Kyperské ministerstvo školství a kultury (MOEC) odpovídá za všechny úrovně vzdělávání na Kypru: veřejné a soukromé školy, předškolní, základní a střední vzdělávání, terciární a vysokoškolské vzdělávání. Navrhuje rovněž rozpočet na vzdělávání, navrhuje nové zákony a provádí ty stávající. Odborné vzdělávání a příprava rovněž spadají do působnosti ministerstva. 

Ministerstvo zaměstnává přibližně 500 zaměstnanců a pracuje s 12.000 učiteli napříč kyperským vzdělávacím systémem. V letech 2023 až 2024 ministerstvo zvýší státem poskytované a bezplatné předškolní vzdělávání pro děti od 4 let v souladu s prioritou zlepšit přístupnost vzdělávání a podporovat celoživotní učení od útlého věku. Ministerstvo má úřad, který se zabývá záležitostmi EU a mezinárodními záležitostmi, jako je mezinárodní spolupráce, vztahy EU a účast na projektech financovaných EU. Úřad rovněž usnadňuje přizpůsobování a replikaci celounijních osvědčených postupů v oblasti digitálních dovedností a vzdělávání. 

Szervezet Information

Website link
Szervezet URL-je
Internetové stránky MoEC
Digitális technológia/szakosodás
Mesterséges intelligencia
Kiberbiztonság
Big Data
Kvantumszámítástechnika
Digitális készségek
Földrajzi terület - Ország
Ciprus
Iparági területe az oktatásnak és képzésnek
OktatástudományD123B92:C109
Képzés iskolaelőkészítőben oktató tanárok számára
Tanárképzés tantárgyi specifikáció nélkül
Tanárképzés tantárgyi specifikációval
Tovább nem részletezett művészet
Szociológia és kulturális ismeretek
Máshova nem sorolt üzleti, közigazgatási és jogi ismeretek
Célcsoport
A munkaerő digitális készségei.
Az IKT-szakemberek és más digitális szakértők digitális készségei.
Digitális készségek az oktatásban.
Digitális készségek mindenki számára
Szervezet kategóriák
Közintézmény

Szólj hozzá