IVSz je největší a nejvýznamnější přední zájmovou skupinou v maďarském průmyslu informačních a komunikačních technologií. Sdružení funguje od svého založení v roce 1991 jako společná platforma pro odvětví informačních technologií, telekomunikací a elektroniky.

Vzhledem k tomu, že IKT jsou jedním z nejdynamičtějších a nejdynamičtějších odvětví na světě, hrají významnou úlohu v hospodářské prosperitě Maďarska. S ohledem na rostoucí dominantní postavení tohoto odvětví proto Sdružení maďarských informačních a komunikačních technologií začalo hrát v digitální transformaci Maďarska významnou úlohu. Díky jasné komunikaci o trendech v oblasti inovací a příslušných obavách se sdružení rovněž věnuje provádění a šíření významu digitální ekonomiky.

Proto se IVSZ vždy snažila účinně zastupovat odvětvové a sociální zájmy a strategické cíle maďarské informační společnosti a odvětví IKT. 

Szervezet Information

Website link
Szervezet URL-je
IVSz Maďarsko
Digitális technológia/szakosodás
Digitális készségek
Földrajzi terület - Ország
Magyarország
Iparági területe az oktatásnak és képzésnek
Tovább nem részletezett információs és kommunikációs technológiák (IKT)
Célcsoport
A munkaerő digitális készségei.
Az IKT-szakemberek és más digitális szakértők digitális készségei.
Digitális készségek az oktatásban.
Digitális készségek mindenki számára
Szervezet kategóriák
NGO
Nemzeti koalíció tagja
Yes

Szólj hozzá