeretével vagy más olyan készségekkel, amelyeket az informatikai piac megkövetel.

Ennek a jelenségnek a kezelésére indult a Programozd a jövőd! projekt és ennek részeként az ún. Gyakornoki program és a kapcsolódó mentori program.

A nagyszabású országos projekt a „Programozd a jövőd!” célja, hogy az elkövetkező években növelje az informatikai területen végző hallgatók számát, és ezzel hozzájáruljon a jelenlegi, nemzetgazdasági szempontból egyre fontosabb informatikai munkaerőhiány kezeléséhez. A projekt fő célja a felsőoktatási informatikai kompetenciák fejlesztésének a támogatása, hogy a képzési rendszer piacképes, a gazdasági szereplők igényeinek megfelelő tudást nyújtson. A projekt támogatja az egyetemi hallgatókat az IKT-cégek által használt technológiák megismerésében. A projekt Európai Szociális Alap (ESZA) forrású operatív program támogatásával valósul meg, a Kormányzati és Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) és az Informatikai, Elektronikai és Telekommunikációs Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) közreműködésében. AZ IVSZ vezető szerepet vállalt az úgynevezett gyakornoki program megvalósításában és a mentorálásban.

A gyakornoki program keretében a gyakornoki programban részt vevő hallgatók és cégek tehetséggondozási támogatásban, gyakorlati képzéshez kapcsolódó juttatásokban részesültek. Egy hallgató 500 óra szakmai gyakorlatot szerezhet egy cégnél, és legfeljebb 3 cégnél dolgozhat a program során. A gyakornokok a szorgalmi időszakban legfeljebb heti 20 órát dolgozhatnak, egyéb időszakokban legfeljebb heti 40 órát. A gyakornokok bérét a magyarországi garantált bérminimum erejéig finanszírozta a projekt.

A program egy fontos kiegészítő elemet tartalmaz, a „Mentorok kompetenciáinak fejlesztése” elnevezésű tréninget a gyakornokokkal foglalkozó cégek képviselőinek. 16 órás tréningen kerültek átadásra a mentorok számára azok a kompetenciák, amelyek segítik az IKT-szakemberek felkészülését a gyakornokokkal végzett mentormunkára. A tréning során a mentorok olyan ismereteket és kompetenciákat kaptak, amelyek lehetővé tették a mentorok számára a gyakornok/gyakornok és a vállalat számára is fontos célok kitűzését, a konfliktusok hatékony kezelését, a feladatok delegálását, valamint a monitoring és értékelési folyamatok felállítását.

A programot egy közvetítő cég valósította meg (a befogadó projekt jellege miatt közbeszerzésen választották ki), amely az IVSZ és partnere által kidolgozott módszertan szerint valósította meg a programelemet.

Annak biztosítása érdekében, hogy a projekt valódi megoldást nyújtson a kihívásra:

  • különböző gyakornoki programokat, illetve hallgatókkal foglalkozó ügynökségek munkamódszereit tanulmányozták,
  • 25 interjút készítettek IKT cégekkel a belső képzési módszereikről, gyakornoki programjaikról, igényeikről, nehézségeikről stb.,
  • a végső koncepcióban összeállították a cégek igényeit és a diákfoglalkoztatás leghatékonyabb és legegyszerűbb módját.

Fontos szempont volt, hogy a cégeket a közbeszerzés bonyolult adminisztratív eljárásai alól mentesítsék azáltal, hogy meghatározták többek között a hallgatói pályaválasztási tanácsadó központok feladatait, nevezetesen:

  • egyetemi hallgatók toborzása
  • gyakornoki pozíciók keresése IKT cégeknél
  • a teljes felvételi eljárás lebonyolítása az interjúktól a felvételig, a jelenléti ív elkészítésétől a bérszámfejtési dokumentációig
  • szolgáltatási szerződés megkötése cégekkel és együttműködési szerződés a hallgatókkal

A 2 megvalósított gyakornoki program főbb eredményei:

  • 230 IKT-cég teljes mértékben finanszírozott informatikus hallgatókat összesen 240 óra (átlagos) szakmai gyakorlatra.
  • 760 informatikai egyetemi hallgató kapott szakmai gyakorlatot

Ha bővebb információt szeretnél kapni a projektről, látogass el a projekt honlapjára: Programozd a jövőd projekt

Jó gyakorlatok Information

Website link
Háttérinformáció URL-je
Programozd a jövőd! projekt
A kezdés időpontja
01/01/2016T00:00:00
Célcsoport
Az IKT-szakemberek és más digitális szakértők digitális készségei.
A munkaerő digitális készségei.
Digitális technológia/szakosodás
Kiberbiztonság
Internet of Things
Big Data
Blockchain
Robotika
Mesterséges intelligencia
Webfejlesztés
Mobilalkalmazás fejlesztés
Szoftver
5G
Felhőalapú számítástechnika
Távközlés
Digitális készségek
Digitális készségszint
Emelt szintű
Digitális szakértő
Földrajzi terület - Ország
Magyarország
Iparági területe az oktatásnak és képzésnek
Tovább nem részletezett információs és kommunikációs technológiák (IKT)
Számítógéphasználat
Adatbázis- és hálózattervezés és adminisztráció
Szoftver- és alkalmazásfejlesztés és elemzés
Máshova nem sorolt információs és kommunikációs technológiák (IKT)
Kezdeményezés típusa
Nemzeti kezdeményezés
A finanszírozás típusa
Állami
Szervezet

1 hozzászólás

Szólj hozzá