Europa-Kommissionen er ansvarlig for at foreslå lovgivning, gennemføre beslutninger, værne om EU-traktaterne og fremme EU-debatten om alle europæiske politiske aspekter. Europa-Kommissionen blev oprettet den 16. januar 1958 og udvikler og omsætter Den Europæiske Unions strategi til politikker og initiativer.

EU's institutionelle økosystem omfatter også Det Europæiske Råd, der er ansvarligt for at udstikke kursen gennem statscheferne, og to lovgivningsgrene: Rådet for Den Europæiske Union og de 27 medlemsstater og det direkte valgte Europa-Parlament — den eneste institution, der har beføjelse til at foreslå lovgivning. Kommissionens arbejde styres af et kollegium af kommissærer og ledes af formanden. Kommissærerne arbejder med specifikke politiske prioriteter, der fastsættes af Kommissionens formand.

Kommissionen har seks prioriteter for perioden 2019-2024, og der er iværksat og udviklet en lang række foranstaltninger med henblik på at opnå fremskridt på tværs af de politiske linjer: 

  • En europæisk grøn pagt
  • En økonomi, der tjener alle
  • Et Europa klar til den digitale tidsalder
  • Fremme af vores europæiske levevis
  • Et stærkere Europa i verden
  • Nyt skub i europæiske demokrati

Et Europa klar til den digitale tidsalder er Europa-Kommissionens strategi og prioritet, når det gælder digital teknologi. Målet for den europæiske digitale strategi er at hjælpe borgere og virksomheder med at få mest muligt ud af den digitale omstilling og samtidig opnå et klimaneutralt Europa senest i 2050. Europa-Kommissionen er fast besluttet på at gøre de næste 10 år af Europas fremtid til et ægte europæisk digitalt årti med styrket national suverænitet og europæiske standarder for ekspertise — med et klart fokus på data, teknologi og infrastruktur.

Szervezet Information

Website link
Szervezet URL-je
Europa-Kommissionen
Digitális technológia/szakosodás
Mesterséges intelligencia
Kiberbiztonság
Internet of Things
Big Data
Blockchain
Robotika
Kiterjesztett valóság
Virtuális valóság
Nagy teljesítményű számítástechnika (HPC)
Gépi tanulás
Felhőalapú számítástechnika
5G
Távközlés
Wi-fi
Kvantumszámítástechnika
Szoftver
Mobilalkalmazás fejlesztés
Webfejlesztés
Mikroelektronika
Digitális készségek
Földrajzi terület - Ország
Európai Unió
Iparági területe az oktatásnak és képzésnek
Politikatudományok és állampolgári ismeretek
Célcsoport
A munkaerő digitális készségei.
Az IKT-szakemberek és más digitális szakértők digitális készségei.
Digitális készségek az oktatásban.
Digitális készségek mindenki számára
Szervezet kategóriák
Közintézmény
Döntéshozó

Szólj hozzá