Az első Bootcamp Auditjelentés után az IVSZ újból elkészítette az intenzív rövid ciklusú informatikai képzésekre, vagyis az ún. bootcamp képzőhelyekre vonatkozó jelentését három meghatározó piaci szereplő közreműködésével. A friss jelentés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a pandémia miatt bevezetett online képzések a vidéken élők előtt is megnyitotta a lehetőséget a karrierváltásra, emellett 2020-ban a nők aránya is nőtt a bootcampek hallgatói között.  Nemcsak a képzések magas színvonalát, hanem a minden korábbi mértéket meghaladó informatikushiányt is jelzi, hogy a bootcamp képzéseket elvégzők szinte azonnal, korábbi keresetüket akár kétszeresen meghaladó fizetésért tudnak elhelyezkedni.

Az egyetemi képzésnél rövidebb, jellemzően 6-18 hónapos intenzív rövid ciklusú programozóképzéseket kínáló úgynevezett bootcamp iskolák képzései iránti kereslet folyamatosan bővül, amit elsősorban a világszerte évek óta növekvő informatikus-hiány magyaráz. Noha az IT-szakemberek jelentős részét továbbra is a felsőfokú (és kisebb részben a középfokú) formális képzési rendszerek bocsátják ki, a felnőttkori tanulás körébe tartozó képzési formák is egyre népszerűbbek, akár átképzésről (re-skilling), akár továbbképzésről (up-skilling) van szó. A bootcamp iskolák értékes munkaerővel látják el azokat a vállalkozásokat, amelyeknek egy-egy szűkebb szakterületen jártas junior programozóra vagy tesztelőre van szükségük.

Az Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) a legnagyobb magyarországi bootcamp iskolák kezdeményezésére 2020-ban elkészítette első (a 2015-2019. évre vonatkozó) Bootcamp auditjelentését1 azzal a céllal, hogy a képzések iránt érdeklődők számára megbízható és ellenőrzött adatok álljanak rendelkezésre a képzőhely kiválasztásánál. A 2020-as évre vonatkozó auditra ezúttal is a piac három meghatározó szereplője (Codecool, Green Fox Academy, PROGmasters) jelentkezett; az auditok elvégzésére 2021. november 23. és december 9. között került sor.2 Az audit elsődleges célja ezúttal sem az egyes képzőhelyek összehasonlítása, hanem az iskolák által szolgáltatott adatok auditálása, validálása volt.

Az audit elkészítésének másodlagos célja a bootcamp iskolák, illetve általában a digitalizációval összefüggő szakmák iránti kereslet élénkítése, hiszen a magyarországi digitális gazdaság fejlődését fenyegető legfőbb korlátozó tényező továbbra is az informatikai és digitális munkaerőhiány. Márpedig a digitális értelemben felkészült munkavállalók elérhetősége nemcsak az őket foglalkoztató vállalkozások, hanem a nemzetgazdaság versenyképességének is fontos feltétele; az IVSZ megbízásából készült makrogazdasági elemzés3 szerint az új technológiák gyors bevezetése 3-5 éven belül éves szinten csaknem 4 ezer milliárd forint GDP-többletet eredményezne.

Az uniós országok digitális gazdasági és társadalmi felkészültségéről 2021 novemberében nyilvánosságra hozott DESI 2021 jelentés szerint az IKT-diplomások arányát tekintve évek óta az uniós átlag feletti a magyar eredmény, az IKT szakemberek (tehát a diplomásokon kívül a szakképzésben vagy a felnőttképzésben végzettek) összes foglalkoztatotthoz viszonyított aránya azonban elmarad az uniós átlagtól (ahogy a női IKT-szakemberek aránya is). Az IT végzettségűek emellett nagy arányban dolgoznak külföldön, illetve külföldi cégeknek itthonról, ami szintén növeli a hazai munkaerőhiányt, amely a legfrissebb felmérések (pl. a GINOP-3.1.1. „Programozd a jövőd!” projekt keretében folytatott munkaerőpiaci kutatás4 ) szerint két éven belül a 44 ezer főt is elérheti.

Skills Intelligence publikáció Information

Célcsoport
Az IKT-szakemberek és más digitális szakértők digitális készségei.
A munkaerő digitális készségei.
Digitális technológia/szakosodás
Szoftver
Digitális készségszint
Emelt szintű
Digitális szakértő
Földrajzi terület - Ország
Magyarország
Iparági területe az oktatásnak és képzésnek
Szoftver- és alkalmazásfejlesztés és elemzés
Kezdeményezés típusa
Helyi kezdeményezés
Publikáció típusa
Jelentés
Tájékoztató
Tanulmány
Website link
Skills Intelligence publikációjának az URL-je
Olvasd el a bootcamp auditot teljes terjedelmében

Szólj hozzá